Pressmeddelanden Arkiv

Hem/Pressmeddelanden Arkiv
16 06, 2017

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (Publ)

2018-07-22T19:53:07+02:0016 juni 2017|Kategorier: Pressmeddelanden Arkiv|

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 14 juni 2017, Bofors Hotell, Hyttåsvägen 12 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Stämman beslutade således: att fastställa balans- och resultaträkningen. att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 41 143 491 kronor. att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2016. att [...]

5 07, 2016

(Swedish) Kallelse till extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2018-07-22T19:33:03+02:005 juli 2016|Kategorier: Pressmeddelanden Arkiv|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 augusti 2016, klockan 14:00 i bolagets lokaler på Dammbrovägen 1 i Karlskoga. Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den femte vardagen före dagen då [...]

15 06, 2016

(Swedish) Kommuniké från årsstämma I Metacon

2018-07-22T19:32:21+02:0015 juni 2016|Kategorier: Pressmeddelanden Arkiv|

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 14 juni 2016, Bofors Hotell, Hyttåsvägen 12 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Stämman beslutade således: att fastställa balans- och resultaträkningen. att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 43 297 829 kronor. att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2015. att ingen [...]

13 05, 2016

(Swedish) Kallelse till årsstämman i Metacon AB

2018-07-22T19:37:50+02:0013 maj 2016|Kategorier: Pressmeddelanden Arkiv|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016, klockan 14:00 på Bofors Hotell i Karlskoga. Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den femte vardagen före dagen då stämman hålls, dels i [...]

26 02, 2016

(Swedish) Metacons första vätgastankstation i drift i Arjeplog

2018-07-22T19:01:29+02:0026 februari 2016|Kategorier: Pressmeddelanden Arkiv|

Metacon har från Cartest AB i Arjeplog erhållit beställning på totalåtagande för vätgasförsörjning och komplett tankstation för kunds räkning. Ordern, som erhölls i januari, omfattar tillverkning och idriftsättning av komplett vätgastankstation, upphandling av vätgas av högsta kvalitet och idriftsättning av anläggningen för tankning av bränslecellsbilarna. Tankstationen är nu i full drift, den fungerar som planerat och nyttjas flitigt i [...]

11 08, 2015

(Swedish) Metacons dotterbolag Helbio etablerar samarbete med Daimler och Alstom Power för utveckling av stationära energisystem i EU-projekt

2018-07-22T19:41:06+02:0011 augusti 2015|Kategorier: Pressmeddelanden Arkiv|

Metacons dotterbolag Helbio S.A. i Grekland har tecknat avtal med Daimler och Alstom Power för utveckling och kommersialisering av stationära energisystem för produktion av kraftvärme från naturgas, med utnyttjande av Helbios reformerteknik och Daimlers bränsleceller. Energisystemen är avsedda att användas i tätbebyggda områden, och skall ha en maxeffekt på 100 kW el och c:a 150 kW värme. Helbio kommer [...]

20 05, 2014

Metcon concludes emission and prepares for listing

2018-07-22T19:34:27+02:0020 maj 2014|Kategorier: Pressmeddelanden Arkiv|

Metacon's emission of new shares (private placement) has been successfully accomplished and is now concluded. The emission has been oversubscribed in relation to planned volume, which can only been seen as positive considering the ventures in preparation. The placement's yield will be announced in a separate press release. Preparations for listing are now in the final stages, and the [...]

7 02, 2013

Metacon to exhibit at international trade fair in Japan

2018-07-22T20:04:44+02:007 februari 2013|Kategorier: Pressmeddelanden Arkiv|

Metacon will participate as an exhibitor at the world-leading trade fair for hydrogen and fuel cells, FC EXPO 2013 held in Tokyo at the turn of the month Feb/Mar. Metacon’s unique technology for the production of hydrogen, electricity and heating will be launched at the fair and several meetings with various interest groups have already been scheduled. FC EXPO [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 586 740080
Email: info@metacon.se