Pressmeddelanden Arkiv

16 06, 2017

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (Publ)

2022-11-16T15:55:46+01:00juni 16th, 2017|Pressmeddelanden Arkiv|

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 14 juni 2017, Bofors Hotell, Hyttåsvägen 12 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Stämman beslutade således: att fastställa balans- och resultaträkningen. att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 41 143 491 kronor. att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2016. att [...]

5 07, 2016

(Swedish) Kallelse till extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2022-11-16T15:56:40+01:00juli 5th, 2016|Pressmeddelanden Arkiv|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 augusti 2016, klockan 14:00 i bolagets lokaler på Dammbrovägen 1 i Karlskoga. Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den femte vardagen före dagen då [...]

15 06, 2016

(Swedish) Kommuniké från årsstämma I Metacon

2022-11-16T15:57:10+01:00juni 15th, 2016|Pressmeddelanden Arkiv|

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 14 juni 2016, Bofors Hotell, Hyttåsvägen 12 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Stämman beslutade således: att fastställa balans- och resultaträkningen. att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 43 297 829 kronor. att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2015. att ingen [...]

13 05, 2016

(Swedish) Kallelse till årsstämman i Metacon AB

2022-11-16T15:58:22+01:00maj 13th, 2016|Pressmeddelanden Arkiv|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016, klockan 14:00 på Bofors Hotell i Karlskoga. Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den femte vardagen före dagen då stämman hålls, dels i [...]

26 02, 2016

(Swedish) Metacons första vätgastankstation i drift i Arjeplog

2018-07-22T19:01:29+02:00februari 26th, 2016|Pressmeddelanden Arkiv|

Metacon har från Cartest AB i Arjeplog erhållit beställning på totalåtagande för vätgasförsörjning och komplett tankstation för kunds räkning. Ordern, som erhölls i januari, omfattar tillverkning och idriftsättning av komplett vätgastankstation, upphandling av vätgas av högsta kvalitet och idriftsättning av anläggningen för tankning av bränslecellsbilarna. Tankstationen är nu i full drift, den fungerar som planerat och nyttjas flitigt i [...]

11 08, 2015

(Swedish) Metacons dotterbolag Helbio etablerar samarbete med Daimler och Alstom Power för utveckling av stationära energisystem i EU-projekt

2018-07-22T19:41:06+02:00augusti 11th, 2015|Pressmeddelanden Arkiv|

Metacons dotterbolag Helbio S.A. i Grekland har tecknat avtal med Daimler och Alstom Power för utveckling och kommersialisering av stationära energisystem för produktion av kraftvärme från naturgas, med utnyttjande av Helbios reformerteknik och Daimlers bränsleceller. Energisystemen är avsedda att användas i tätbebyggda områden, och skall ha en maxeffekt på 100 kW el och c:a 150 kW värme. Helbio kommer [...]

20 05, 2014

Metcon concludes emission and prepares for listing

2022-11-16T16:00:01+01:00maj 20th, 2014|Pressmeddelanden Arkiv|

Metacon's emission of new shares (private placement) has been successfully accomplished and is now concluded. The emission has been oversubscribed in relation to planned volume, which can only been seen as positive considering the ventures in preparation. The placement's yield will be announced in a separate press release. Preparations for listing are now in the final stages, and the [...]

Till toppen