ÅRSSTÄMMA 2023

Årsstämman för Metacon AB (publ) har hållits den 8 juni 2023