STYRELSE

Metacon - Ingemar Andersson

Ingemar Andersson

ORDFÖRANDE
Född 1951
Styrelseledamot sedan 2016.
Styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning och biografi: Militärhögskolan. Ingemar Andersson var officer vid Pansartrupperna 1973–1982. 25 års erfarenhet i ledande befattningar inom svensk försvarsindustri. 1982–2007 Marknadschef FFV, Vice VD Bofors AB, Affärsområdeschef Celsius AB och Stf Koncernchef Saab AB. 2007–2022 verksam i eget konsultbolag med uppdrag från svensk och internationell industri avseende affärsutveckling och management. Styrelseerfarenhet från noterade och onoterade bolag i tidiga skeden. Internationell erfarenhet av komplexa affärer i cirka 40 länder.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Exact MCG Group AB. Styrelsesuppleant Creative Consulting.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Innehav i Metacon: Ingemar Andersson innehar 3 107 323 aktier i Metacon via bolag, samt 750 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Metacon - Christer Nygren

Christer Nygren

LEDAMOT
Född 1948
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning och biografi: Civilingenjör, teknisk fysik, LiTH. Christer Nygren har under huvuddelen av sin yrkesverksamhet i ledande befattningar arbetat med internationell marknadsföring och försäljning av komplexa system och produkter inom AB Bofors, Celsius AB och Saab AB. Christer har lång erfarenhet av att leda team av tekniker och andra specialister för introduktion och försäljning av innovativa och komplexa produkter på den globala marknaden.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i NYCC Consulting AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Innehav i Metacon: Christer Nygren innehar 698 821 aktier i Metacon privat och 292 681 aktier via bolag, samt 750 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Metacon - Mats W. Lundberg

Mats W Lundberg

LEDAMOT
Född 1974
Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning och biografi: Civilingenjör i kemiteknik och Teknologie Doktor i oorganisk kemi (materialkemi). Mats Lundberg har mer än tio års internationell erfarenhet av forskning och produktutveckling inom bränsleceller och vätgasteknologi. Nu är Mats hållbarhetschef på Sandvik. Han är ett känt namn i vätgaskretsar och han har varit drivkraften bakom Sveriges fjärde vätgastankstation som finns i Sandviken, där det finns flest vätgasfordon i Sverige.

Andra pågående uppdrag: Mats Lundberg har inga andra pågående uppdrag.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Innehav i Metacon: Mats Lundberg innehar 57 356 aktier i Metacon

Marie Brodin

LEDAMOT
Född 1972
Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och biografi: Affärsutveckling och Strategisk Kommunikation, motsvarande kandidatutbildning. Marie Brodins tidigare uppdrag inkluderar rollen som Vice President Communications and Sustainable Business på Sandvik Mining and Rock Technology, Brand and Communications Manager Atlas Copco Group, Corporate Communications Manager Atlas Copco China samt tidigare VD för reklambyrån Liljedal Communications. Marie har en gedigen erfarenhet från globala industriella seniora kommunikations och marknadsföringsuppdrag.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Innehav i Metacon: Marie Brodin innehar 53 629 aktier i Metacon samt 500 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Thomas Nygren

LEDAMOT
Född 1962
Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning och biografi: Juristexamen från Uppsala universitet. Thomas Nygren är advokat och partner i Advokatfirman Schjødt. Han har mer än 25 års erfarenhet från att arbeta med start-ups och tillväxtföretag inom teknologisektorn där han har arbetat med företagsförvärv, kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och olika former av teknologiavtal. Förutom verksamheten som advokat har Thomas en bred egen erfarenhet som entreprenör och investerare i olika teknikbolag. Han är bland annat medgrundare av det tidigare börsnoterade A3 Allmänna Telefonaktiebolaget, där han dessutom var ordförande fram till dess att bolaget under hösten 2020 blev utköpt från stockholmsbörsens small-caplista. Han har även haft styrelseuppdrag i flera andra noterade och onoterade bolag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Medhelp Care Aktiebolag (publ), B Intressenter AB och H-ton Holding AB. Styrelseledamot i Havnegata Advokatbyrå AB, Havnegata Advokatbyrå Holding AB, Caranth Trading AB, N 3 Advokatbyrå AB, ANS Intressenter AB och Caranth Holding AB.
Styrelsesuppleant i Vermiculus Financial Technology AB och Minikulla Konsult & Invest AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Innehav i Metacon: Thomas Nygren innehar 1 290 581 aktier i Metacon privat och 207 057 aktier via bolag, samt 500 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

LEDNING

Christer Wikner


VD & KONCERNCHEF
Född 1969
Anställd sedan 2021.

Utbildning och biografi: Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm, Kemist Uppsala Universitet, Medicine doktorsexamen inom medicinsk biokemi och biofysik från Karolinska Institutet. Christer Wikner har verkat i olika befattningar inom Amersham och General Electric med utveckling och internationell lansering av komplexa systemprodukter och som affärsutvecklingschef och chef för strategisk tillväxt. Han har även mångårig erfarenhet som entreprenör inom bland annat CleanTech, digitalisering/SaaS och hållbarhet. Han kommer närmast från företag som han medgrundat och lett till kommersiell framgång som t.ex. HPSolartech AB, Relation Desk AB och Valueguard Index Sweden AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Force Alignment AB, Prolivital Sweden AB, Twai AB och Sofia Wikner Estetik AB. Styrelseledamot i och verkställande direktör för Strategic Move AB och United Strategy AB. Styrelseledamot i Metacon Warrant AB, Water2H2 AB, ETT Easy To Trust AB, BOFLEX AB, Towards Zero Waste AB och HPSolartech AB.

Innehav i Metacon: Christer Wikner innehar 62 500 aktier, samt 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 i Metacon.

Bo Carlsson

COO
Född 1961
Anställd sedan 2019

Utbildning och biografi: Maskinteknik vid Linköpings universitet och genomgått management kurser i Oxford, England. Innan Bo Karlsson kom till Metacon var han projektledare på Alfred Nobel Science Park. Innan detta var han fyra år på Sapa Profiler där han hade olika ledande befattningar inom affärsverksamhet och produktion. Före Sapa Profiler arbetade han på ESAB AB över 20 år, där han hade olika befattningar, till början inom Design R&D och slutligen som Managing Director för ESAB Welding Equipment AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Metacon Warrant AB

Innehav i Metacon: Bo Karlsson innehar 80 362 aktier och 500 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 i Metacon.

Julia Berggren

Julia Berggren

BUSINESS OPERATIONS DIRECTOR
Född 1990
Konsult för Bolaget sedan 2021.

Utbildning och biografi: Julia Berggren innehar en dubbel kandidat i Företagsekonomi och Ekonomi från Stockholms universitet samt diplom i Management Accounting från CIMA. Julia har över 10 års erfarenhet inom affärsverksamhet, finans och banksektorn. Hon har mångårig erfarenhet inom finansiell modellering, rapportering och projektledning. Innan Metacon var Julia med och startade Water2H2 som Metacon förvärvade 2021, där hon bland annat ansvarade över investeringskalkyler till kunder, så som LCOH och IRR.

Andra pågående uppdrag: Julia Berggren har inga andra pågående uppdrag

Innehav i Metacon: Julia Berggren innehar 602 334 aktier privat, samt 644 389 aktier via bolag.

Göran Rasberg

CFO
Född 1953
Konsult för Bolaget sedan 2019.

Utbildning och biografi: Matematikkurser vid Universitetsfilialen i Örebro samt eftergymnasial ekonomiutbildning för teoretisk kompetens till Godkänd revisor. Göran Rasberg är auktoriserad redovisningskonsult via SRF och har mångårig erfarenhet som revisor och ekonomi- och redovisningschef för olika företag, bland annat inom Kinnevikkoncernen. Göran har de senaste 20 åren startat och drivit två redovisningsbyråer varav den senaste, Rasberg ekonomi AB, sedan våren 2013 och pågående. Göran har också som konsult utfört arbete som rör rapportering till marknadsplatser såsom Aktietorget och First North. Respektive VD och ledning i dessa bolag har också använt Göran som bollplank i olika ekonomiska frågor, varvid Göran varit högst involverad i bolagens ledningsfunktion.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Rasberg ekonomi AB och Rasberg Invest AB

Innehav i Metacon: Göran Rasberg innehar inga aktier eller teckningsoptioner i Metacon

Johan Berggren

HEAD OF SALES
Född 1960
Anställd och konsult för Bolaget sedan 2021

Utbildning och biografi: Skogs- och jägmästarlinjen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Johan Berggren har de senaste 35 åren arbetat som VD inom vindkraft, bioenergi och skogsindustrin samt med försäljning och byggnation av energianläggningar. Senaste uppdraget var som VD för världsledande biokolföretaget BioEndev AB med produktion av förnyelsebara bränslen till energiindustrin, stålindustrin och oljeraffinaderier.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i QIN Capital AB och Water2H2 AB. Styrelseordförande i och verkställande direktör för Silvi Energy Eastern Europe AB. Styrelseledamot i och verkställande direktör för Forest Peak AB. Styrelseledamot i Silvi Energy AB, Holmsund Biocarbon Plant AB, Urogallus AB och Bostadsrättsföreningen Gjutaren 27. Styrelsesuppleant i Smauland & Partners.

Innehav i Metacon: Johan Berggren innehar 3 221 944 aktier i Metacon via bolag, samt 250 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

Masanori Miyake

CEO METACON KK (Japan)
Född 1956
Anställd sedan 2019

Utbildning och biografi: Kobe Univ. (Japan) Master of Engineering. Masanori Miyake är kemisk ingenjör med 38 års erfarenhet inom kemisk anläggningsdesign, PSA-design, forskning och utveckling av PSA-system, i synnerhet vätgassystem och försäljning av utrustning hos ett japanskt
kemikaliebolag.

Andra pågående uppdrag: Masanori Miyake har inga andra pågående uppdrag.

Innehav i Metacon: Masanori Miyake innehar 250 000 aktier i Metacon.

Thomas Chalkidis

CEO HELBIO S.A.

Född 1972
Anställd sedan 2003

Utbildning och biografi: MEng, MSc och PhD-examen i kemiteknik från University of Patras. Thomas Chalkidis har stor erfarenhet av att arbeta med vätgasproduktion antingen från förnybara eller konventionella bränslen. Thomas har arbetat på Helbio i mer än 18 år med olika ingenjörs- och chefsbefattningar. Han har haft positionen som COO under de senaste tio åren, med fokus på teamledning, utveckling och implementering av innovativa processer, projektledning och deltagande vid stora internationella evenemang. Hans expertområde är heterogen katalys, reaktordesign, katalysatorutveckling, processdesign och optimering, HazOp-studier och minskning av NOx-föroreningar.

Andra pågående uppdrag: Thomas Chalkidis har inga andra pågående uppdrag.

Innehav i Metacon: Thomas Chalkidis innehar 340 900 aktier och 600 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 i Metacon