STYRELSE

Metacon - Ingemar Andersson

Ingemar Andersson

ORDFÖRANDE
Född 1951
I styrelsen sedan 2016

Officer vid Pansartrupperna 1973-1982. 25 års erfarenhet i ledande befattningar inom svensk försvarsindustri. 1982-2007 Marknadschef FFV, Vice VD Bofors AB, Affärsområdeschef Celsius AB och Stf Koncernchef Saab AB. 2007-2018 verksam i eget konsultbolag med uppdrag från svensk och internationell industri avseende affärsutveckling och management. Styrelseerfarenhet från noterade och onoterade bolag i tidiga skeden.  Internationell erfarenhet av komplexa affärer i ca 40 länder.

Metacon - Ingemar Andersson

Xenophon Verykios

LEDAMOT
Född 1951
I styrelsen sedan 2019

Professor i Kemi vid universitetet I Patras, Grekland. Internationellt ledande expert inom katalysatorer, katalytiska processer och bränsleomvandling. Välkänd föreläsare vid internationella konferenser, har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och innehar ett antal patent inom området. Grundare av och VD för Helbio SA sedan 2001.

Metacon - Christer Nygren

Christer Nygren

LEDAMOT
Född 1948
I styrelsen sedan 2017

Civilingenjör, teknisk fysik, LiTH och han har under huvuddelen av sin yrkesverksamhet i ledande befattningar arbetat med internationell marknadsföring och försäljning av komplexa system och produkter inom AB Bofors, Celsius AB och Saab AB.
Christer har lång erfarenhet av att leda team av tekniker och andra specialister för introduktion och försäljning av innovativa och komplexa produkter på den globala marknaden.

Metacon - Mats W. Lundberg

Mats W Lundberg

LEDAMOT
Född 1974
I styrelsen sedan 2018

Mats har en gedigen bakgrund som teknologiutvecklare inom Sandvik Material Technology, som har byggt upp en tillverkningslinje för specialplåt för flödesplattor till bränsleceller för världens bränslecellsbilindustri. Nu är Mats hållbarhetsspecialist inom Sandvik Materials Technology AB, och sitter i styrelsen för Sandvik AB som arbetstagarrepresentant.  Han är starkt marknadsinriktad, och välkänd som föredragshållare om vätgas, bränsleceller och vätgasdrivna fordon, och han är den som varit avgörande för att driva igenom att Sandviken nu har en vätgastankstation och flera bränslecellsbilar ägs av kommunen och Sandvik Materials Technology.

LEDNING

Carl Christopher Tornblom


VD & KONCERNCHEF
Född 1980

Chris är grundare och investerare i flera tillväxtbolag bolag och har lång erfarenhet av kapitalmarknaderna i ett flertal länder. Han har suttit i styrelsen för ett antal noterade företag, både i Sverige och utlandet. Han har bott och verkat i bland annat USA, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Sydafrika, samt byggt upp ett gediget kontaktnät i den globala finansmarknaden. Han är utbildat på Shenandoah University i USA och Graduate School of Business Administration in Zurich, Schweiz.

Bo Carlsson

COO
Född 1961

Innan Bo kom till Metacon var han projektledare på Alfred Nobel Science Park. Innan detta var han fyra år på Sapa Profiler där han hade olika ledande befattningar inom affärsverksamhet och produktion. Före Sapa Profiler arbetade han på ESAB AB över 20 år, där han hade olika befattningar, till början inom Design R&D och slutligen som Managing Director för ESAB Welding Equipment AB. Han läste maskinteknik vid Linköpings universitet. Dessutom har han genomgått flera management kurser i Oxford, England.

Göran Rasberg

CFO
Född 1953

Göran Rasberg är auktoriserad redovisningskonsult via SRF och har mångårig erfarenhet som revisor och ekonomi- och redovisningschef för olika företag, bl a inom Kinnevikskoncernen. Göran har de senaste 18 åren startat och drivit två redovisningsbyråer varav den senaste, Rasberg Ekonomi AB, sedan våren 2012 och pågående. Göran har också som konsult utfört arbete som rör rapportering till marknadsplatser såsom Aktietorget och First North. Respektive VD och ledning i dessa bolag har också använt Göran som bollplank i olika ekonomiska frågor varvid Göran varit högst involverad i bolagens ledningsfunktion.

Metacon - Xenophon Verykios

Xenophon Verykios

CEO Helbio S.A.
Född 1951

Professor i Kemi vid universitetet I Patras, Grekland. Internationellt ledande expert inom katalysatorer, katalytiska processer och bränsleomvandling. Välkänd föreläsare vid internationella konferenser, har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och innehar ett antal patent inom området. Grundare av och VD för Helbio SA sedan 2001.

Masanori Miyake

VD Metacon KK (Japan)
Född 1956

Kemisk ingenjör med 38 års erfarenhet inom kemisk anläggningsdesign, PSA-design, forskning och utveckling av PSA-system, i synnerhet vätgassystem och försäljning av utrustning hos ett japanskt kemikaliebolag.

Marc Poppe

Senior Advisor
Född 1970

Marc har 20 års erfarenhet inom kraftindustrin, avseende projekt- och riskhantering samt kontrakts- och ansvarshantering i Tyskland, Japan, Schweiz, Finland, Bulgarien och Kanada, senast arbetade han som projektledare på Hitachi i Japan. Han har juristexamen från European University Diploma in Kassel, samt har en kandidatexamen i företagsekonomi (FH) med specialutbildningen ”Marketing Management East Asia, Japan” vid University of applied Sciences in Ludwigshafen.

Han är baserad i Tokyo, Japan.