STYRELSE

Metacon - Ingemar Andersson

Ingemar Andersson

ORDFÖRANDE
Född 1951
I styrelsen sedan 2016

Officer vid Pansartrupperna 1973-1982. 25 års erfarenhet i ledande befattningar inom svensk försvarsindustri. 1982-2007 Marknadschef FFV, Vice VD Bofors AB, Affärsområdeschef Celsius AB och Stf Koncernchef Saab AB. 2007-2018 verksam i eget konsultbolag med uppdrag från svensk och internationell industri avseende affärsutveckling och management. Styrelseerfarenhet från noterade och onoterade bolag i tidiga skeden.  Internationell erfarenhet av komplexa affärer i ca 40 länder.

Metacon - Christer Nygren

Christer Nygren

LEDAMOT
Född 1948
I styrelsen sedan 2017

Civilingenjör, teknisk fysik, LiTH och han har under huvuddelen av sin yrkesverksamhet i ledande befattningar arbetat med internationell marknadsföring och försäljning av komplexa system och produkter inom AB Bofors, Celsius AB och Saab AB.
Christer har lång erfarenhet av att leda team av tekniker och andra specialister för introduktion och försäljning av innovativa och komplexa produkter på den globala marknaden.

Metacon - Mats W. Lundberg

Mats W Lundberg

LEDAMOT
Född 1974
I styrelsen sedan 2018

Mats har mer än tio års internationell erfarenhet av forskning och produktutveckling inom bränsleceller och vätgasteknologi. Nu är Mats hållbarhetschef på Sandvik. Han är ett känt namn i vätgaskretsar och han har varit drivkraften bakom Sveriges fjärde vätgastankstation som finns i Sandviken, där det finns flest vätgasfordon i Sverige.

 

Marie Brodin

LEDAMOT
Född 1972
I styrelsen sedan 2021

Maries tidigare uppdrag inkluderar rollen som Vice President Communications and Sustainable Business på Sandvik Mining and Rock Technology, Brand and Communications Manager Atlas Copco Group, Corporate Communications Manager Atlas Copco China samt tidigare VD för reklambyrån Liljedal Communications. Marie har en gedigen erfarenhet från globala industriella seniora kommunikations och marknadsföringsuppdrag. Nuvarande uppdrag inkluderar Senior Kommunikationskonsult för Epiroc AB och styrelseledmot på Örebro Hockey.

 

Thomas Nygren

LEDAMOT
Född 1962
I styrelsen sedan 2021

Thomas är advokat och partner i Advokatfirman Schjødt. Han har mer än 25 års erfarenhet från att arbeta med startups och tillväxtföretag inom teknologisektorn där han har arbetat med företagsförvärv, kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och olika former av teknologiavtal. Förutom verksamheten som advokat har Thomas en bred egen erfarenhet som entreprenör och investerare i olika teknikbolag. Han är bland annat medgrundare av det tidigare börsnoterade A3 Allmänna Telefonaktiebolaget, där han dessutom var ordförande fram till dess att bolaget under hösten 2020 blev utköpt från stockholmsbörsens smallcaplista. Han har även haft styrelseuppdrag i flera andra noterade och onoterade bolag.

 

LEDNING

Christer Wikner


VD & KONCERNCHEF
Född 1969

Christer Wikner har verkat i olika befattningar inom Amersham och General Electric med utveckling och internationell lansering av komplexa systemprodukter och som affärsutvecklingschef och chef för strategisk tillväxt. Han har även mångårig erfarenhet som entreprenör inom bl.a. cleantech, digitalisering/SaaS och hållbarhet. Han kommer närmast från företag som han medgrundat och lett till kommersiell framgång. Christer Wikner är i grunden utbildad kemist med en medicine doktorsexamen inom medicinsk biokemi och biofysik från Karolinska Institutet och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Berggren

MARKNADSCHEF
Född 1960

Johan Berggren har de senaste 35 åren arbetat som VD inom vindkraft, bioenergi och skogsindustrin samt med försäljning och byggnation av energianläggningar. Senaste uppdraget var som VD för världsledande biokolföretaget BioEndev AB med produktion av förnyelsebara bränslen till energiindustrin, stålindustrin och oljeraffinaderier. Han har läst skogs- och jägmästarlinjen vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Bo Carlsson

COO
Född 1961

Innan Bo kom till Metacon var han projektledare på Alfred Nobel Science Park. Innan detta var han fyra år på Sapa Profiler där han hade olika ledande befattningar inom affärsverksamhet och produktion. Före Sapa Profiler arbetade han på ESAB AB över 20 år, där han hade olika befattningar, till början inom Design R&D och slutligen som Managing Director för ESAB Welding Equipment AB. Han läste maskinteknik vid Linköpings universitet. Dessutom har han genomgått flera management kurser i Oxford, England.

Göran Rasberg

CFO
Född 1953

Göran Rasberg är auktoriserad redovisningskonsult via SRF och har mångårig erfarenhet som revisor och ekonomi- och redovisningschef för olika företag, bl a inom Kinnevikskoncernen. Göran har de senaste 18 åren startat och drivit två redovisningsbyråer varav den senaste, Rasberg Ekonomi AB, sedan våren 2012 och pågående. Göran har också som konsult utfört arbete som rör rapportering till marknadsplatser såsom Aktietorget och First North. Respektive VD och ledning i dessa bolag har också använt Göran som bollplank i olika ekonomiska frågor varvid Göran varit högst involverad i bolagens ledningsfunktion.

Christian Hofmann

Business Development Director
Född 1969

Christian har arbetat i över 20 år med förgasning, pyrolys, depolymerisering och anaerob fermentering av biomassa för produktion av hållbara bränslen. Innan han kom till Metacon AB var han bl.a. verksam som teknisk chef, VD och som CEO inom området projektutveckling samt försäljning av energianläggningar och projektfinansiering. Christian är promoverad agraringenjör och utbildade sig på universiteten i Kassel och Kiel. Som en del av sin forsknings verksamhet har han arbetat intensivt med väteproduktion från biomassa via högtemperaturförgasning. Han är också engagerad som universitetslektor inom området förnybar energi och väteproduktion.

Thomas Chalkidis

CEO Helbio S.A.

Dr. Thomas Chalkidis innehar MEng, MSc och Ph.D. examen i kemiteknik från University of Patras. Han har stor erfarenhet av att arbeta med vätgasproduktion antingen från förnybara eller konventionella bränslen. Thomas har arbetat på HELBIO i mer än 18 år med olika ingenjörs- och chefsbefattningar. Han har haft positionen som COO under de senaste tio åren, med fokus på teamledning, utveckling och implementering av innovativa processer, projektledning och deltagande vid stora internationella evenemang. Hans expertområde är heterogen katalys, reaktordesign, katalysatorutveckling, processdesign och optimering, HazOp-studier och minskning av NOx-föroreningar.

Masanori Miyake

VD Metacon KK (Japan)
Född 1956

Kemisk ingenjör med 38 års erfarenhet inom kemisk anläggningsdesign, PSA-design, forskning och utveckling av PSA-system, i synnerhet vätgassystem och försäljning av utrustning hos ett japanskt kemikaliebolag.