Pressmeddelande
Uppsala 2024-04-29

Metacon publicerar årsredovisning för 2023

Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information.

Ladda ned årsredovisningen här

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon + 46 707–647389 eller e-post  info@metacon.com

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för tillverkning av grön vätgas. Vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustri och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Ytterligare information finns på
www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab