Finansiell information

Rapportkalender

22 maj 2019
Kvartalsrapport Q1

22 augusti 2019
Kvartalsrapport Q2

7 november 2019
Kvartalsrapport Q3