Promrtheus5 5kW kraftenhet

Mindre kraftvärmesystem H2PS-5

Metacons mindre energisystemen möjliggör lokal kraft- och värmeproduktion från biogas, naturgas och etanol, för fristående användning eller för anslutning till det kommersiella elnätet. De är konstruerade för kontinuerlig drift, långa serviceintervall och minimal miljöpåverkan.

Inom för EUs program Horizon 2020 kommersialiserar Metacons dotterbolag Helbio ett 5 kW kraftvärmesystem med en multi-fuel reformer som kan drivas med biogas, naturgas eller gasol. Systemet, som kallas H2PS-5, producerar 5 kW el och cirka 7 kW värme i form av varmvatten. Detta innebär att den årliga energiproduktionen är 42 500 kWh el och 60 000 kWh värme i form av varmvatten 70 – 80 ° C.

H2PS-5 är avsett för mindre byggnader och företag, samt för byar och tillfälliga anläggningar som fältsjukhus, flyktingläger mm i strömlösa områden. Produktionen är pålitlig och den totala energi- och kostnadseffektiviteten överträffar motsvarande prestanda för förbränningsmotorer, gasturbiner, vindkraftverk och solceller.

Systemet består av reformer och bränslecell med styrdator och operatörspanel, samt spänningsomvandlare och värmeväxlare för anslutning till fastighetens el- och värmesystem.