Rapporter

1 11, 2023

Metacon publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

2024-01-26T13:08:18+01:00november 1st, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Vi ser ett kraftigt ökat intresse för våra system och lösningar som en direkt följd av invigningen av tankstationen i småländska Älghult i augusti. Tankstationen ska serva både tunga fordon och personbilar med grön vätgas från lokal vindkraft-el och var en historisk milstolpe för Metacon i vårt långsiktiga företagsbygge, kommenterar Christer Wikner, vd och koncernchef. För hela vd-kommentaren, se [...]

24 08, 2023

Metacon publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023

2023-08-24T08:01:53+02:00augusti 24th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Jag är stolt över att meddela att andra kvartalet är det mest framgångsrika i bolagets historia när det gäller intäkter. Detta är inte minst ett resultat av våra medarbetares hårda arbete och engagemang, vilket lett till lyckade försäljningar av olika alkaliska elektrolysörer och integrerade tankstationer samt vår första PEM-elektrolysör, kommenterar Christer Wikner, vd och koncernchef. För hela vd-kommentaren, se [...]

17 05, 2023

Metacon publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023

2023-05-17T08:01:05+02:00maj 17th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Vätgasens potential och roll i energi- och bränsleomställningen blir tydligare och tydligare för varje dag. Metacon växer fram som leverantör av kraftfulla lösningar för fossilfri vätgas till flera olika behov och kundgrupper. Christer Wikner, vd och koncernchef För hela vd-kommentaren, se delårsrapporten i sin helhet. Kvartalet för koncernen jan–mar 2023 Rörelsens intäkter uppgick till 16,3 (12,6) MSEK. Resultatet före [...]

26 04, 2023

Metacon publicerar årsredovisning för 2022 – 500% intäktsökning och ledande vätgasprojekt

2023-04-26T14:22:37+02:00april 26th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information. Christer Wikner, President & CEO Metacon kommenterade årsrapporten: ”Metacons intäkter växte under 2022 med över 500% och vi har nu fullt ut tagit steget in i kommersiell fas med våra systemlösningar. Det [...]

17 11, 2022

Metacon publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2022-12-21T17:36:25+01:00november 17th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Fortsatt omvärldsturbulens med unika möjligheter för vätgas. Styrelsen och vd för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (1 juli – 30 september) 2022. Koncernen 1 juli – 30 september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 20 466 (700) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -21 213 (-8 147) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 289 (-8 158) TSEK [...]

25 08, 2022

Metacon publicerar delårsrapport Q2 2022

2022-12-21T17:39:59+01:00augusti 25th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Försäljningen börjar ta fart och nytt tillväxtkapital har säkrats. Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2022. KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2022 Nettoomsättningen uppgick till 20 114 (38) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -15 296 (-7 992) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 [...]

13 05, 2022

METACON AB DELÅRSRAPPORT Q1 2022

2022-12-21T17:41:46+01:00maj 13th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Örebro 2022-04-13 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – MARS 2022 Den 26 januari meddelade Metacon att ett EPC-partneravtal med GISAB (en del av Jernbro) för elektrolys- och HRS-området i Norden har tecknats. Den 28 februari tillkännagavs ett partnerskapsavtal för att skapa en ”hydrogen village” i Grekland tillsammans med bl.a. det stora gasföretaget DEDA. Den 4 mars tillkännagav Metacon ett [...]

29 04, 2022

Metacon presenterar finansiella mål och tidigarelägger offentliggörandet av Q1-rapporten

2022-11-16T15:01:34+01:00april 29th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Styrelsen i Metacon AB har idag beslutat om finansiella mål på medellång sikt. De finansiella målen är att bolagets omsättning för 2025 ska överstiga 500 MSEK och att bolaget ska vara kassaflödespositivt senast före utgången av 2025. Styrelsen har vidare beslutat att tidigarelägga bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 till den 13 maj. Styrelsen bedömer att behovet av vätgas [...]

18 02, 2022

Metacon AB presenterar idag Bokslutskommuniké för 2021

2022-12-22T14:35:10+01:00februari 18th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

“Vi är nu i slutfasen av Year of Build och har under kvartalet utvecklat en ännu starkare förmåga inom komplexa nyckelfärdiga skalbara lösningar som involverar alla våra tillämpningar för hantering av grön vätgas” – Christer Wikner, VD för Metacon KONCERNEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021 Rörelsens intäkter uppgick till 11 741 (6 690) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -16 [...]

18 11, 2021

Metacon publicerar delårsrapport Q3 2021

2022-12-22T14:36:46+01:00november 18th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

"Under tredje kvartalet var fokus på viktiga förvärv inom våra kärnområden för grön vätgas och vi nådde ett genombrott inom elektrolys", säger Christer Wikner, VD Metacon AB (publ). Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (1 juli – 30 september) år 2021. KONCERNEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021 Nettoomsättningen uppgick till [...]

Till toppen