Rapporter

Hem/Rapporter
17 11, 2022

Metacon publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2022-12-21T17:36:25+01:00november 17th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Fortsatt omvärldsturbulens med unika möjligheter för vätgas. Styrelsen och vd för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (1 juli – 30 september) 2022. Koncernen 1 juli – 30 september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 20 466 (700) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -21 213 (-8 147) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 289 (-8 158) TSEK [...]

25 08, 2022

Metacon publicerar delårsrapport Q2 2022

2022-12-21T17:39:59+01:00augusti 25th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Försäljningen börjar ta fart och nytt tillväxtkapital har säkrats. Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2022. KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2022 Nettoomsättningen uppgick till 20 114 (38) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -15 296 (-7 992) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 [...]

13 05, 2022

METACON AB DELÅRSRAPPORT Q1 2022

2022-12-21T17:41:46+01:00maj 13th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Örebro 2022-04-13 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – MARS 2022 Den 26 januari meddelade Metacon att ett EPC-partneravtal med GISAB (en del av Jernbro) för elektrolys- och HRS-området i Norden har tecknats. Den 28 februari tillkännagavs ett partnerskapsavtal för att skapa en ”hydrogen village” i Grekland tillsammans med bl.a. det stora gasföretaget DEDA. Den 4 mars tillkännagav Metacon ett [...]

29 04, 2022

Metacon presenterar finansiella mål och tidigarelägger offentliggörandet av Q1-rapporten

2022-11-16T15:01:34+01:00april 29th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Styrelsen i Metacon AB har idag beslutat om finansiella mål på medellång sikt. De finansiella målen är att bolagets omsättning för 2025 ska överstiga 500 MSEK och att bolaget ska vara kassaflödespositivt senast före utgången av 2025. Styrelsen har vidare beslutat att tidigarelägga bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 till den 13 maj. Styrelsen bedömer att behovet av vätgas [...]

18 02, 2022

Metacon AB presenterar idag Bokslutskommuniké för 2021

2022-12-22T14:35:10+01:00februari 18th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

“Vi är nu i slutfasen av Year of Build och har under kvartalet utvecklat en ännu starkare förmåga inom komplexa nyckelfärdiga skalbara lösningar som involverar alla våra tillämpningar för hantering av grön vätgas” – Christer Wikner, VD för Metacon KONCERNEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021 Rörelsens intäkter uppgick till 11 741 (6 690) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -16 [...]

18 11, 2021

Metacon publicerar delårsrapport Q3 2021

2022-12-22T14:36:46+01:00november 18th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

"Under tredje kvartalet var fokus på viktiga förvärv inom våra kärnområden för grön vätgas och vi nådde ett genombrott inom elektrolys", säger Christer Wikner, VD Metacon AB (publ). Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (1 juli – 30 september) år 2021. KONCERNEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021 Nettoomsättningen uppgick till [...]

26 08, 2021

Metacon publicerar delårsrapport Q2 2021

2022-12-22T14:38:37+01:00augusti 26th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2021. MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -3 136 (-2 154) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 188 (-2 214) TSEK KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI [...]

19 02, 2021

Rekordomsättning under ett år med många utmaningar

2022-12-22T14:40:22+01:00februari 19th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Metacon AB (publ) presenterar idag Bokslutskommuniké för 2020. “Den globala pandemin ställde oss inför utmaningar under 2020 som saknar motsvarighet i modern tid. Trots detta visade vi upp en rekordomsättning och förbättrat resultat i jämförelse med 2019. Under fjärde kvartalet uppgick koncernens totala intäkter till ca 6,7 mkr, en förbättring med 1,1 mkr mot samma period året innan. Vår [...]

19 11, 2020

Delårsrapport Q3 2020

2022-12-22T14:43:59+01:00november 19th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

MODERBOLAGET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020 Nettoomsättningen uppgick till 260 (85) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -2 357 (-838) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 417 (-896) TSEK KONCERNEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020 Nettoomsättningen uppgick till 491 (2) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -6 983 (-4 007) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 056 [...]

26 08, 2020

Delårsrapport Q2 2020 – Väl positionerade på den snabbt växande vätgasmarknaden

2022-12-22T14:58:15+01:00augusti 26th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -2 154 (-8 370) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 214 (-9 923) TSEK KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1 128 (149) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -3 284 (-10 772) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick [...]

Till toppen