Regulatoriska pressmeddelanden2020-02-06T15:48:01+01:00

Alla
Regulatoriska

1606, 2022

Idag inleds teckningsperioden i Metacons företrädesemission

juni 16th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Pressmeddelande Örebro, 16 juni 2022 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT [...]

1406, 2022

Metacon offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

juni 14th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS [...]

806, 2022

Kommuniké från årsstämman i Metacon AB (publ)

juni 8th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 (”Bolaget”), har hållit årsstämma idag den 8 juni 2022 kl. 13.00 på Örebro Universitet, Hörsal L1. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.  Fastställande av räkenskaperna Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för 2021. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet [...]

806, 2022

Metacon påbörjar listbytesprocessen till Nasdaq First North Growth Market

juni 8th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har påbörjat processen för att byta marknadsplats för handel i Metacon-aktien, från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market. Avsikten är att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under tredje kvartalet [...]

706, 2022

Styrelsen för Metacon beslutar om en företrädesemission om upp till cirka 159 miljoner SEK

juni 7th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS [...]

305, 2022

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

maj 3rd, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022, klockan 14:00, Örebro Universitet, Hörsal L1. Inregistrering från klockan 13.00. Rätt att delta i stämman Aktieägare som önskar närvara vid årsstämman personligen eller genom ombud måste: dels vara införda i aktieboken som förs av Euroclear [...]

2904, 2022

Metacon presenterar finansiella mål och tidigarelägger offentliggörandet av Q1-rapporten

april 29th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Styrelsen i Metacon AB har idag beslutat om finansiella mål på medellång sikt. De finansiella målen är att bolagets omsättning för 2025 ska överstiga 500 MSEK och att bolaget ska vara kassaflödespositivt senast före utgången av 2025. Styrelsen har vidare beslutat att tidigarelägga bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 till [...]

2704, 2022

Metacon i samarbete med GISAB får genombrottsorder på två elektrolys-baserade integrerade tankstationer för grön vätgas (HRS) från Botnia Hydrogen.

april 27th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Pressmeddelande Örebro, 27 april, 2022 Metacon har i samarbete med EPC-partnern GISAB (Gällivare Industriservice AB, del av Jernbro) ingått avtal med ett värde om cirka 56 MSEK till dagens valutakurser, för leverans av två elektrolysbaserade och helt integrerade tankstationer (HRS) för grön vätgas till Botnia Hydrogen AB. Botnia Hydrogen, grundat [...]

2204, 2022

Metacon i samarbete med Hydroholding levererar första småskalig demo-tankstation för vätgas (HRS) i Slovakien

april 22nd, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon i samarbete med sin distributör Hydroholding har fått kontrakt på leverans av en första demonstrations-HRS för vätgastankning i Slovakien. Den europeiska HRS-marknaden utvecklas snabbt, kopplad till ökande marknadsbehov samt en snabbt mognande bas av tillgängliga vätgasdrivna tunga och lätta fordon. Metacon och Hydroholding kommer att leverera en kostnadseffektiv mikro-HRS-lösning [...]

2102, 2022

Metacons valberedning inför årsstämman 2022

februari 21st, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2021 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten [...]

1802, 2022

Metacon AB presenterar idag Bokslutskommuniké för 2021

februari 18th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

“Vi är nu i slutfasen av Year of Build och har under kvartalet utvecklat en ännu starkare förmåga inom komplexa nyckelfärdiga skalbara lösningar som involverar alla våra tillämpningar för hantering av grön vätgas” – Christer Wikner, VD för Metacon KONCERNEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021 Rörelsens intäkter uppgick till [...]

2601, 2022

Metacon skriver EPC-partneravtal med GISAB (Jernbro) inom elektrolys

januari 26th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Parterna formaliserar tidigare kommunicerat samarbete och ska arbeta exklusivt med varandra inom Norden. Sedan hösten 2021 har Metacon en egen verksamhet inom försäljning av nyckelfärdiga elektrolysanläggningar till den växande gröna vätgasmarknaden i samarbete med erfarna partners och underleverantörer. Som tidigare kommunicerats, i samband med försäljningen av en elektrolysanläggning till Uppvidinge [...]

2112, 2021

Thomas Chalkidis utsedd till ny vd för Helbio S.A.

december 21st, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Thomas Chalkidis har utsetts till ny VD för Metacons dotterföretag Helbio S.A. i Patras, Grekland. Samtidigt tillträder han rollen som affärsområdeschef för Reforming Technologies inom Metacon Group. Thomas Chalkidis tar över ledarskapet i Helbio efter professor Xenophon Verykios som går i pension efter en lång, framgångsrik karriär som forskare och [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Christer Wikner

Phone: +46 19 126800
Email: investors@metacon.se

Till toppen