Regulatoriska pressmeddelanden

Hem/Regulatoriska pressmeddelanden
Regulatoriska pressmeddelanden2020-02-06T15:48:01+01:00

Alla
Regulatoriska

2409, 2021

Metacons intressebolag Water2H2 har tecknat avtal om försäljning av elektrolysanläggning

september 24th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons intressebolag Water2H2 AB har ingått bindande avtal om försäljning av en elektrolysanlägg­ning till Uppvidinge Vätgas AB för produktion av grön vätgas från befintlig vindkraft. Totalt kontrakts­värde är ca 21.5 Mkr och affären inkluderar även utrustning för lagring, transport och en tankstation för både personbilar och lastbilar. Affären görs i [...]

2009, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

september 20th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) höll idag, den 20 september 2021, extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier mot apportegendom. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på [...]

809, 2021

Metacon startar demoprogram för H2PS-5. Första kund inom programmet blir Xoma AB

september 8th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB meddelar idag att man startar ett demo-program för introduktion av företagets produkt H2PS-5. Den första kunden inom ramen för programmet kommer att vara Xoma AB. Programmet innebär att ett antal utvalda kunder får möjlighet att köpa produkten till reducerat pris mot aktivt deltagande i Metacons fortsatta marknadsförings- och [...]

2608, 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

augusti 26th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Aktieägarna i Metacon AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 september 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin [...]

2608, 2021

Metacon beslutar om apportemission för förvärvet av Helbio Holdings SA

augusti 26th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om apportemission av 23 522 800 aktier i Bolaget. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 41,13 procent av aktierna i Helbio Holdings SA ("Helbio") som Bolaget ingått, vilket tidigare informerats [...]

2608, 2021

Metacon publicerar delårsrapport Q2 2021

augusti 26th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2021. MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -3 136 (-2 154) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 188 [...]

2008, 2021

Metacon tecknar distributionsavtal för Japan

augusti 20th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB meddelade idag att man ingått ett icke-exklusivt distributionsavtal i Japan med företaget Notes Co. Ltd., Nagano för sin kombinerade kraftvärmeprodukt H2PS-5. Avtalet tecknas genom Metacons dotterbolag Metacon KK i Japan och Helbio S.A. i Grekland. Notes är ett företag som är verksamt inom elektronik- och energisektorn i Japan. [...]

806, 2021

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

juni 8th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Årsstämma i Metacon AB (publ) har hållits den 8 juni 2021. I samband med den generella smittorisken av COVID-19 genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade rösträtt genom poströstning: Årsstämman gjordes så kort och effektiv som möjligt Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på [...]

406, 2021

Metacon AB förvärvar kvarvarande aktier i Helbio

juni 4th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har idag nått en överenskommelse om att förvärva de återstående 41,13% av aktierna i Helbio Holdings SA (Helbio). Metacon äger 58,87% av Helbio sedan tidigare. Efter förvärvet kommer Helbio att vara ett helägt dotterbolag till Metacon inom produktkategorierna vätgasgenerering och energisystem. Aktierna förvärvas från ett antal olika aktieägare till [...]

2705, 2021

Q1 2021 – Strategiskt viktiga beställningar från tre olika universitet

maj 27th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

KONCERNEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021 Rörelsens totala intäkter uppgick till 740 (662) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -6 008 (-5 506) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 124 (-5 604) TSEK Resultatet per aktie uppgick till 0 SEK HÖJDPUNKTER UNDER FÖRSTA KVARTALET Metacon breddade verksamheten genom investering [...]

2704, 2021

Metacon publicerar årsredovisning för 2020

april 27th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information. För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post info@metacon.se Hämta Metacons Årsredovisning för 2020 här »

804, 2021

Ny VD och koncernchef för Metacon

april 8th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons styrelse har utsett Christer Wikner till ny VD och koncernchef för Metacon AB med tillträde 9 juni, 2021. Christer Wikner efterträder Christopher Törnblom, som enligt tidigare kommunikation lämnar sin befattning. Christer Wikner har verkat i olika befattningar inom Amersham och General Electric med utveckling och internationell lansering av komplexa [...]

2203, 2021

Helbio har fått en order värd 70 000 EUR från University of Groningen

mars 22nd, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Helbio har fått en order från University of Groningen i Nederländerna gällande en vätgasreaktor för studier inom katalytisk vätgasproduktion. Beställningen är i storleksordningen EUR 70 000. För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se Denna information är sådan information som Metacon AB [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Christer Wikner

Phone: +46 19 126800
Email: investors@metacon.se

Till toppen