Regulatoriska pressmeddelanden2020-02-06T15:48:01+01:00
2311, 2023

Metacon har ingått ett Memorandum of Understanding med PERIC om strategiskt partnerskap för tillverkning och försäljning av Metacons vätgasgeneratorer på den kinesiska marknaden

november 23rd, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) tillkännager en viktig milstolpe i sin globala expansionsstrategi genom att ingå ett Memorandum of Understanding (MoU) syftande till ett strategiskt partnerskap med det kinesiska bolaget PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd, en världsledande tillverkare av bland annat storskaliga elektrolysbaserade vätgasgeneratorer (elektrolysörer). MoU:t innebär att Metacon och PERIC har [...]

1311, 2023

Metacon meddelar godkänd CE-märkning av HHG 50 för produktion av grön vätgas från biogas

november 13th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio fått godkänd CE märkning av sin vätgasgenerator HHG 50 för framställning av drygt 50 Nm3 vätgas per timme. CE-märkningen är ett viktigt led i utvecklingen av vår kärnteknologi för våra kompakta reformers. Denna typ av enhet är avsedd för Metacons demonstrationsanläggning i Kempten i [...]

911, 2023

Metacon ingår strategiskt partnerskap med WattAnyWhere för utrullning av off-grid elbilsladdstationer

november 9th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio inlett ett fördjupat samarbete med Schweizbaserade företaget WattAnyWhere genom att ingå ett exklusivt partneravtal för leverans och vidareutveckling av Helbios etanolreformer till WattAnyWhere’s off-grid snabbladdstationer för batterielektriska fordon. WattAnyWhere ("WAW") har tillsammans med Helbio utvecklat en banbrytande elgenerator (Genset) som baseras på vår unika [...]

111, 2023

Metacon publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

november 1st, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Vi ser ett kraftigt ökat intresse för våra system och lösningar som en direkt följd av invigningen av tankstationen i småländska Älghult i augusti. Tankstationen ska serva både tunga fordon och personbilar med grön vätgas från lokal vindkraft-el och var en historisk milstolpe för Metacon i vårt långsiktiga företagsbygge, kommenterar [...]

2408, 2023

Metacon publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023

augusti 24th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Jag är stolt över att meddela att andra kvartalet är det mest framgångsrika i bolagets historia när det gäller intäkter. Detta är inte minst ett resultat av våra medarbetares hårda arbete och engagemang, vilket lett till lyckade försäljningar av olika alkaliska elektrolysörer och integrerade tankstationer samt vår första PEM-elektrolysör, kommenterar [...]

806, 2023

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (Publ)

juni 8th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) org. nr 556724–1616 ("Bolaget"), har hållit årsstämma idag den 8 juni 2023, klockan 14:00 i Hörsal Bio, Forumhuset på Örebro Universitet. Vi stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående. Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för 2022. Styrelsens ledamöter [...]

3105, 2023

Metacon tar nästa steg mot att möjliggöra ammoniak-till-vätgas-baserad koldioxidfri hållbar sjöfart tillsammans med partners

maj 31st, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Det norska företaget Pherousa Green Shipping AS (PGS), tillsammans med Pherousa Green Technologies AS (PGT), ett dotterbolag till Metacons dotterbolag Helbio S.A., meddelar att det designat och förbereder en beställning av upp till sex Ultramax torrlast bulkfartyg, designade av företaget Deltamarin i Finland. Fartygskonstruktionen är anpassad för ammoniak som bränsle [...]

1705, 2023

Metacon publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023

maj 17th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Vätgasens potential och roll i energi- och bränsleomställningen blir tydligare och tydligare för varje dag. Metacon växer fram som leverantör av kraftfulla lösningar för fossilfri vätgas till flera olika behov och kundgrupper. Christer Wikner, vd och koncernchef För hela vd-kommentaren, se delårsrapporten i sin helhet. Kvartalet för koncernen jan–mar 2023 [...]

905, 2023

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

maj 9th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Aktieägarna i Metacon AB (publ) org. nr 556724-1616 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023, klockan 14:00 i Hörsal Bio, Forumhuset på Örebro Universitet. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30. Rätt att delta i stämman Aktieägare som önskar närvara vid årsstämman personligen eller genom ombud måste vara [...]

2604, 2023

Metacon publicerar årsredovisning för 2022 – 500% intäktsökning och ledande vätgasprojekt

april 26th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information. Christer Wikner, President & CEO Metacon kommenterade årsrapporten: ”Metacons intäkter växte under 2022 med över 500% och vi har nu fullt ut tagit [...]

1904, 2023

Metacons dotterbolag Helbio erhåller tre olika ISO-certifieringar

april 19th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Helbio har erhållit ISO-certifiering av kvalitetsledningssystem enligt standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Samtliga certifieringar avser området ”Design and production of power production systems with fuel cells via hydrogen for domestic and industrial use”. Certifieringarna, som föregåtts av ett omfattande och målmedvetet arbete i syfte att [...]

703, 2023

Metacon får order på system för reformering av etanol till grön vätgas från WattAnyWhere för off-grid elfordonsladdning

mars 7th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Det schweiziska företaget WattAnyWhere (WaW) beställer sitt andra reformeringssystem från Metacons dotterbolag Helbio, för omvandling av etanol-till-grön vätgas. Systemet kommer att användas för on-site produktion av elkraft utan anslutning till elnätet, det vill säga off-grid. Producerad el kommer att användas i laddstationer för laddning av elbilar (BEV). Den nya beställningen [...]

103, 2023

Metacons dotterbolag Helbio får order från Universitet i Western Macedonia

mars 1st, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio fått en order från Universitet i Western Macedonia (”UoW”) i Kozani i Grekland som ingår i Helbios vetenskapliga samarbetsnätverk, för ett automatiserat system för studier inom området katalytisk vätgasproduktion från biogas och biometan. Ordervärdet uppgår till cirka 63 000 EUR och leverans planeras till [...]

Till toppen