Regulatoriska pressmeddelanden2020-02-06T15:48:01+01:00
2803, 2024

Metacon AB publicerar Bokslutskommuniké för 2023

mars 28th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Pressmeddelande Uppsala, 28 mars 2024 Metacon publicerar bokslutskommuniké för 2023 “Under fjärde kvartalet 2023 stod bolagets strategiska inriktning fortsatt i fokus. Vi är medvetna om att de produkter och mindre system vi tidigare sålt har behövt och kommer behöva stå tillbaka under en period till förmån för att den satsning [...]

403, 2024

Metacons valberedning inför årsstämman 2024

mars 4th, 2024|Categories: Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons valberedning inför årsstämman 2024 I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2023 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2024 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2023 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot [...]

2002, 2024

Metacon offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

februari 20th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION [...]

1902, 2024

Metacon offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

februari 19th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION [...]

3001, 2024

Metacon publicerar prospekt i samband med företrädesemission

januari 30th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") [...]

2501, 2024

Styrelsen i Metacon har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 119 MSEK och offentliggör villkor för företrädesemissionen

januari 25th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION [...]

2501, 2024

Metacon har träffat ett exklusivt licensavtal med PERIC om rättigheter för Metacon att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar

januari 25th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort [...]

2401, 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

januari 24th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 ("Bolaget"), har hållit en extra bolagsstämma idag den 24 januari 2024 klockan 09:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Stämman fattade följande beslut. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen. Efter ändring av [...]

2012, 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I METACON AB (PUBL)

december 20th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Aktieägarna i Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 januari 2024 klockan 09.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta på extra bolagsstämman har den som dels är införd i [...]

2012, 2023

Styrelsen i Metacon avser att besluta om en företrädesemission av units om cirka 120 MSEK

december 20th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION [...]

2311, 2023

Metacon har ingått ett Memorandum of Understanding med PERIC om strategiskt partnerskap för tillverkning och försäljning av Metacons vätgasgeneratorer på den kinesiska marknaden

november 23rd, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) tillkännager en viktig milstolpe i sin globala expansionsstrategi genom att ingå ett Memorandum of Understanding (MoU) syftande till ett strategiskt partnerskap med det kinesiska bolaget PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd, en världsledande tillverkare av bland annat storskaliga elektrolysbaserade vätgasgeneratorer (elektrolysörer). MoU:t innebär att Metacon och PERIC har [...]

1311, 2023

Metacon meddelar godkänd CE-märkning av HHG 50 för produktion av grön vätgas från biogas

november 13th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio fått godkänd CE märkning av sin vätgasgenerator HHG 50 för framställning av drygt 50 Nm3 vätgas per timme. CE-märkningen är ett viktigt led i utvecklingen av vår kärnteknologi för våra kompakta reformers. Denna typ av enhet är avsedd för Metacons demonstrationsanläggning i Kempten i [...]

911, 2023

Metacon ingår strategiskt partnerskap med WattAnyWhere för utrullning av off-grid elbilsladdstationer

november 9th, 2023|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio inlett ett fördjupat samarbete med Schweizbaserade företaget WattAnyWhere genom att ingå ett exklusivt partneravtal för leverans och vidareutveckling av Helbios etanolreformer till WattAnyWhere’s off-grid snabbladdstationer för batterielektriska fordon. WattAnyWhere ("WAW") har tillsammans med Helbio utvecklat en banbrytande elgenerator (Genset) som baseras på vår unika [...]

Till toppen