ÖVERSIKT2018-10-26T10:44:37+00:00

ÖVERSIKT

Metacon AB  (publ) är ett internationellt energiteknikbolag vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och stora energisystem för produktion av vätgas, el och värme.

Metacon etablerades i Karlskoga 2011, och i februari 2013 förvärvades en majoritet av aktierna i Helbio Holdings S.A., som äger 100 % av aktierna i Helbio S.A. Helbio innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Helbio S.A., är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Läs mer om Helbio: www.helbio.com

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Slavica Djuric, Economics &  IR

Phone: +46 76 765 47 33
Email: slavica.djuric@metacon.se