ÖVERSIKT

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och stora energisystem för produktion av vätgas, el och värme.

Metacon etablerades i Karlskoga 2011, och i februari 2013 förvärvades en majoritet av aktierna i Helbio Holdings S.A., som äger 100 % av aktierna i Helbio S.A. Helbio innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Helbio S.A., är en avknoppning från Universitetet i Patras, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Läs mer om Helbio: www.helbio.com