FÖRETAGSANSVAR2018-07-24T21:52:31+00:00
Corporate Responsibility

Företagsansvar

Metacon arbetar med en välintegrerad hållbarhetsstrategi för att hjälpa till och hantera en rad globala utmaningar. Med våra tekniska framsteg fortsätter vi att vara en drivkraft för positiv påverkan på miljön och samhället som helhet.

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Slavica Djuric, Economics &  IR

Phone: +46 76 765 47 33
Email: slavica.djuric@metacon.se