Tankstationer för vätgas

Metacon kan erbjuda kompletta 350 och 700 bars vätgastankstationer i storleksklasserna 50, 100 och 300 Nm3/h (106, 212 och 640 kg/dygn eller 38, 76 och 230 ton/år) med reformer, kompressor, högtryckslager, kylare och dispenser.

För samtliga större delsystem, förutom reformern, samarbetar bolaget med de bästa och världsledande företagen inom respektive produktområde.

Metacons reformer är kompakt och byggs i moduler med containermått, vilket medger rationell industriell tillverkning och säker kvalitetskontroll.