22 05, 2019

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

2019-05-22T08:05:44+02:00maj 22nd, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Första kvartalet Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, att uppgradera en processor för etanolbränsle som Helbio levererade till dem för några år sedan. Metacons dotterbolag Helbio medverkade på Hannover Messe, världens ledande mässa för industriell teknik som ägde rum i Hannover, Tyskland från [...]

15 05, 2019

Metacons företrädesemissionen tecknad till 304%

2019-05-15T17:04:06+02:00maj 15th, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är fulltecknad och Metacon tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 35,1 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 4 Mkr, inklusive ersättning till emissionsgaranter.  Teckningsperioden avslutades den 13 maj 2019. Totalt har 41 684 929 aktier, motsvarande cirka 97,4 procent av nyemissionen, tecknats [...]

14 05, 2019

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

2019-05-13T16:27:45+02:00maj 14th, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019, klockan 11:00, Mötesplats Alfred Nobel, Nobelmuseet i Karlskoga. Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den femte vardagen före dagen då stämman hålls. Aktieägare bör [...]

8 05, 2019

Metacon nominerat till bästa IPO 2018

2019-05-08T17:06:52+02:00maj 8th, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) har blivit nominerat till bästa IPO-bolag 2018 som anordnas av Svenska Dagbladet. IPO-guiden är en tjänst från SvD Börsplus som granskar alla noteringar. Den 22 maj 2019 presenteras vinnaren av 2018 års bästa noteringar. ”Det är synnerligen inspirerande att Metacons notering på NGM Nordic MTF har erhållit ett stort intresse från aktiemarknaden och uppmärksammas av SvD [...]

2 05, 2019

Insynspersoner överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till långsiktiga investerare

2019-05-01T13:01:07+02:00maj 2nd, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Metacon AB (publ) (”Bolaget”) så har styrelseledamot Lennart Larsson (genom bolag) och storägare Xenophon Verykios på förfrågan från professionella investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Eminova överlåtit sammanlagt 165 000 000 teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare. Detta motsvarar cirka 8 MSEK eller cirka 23% av företrädesemissionen. [...]

1 05, 2019

Metacon KK erhåller en order att leverera ett 5kW CHP-system till Notes Co., Ltd. i Japan

2019-05-01T12:45:23+02:00maj 1st, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Metacon KK har mottagit en order från Notes Co., Ltd. i Nagano, Japan. Ordern omfattar ett 5 kW CHP system (H2PS-5) och huvudsakligen är för teständamål. Ordervärdet överstiger inte € 50,000 "Vi är mycket nöjda med ordern eftersom den är vår första i Japan för ett 5 kW kraftvärmesystem. Detta är också en bra referens för andra [...]

29 04, 2019

Helbio har mottagit en order att leverera ett 5kW CHP system till Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

2019-04-29T07:02:50+02:00april 29th, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Helbio S.A har fått ytterligare en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro i Brasilien. Ordern omfattar ett 5 kW CHP-system för produktion av vätgas från naturgas, med en låg temperatur PEM bränslecell för utomhusbruk. Ordervärdet understiger €50,000 "Vi har ett värdefullt partnerskap med Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, och denna ytterligare order [...]

26 04, 2019

Christopher Törnblom, vd: ”Vi närmar oss en slutprodukt och kommersialisering”

2019-04-26T21:15:00+02:00april 26th, 2019|Artiklar/Publikationer, Nyhetsrum|

Hör Metacons vd Christopher Törnblom berätta om bolagets produktutveckling och framtiden för vätgasmarknaden. Han intervjuas här av Analyst Group

23 04, 2019

Metacon: Offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 35 Mkr

2019-04-23T14:58:26+02:00april 23rd, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Styrelsen i Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") beslutade den 5 april 2019, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 27 juni 2018, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 Mkr ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Metacon har med anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospekt För [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 586 740080
Email: info@metacon.se