Nyhetsrum

Hem/Nyhetsrum
30 03, 2020

Intervju av Analyst Group

2020-03-30T13:51:43+02:00mars 30th, 2020|Artiklar/Publikationer, Nyhetsrum|

Analystgroup.se har idag publicerat en intervju med vår VD Chris Törnblom om Metacon och hur läget på vätgasmarknaden ser ut idag. Gå vidare till artikeln och läs vidare om du vill veta mer om vad vi gör och hur vi ser på framtiden. https://www.analystgroup.se/textintervju/intervju-med-metacons-vd-christopher-tornblom/  

10 03, 2020

Kraftvärmesystemet hos EDA är installerat och igång

2020-03-10T12:52:06+01:00mars 10th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Helbio meddelar idag att det kraftvärmesystem som tidigare pressmeddelats den 11 april 2019 och den 25 november 2019 är nu installerat och i drift. Helbio tillkännager att installationen och idrifttagandet av ett H2PS-5-system varit framgångsrikt. Kraftvärmesystemet är installerat på huvudkontoret för EDA (Attiki Natural Gas Distribution Company), som ligger i Lycovrisi, en förort till Aten. Systemet körs [...]

9 03, 2020

Metacon AB tecknar avtal med Hynion AS om uthyrning av en 40 Nm3 vätgasreformer

2020-03-09T12:32:30+01:00mars 9th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB meddelade idag att företaget har ingått ett avtal med Hynion AS, där Hynion kommer att hyra en vätgasreformer från Metacon. Reformern, även tidigare kallad AutoRe-enheten, kommer att ha kapacitet att producera cirka 40 Nm3 vätgas per timme. Uppgraderad biogas kommer att användas som råvara för vätgasproduktionen. Hynion betalar en månatlig fast avgift på 20.000 NOK baserat på [...]

21 02, 2020

Metacon AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

2020-02-21T10:14:20+01:00februari 21st, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

2019 var ett bra år för Metacon då flera viktiga milstolpar uppnåtts. Två EU-projekt inom ramprogrammet Horizon 2020, Prometheus 5 och AutoRe, slutfördes med goda resultat och de har varit viktiga i utvecklingen och testningen av våra produkter H2PS-5 och H2HG. Under året inledde Metacons dotterbolag i Japan, Metacon KK, ett samarbete med Futamura Chemical Co., Ltd. för gemensam [...]

10 02, 2020

Helbio levererar bränslecellssystem till Catholic University of Rio de Janeiro, Brasilien

2020-02-10T12:44:23+01:00februari 10th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Helbio har tillverkat och levererat ett bränslecellssystem till Catholic University of Rio de Janeiro. Ordern mottogs och tillkännagavs via ett pressmeddelande den 22 februari 2019. Bränslecellssystemet kommer att komplettera kundens etanolreformer, som också den köpts för ett par år sedan från Helbio. Ordern inkluderar alla nödvändig kringutrustning för säker drift och alla dess parametrar övervakas och justeras [...]

29 01, 2020

Metacons valberedning inför årsstämman 2020

2020-01-29T13:57:59+01:00januari 29th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2019 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2020 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2019 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en [...]

15 01, 2020

Helbio säkerställer en order med Chemical Process & Energy Resources Institute (CPERI)

2020-01-15T07:54:36+01:00januari 15th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Chemical Process & Energy Resources Institute (CPERI, www.cperi.certh.gr) som har sitt säte i Thermi, Thessaloniki i Grekland, valde Metacons dotterbolag Helbio S.A. som leverantör av ett lågtemperaturs PEM bränslecellsystem som drivs av vätgas med hög renhet och ett justerbart DC/AC-effektkonditioneringssystem med en effekt på 5 kW. Det totala ordervärdet är € 35 000. För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, [...]

23 12, 2019

Metacon flyttar huvudkontoret till Örebro

2019-12-22T22:16:30+01:00december 23rd, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon meddelade idag att de har valt Örebro för sitt huvudkontor. "Metacon strävar efter att bli en ledande leverantör av teknik och lösningar för lokal produktion av vätgas från naturgas, biogas och andra kolväten", säger VD Chris Tornblom. "Örebro är hem till ett högt internationellt rankat universitet som är känt för högkvalitativ forskning. Örebro lockar en mångfaldig arbetskraft samt [...]

18 12, 2019

Helbio får bidrag av grekiska regeringen

2019-12-18T13:48:45+01:00december 18th, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Helbio meddelade idag att de beviljats ​​totalt 140 000 euro från den grekiska regeringen för att i samarbete med universitet och forskningscentrum utveckla ett system som kommer att producera antingen rent vätgas eller elektricitet från rå biogas. Projektet omfattar design, utveckling och demonstration i pilotskala av en innovativ, miljövänlig, automatiserad och fristående process för produktion av ren [...]

29 11, 2019

Metacons dotterbolag Helbio levererar ett 2,5 kW kraftvärmesystem till EDA

2019-11-29T09:25:14+01:00november 29th, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Helbio har nu tillverkat och levererat den kraftvärmeenhet på 2,5 kW som annonserades via ett pressmeddelande den 11 april 2019. Systemet skall utifrån naturgas som bränsle reformera detta till en väterik reformatgas, som i sin tur driver en lågtemperaturs PEM bränslecell. Systemet kommer att installeras utomhus hos EDA, Natural Gas Distribution Company i Attica. De viktigaste specifikationerna för systemet [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 19 126800
Email: info@metacon.se