10 04, 2024

Mattias Jansson har anställts som Chief Financial Officer för Metacon

2024-04-10T13:33:38+02:00april 10th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Mattias Jansson har anställts som Chief Financial Officer för Metacon AB (publ) med tillträde 1 juli 2024 och ersätter Göran Rasberg som planerar att gå i pension. Mattias Jansson kommer närmast från en roll som Finance Director för Olink Proteomics, noterat på Nasdaq-börsen i USA. Han har tidigare haft rollen som ekonomichef för koncernen på samma bolag och byggt [...]

28 03, 2024

Metacon AB publicerar Bokslutskommuniké för 2023

2024-03-28T08:04:16+01:00mars 28th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Pressmeddelande Uppsala, 28 mars 2024 Metacon publicerar bokslutskommuniké för 2023 “Under fjärde kvartalet 2023 stod bolagets strategiska inriktning fortsatt i fokus. Vi är medvetna om att de produkter och mindre system vi tidigare sålt har behövt och kommer behöva stå tillbaka under en period till förmån för att den satsning vi nu gör mot industrisektorn ska kunna förverkligas. Vi [...]

4 03, 2024

Metacons valberedning inför årsstämman 2024

2024-03-04T10:01:38+01:00mars 4th, 2024|Pressmeddelanden|

Metacons valberedning inför årsstämman 2024 I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2023 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2024 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2023 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, [...]

20 02, 2024

Metacon offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

2024-02-20T17:05:49+01:00februari 20th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pressmeddelande den 20 februari 2024 [...]

19 02, 2024

Metacon offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

2024-02-19T19:22:02+01:00februari 19th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Pressmeddelande den 19 februari [...]

30 01, 2024

Metacon publicerar prospekt i samband med företrädesemission

2024-01-30T12:06:42+01:00januari 30th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") offentliggjorde den 25 januari 2024 att styrelsen, med stöd [...]

25 01, 2024

Styrelsen i Metacon har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 119 MSEK och offentliggör villkor för företrädesemissionen

2024-01-25T14:03:00+01:00januari 25th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Metacon AB (publ) [...]

25 01, 2024

Metacon Insights 3

2024-01-26T11:15:01+01:00januari 25th, 2024|Metacon Insights, Nyhetsrum|

Gigafactory – en "Gamechanger" för Metacon I denna årets första utgåva av Metacon Insights vill jag dela mina tankar kring de senaste nyheterna från verksamheten som handlar om ett helt unikt och för oss viktigt avtal med PERIC Hydrogen Technologies, vår strategiska partner i Kina. Detta är en historisk händelse både för PERIC och Metacon och något [...]

25 01, 2024

Metacon har träffat ett exklusivt licensavtal med PERIC om rättigheter för Metacon att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar

2024-01-25T11:43:28+01:00januari 25th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort antal länder i Europa, att under eget varumärke tillverka [...]

24 01, 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2024-01-24T08:23:42+01:00januari 24th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 ("Bolaget"), har hållit en extra bolagsstämma idag den 24 januari 2024 klockan 09:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Stämman fattade följande beslut. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen. Efter ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen ska Bolagets [...]

Till toppen