Nyhetsrum

Hem/Nyhetsrum
24 09, 2021

Metacons intressebolag Water2H2 har tecknat avtal om försäljning av elektrolysanläggning

2021-09-24T08:13:10+02:00september 24th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons intressebolag Water2H2 AB har ingått bindande avtal om försäljning av en elektrolysanlägg­ning till Uppvidinge Vätgas AB för produktion av grön vätgas från befintlig vindkraft. Totalt kontrakts­värde är ca 21.5 Mkr och affären inkluderar även utrustning för lagring, transport och en tankstation för både personbilar och lastbilar. Affären görs i samarbete med underleverantörerna Peric Technologies Ltd som tillverkar elektrolysan­läggningen [...]

20 09, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2021-09-20T10:30:38+02:00september 20th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) höll idag, den 20 september 2021, extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier mot apportegendom. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.metacon.se. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med [...]

8 09, 2021

Metacon startar demoprogram för H2PS-5. Första kund inom programmet blir Xoma AB

2021-09-08T17:05:46+02:00september 8th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB meddelar idag att man startar ett demo-program för introduktion av företagets produkt H2PS-5. Den första kunden inom ramen för programmet kommer att vara Xoma AB. Programmet innebär att ett antal utvalda kunder får möjlighet att köpa produkten till reducerat pris mot aktivt deltagande i Metacons fortsatta marknadsförings- och teknikuppföljningsarbete. Det Göteborgsbaserade företa­get Xoma AB har ingått avtal [...]

26 08, 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2021-08-26T20:57:51+02:00augusti 26th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Aktieägarna i Metacon AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 september 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta [...]

26 08, 2021

Metacon beslutar om apportemission för förvärvet av Helbio Holdings SA

2021-08-26T20:55:56+02:00augusti 26th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om apportemission av 23 522 800 aktier i Bolaget. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 41,13 procent av aktierna i Helbio Holdings SA ("Helbio") som Bolaget ingått, vilket tidigare informerats om den 4 juni 2021. Rätt att teckna aktierna [...]

26 08, 2021

Metacon publicerar delårsrapport Q2 2021

2021-08-26T12:28:08+02:00augusti 26th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2021. MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -3 136 (-2 154) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 188 (-2 214) TSEK KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI [...]

20 08, 2021

Metacon tecknar distributionsavtal för Japan

2021-08-20T15:09:18+02:00augusti 20th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB meddelade idag att man ingått ett icke-exklusivt distributionsavtal i Japan med företaget Notes Co. Ltd., Nagano för sin kombinerade kraftvärmeprodukt H2PS-5. Avtalet tecknas genom Metacons dotterbolag Metacon KK i Japan och Helbio S.A. i Grekland. Notes är ett företag som är verksamt inom elektronik- och energisektorn i Japan. Notes kommer att tillföra värdefull erfarenhet från relevanta högteknologiska [...]

12 07, 2021

Metacon AB meddelar teckning i optionsprogram

2021-07-12T18:53:29+02:00juli 12th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har idag avslutat teckningen av företagets incitamentprogram med teckningsoptioner som beslutades på årsstämman 8 juni. Samtliga 6 500 000 teckningsoptioner som erbjudits till nyckelpersoner och ledande befattningshavare i kategori 1-3 enligt stämmobeslutet har tecknats. 2 500 000 teckningsoptioner reserveras för framtida rekryteringar. De nu tecknade optionerna ger vid fullt utnyttjande en maximal utspädning om 2,8%. ”Vi är glada över det stora [...]

8 06, 2021

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

2021-06-08T17:26:41+02:00juni 8th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Årsstämma i Metacon AB (publ) har hållits den 8 juni 2021. I samband med den generella smittorisken av COVID-19 genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade rösträtt genom poströstning: Årsstämman gjordes så kort och effektiv som möjligt Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden VDs anförande finns tillgänglig sedan 3/6 [...]

4 06, 2021

Metacon AB förvärvar kvarvarande aktier i Helbio

2021-06-04T08:20:19+02:00juni 4th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har idag nått en överenskommelse om att förvärva de återstående 41,13% av aktierna i Helbio Holdings SA (Helbio). Metacon äger 58,87% av Helbio sedan tidigare. Efter förvärvet kommer Helbio att vara ett helägt dotterbolag till Metacon inom produktkategorierna vätgasgenerering och energisystem. Aktierna förvärvas från ett antal olika aktieägare till en värdering som motsvarar cirka 315 MSEK för 100 [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Christer Wikner

Phone: +46 19 126800
Email: investors@metacon.se

Till toppen