9 01, 2019

Metacon AB dotterbolag Metacon KK tillkännager förändringar i organisationen.

2019-01-09T10:58:59+00:00januari 9th, 2019|Pressmeddelanden|

Metacon AB dotterbolag Metacon KK har utsett Ken-ichi Neriukawa och Koji Matsuura som nya styrelseledamöter. I samband med detta lämnar Mr. Neriukawa sin roll som VD för Metacon KK och ersätts av Masanori Miyake. "Vi är glada över att Matsuura-san och Miyake-san har anslutit sig till Metacon," säger Carl Christopher Tornblom, VD & koncernchef för Metacon AB. "Vi finner det gynnsamt [...]

20 12, 2018

Helbio SA, dotterbolag till Metacon AB, har erhållit en order från Prudensco Ltd (Indien)

2018-12-20T17:16:10+00:00december 20th, 2018|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Helbio SA, dotterbolag till Metacon AB, har erhållit en order från Prudensco Ltd (Bangalore, Indien) på två kraftvärmeenheter Prometheus-5 (P-5). Den ena enheten kommer att användas som en yttre kraftenhet (APU) med biogas som bränsle. Den andra enheten kommer att nyttjas som en kraftvärmeanläggning med naturgas som bränsle. En av enheterna kommer att förses med vattenåtervinningssystem vilket innebär att [...]

17 12, 2018

Order på vätgastankningssystem till Växjö

2018-12-17T09:47:56+00:00december 17th, 2018|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har från Småländska Bränslen AB i Växjö erhållit beställning på utrustning för vätgastankning av bränslecellsfordon. Utrustningen är av enklare utförande för begränsad tankningskapacitet och anpassad för inledande etablering av vätgasdrivna bränslecellsfordon. Den är i första skedet inte avsedd för publikt bruk. Småländska Bränslen AB är en ledande aktör inom såväl biogasdistribution som ägande och drift av biogastankstationer i [...]

4 12, 2018

Metacons vätgasteknik för energiproduktion väcker stort internationellt intresse

2018-12-04T11:24:32+00:00december 4th, 2018|Artiklar/Publikationer, Nyhetsrum|

”Jag tror att den här tekniken inom en snar framtid kommer att få sitt stora genombrott” www.metacon. I somras, under några av de varmaste veckorna I mannaminne, genomförde Metacon AB en lyckad företrädesemission på knappt 17 miljoner och bolaget fick vid sidan om tidigare aktieägare dessutom cirka 500 nya aktieägare. Den 11 oktober började Metacons aktie att handlas på [...]

11 10, 2018

Metacon AB har anlitat Mangold Fondkommision som likviditetsgarant

2018-10-11T08:59:45+00:00oktober 11th, 2018|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Pressmeddelande Karlskoga, 11 oktober 2018   Metacon AB har anlitat Mangold Fondkommision som likviditetsgarant   Metacons aktie noteras som tidigare meddelats  den 11 oktober på Nordic Growth Market Nordic MTF. Bolaget har anlitat Mangold som likviditetsgarant.     För mer information kontakta: VD Carl Christopher Tornblom E-post: cct@metacon.se Mobil: +44 78 275 09544   Kort om Metacon AB (publ) [...]

6 09, 2018

Metacon AB (publ): Företrädesemissionen fulltecknad

2018-10-12T15:04:51+00:00september 6th, 2018|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ): Företrädesemissionen fulltecknad   Metacon AB’s (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är fulltecknad och Metacon tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 16,9 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,5 Mkr. Teckningsperioden avslutades den 31 augusti 2018. Totalt har 14 278 231 aktier, motsvarande cirka 29,4 procent av nyemissionen, tecknats [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Slavica Djuric, Economics &  IR

Phone: +46 76 765 47 33
Email: slavica.djuric@metacon.se