FÖRETRÄDESEMISSION2018-07-26T15:21:26+00:00

FÖRETRÄDESEMISSION

Teaser

LADDA NER SOM PDF

Informationsmemorandum

LADDA NER SOM PDF

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

LADDA NER SOM PDF

Q&A Nyemission (Svenska)

LADDA NER SOM PDF

Detta material riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer med hemvist eller som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Metacons nyemission, liksom köp eller försäljning av teckningsrätter, nya aktier eller betalda tecknade aktier, är inte tillåten.

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Slavica Djuric, Economics &  IR

Phone: +46 76 765 47 33
Email: slavica.djuric@metacon.se