Metacon

Kalender

Datum för finansiella rapporter och övriga aktiviteter.

2024-01-24
Extra bolagsstämma

2024-03-28
Kvartalsrapport Q4 2023

2024-05-16
Kvartalsrapport Q1 2024

2024-06-12
Årsstämma

2024-08-22
Kvartalsrapport Q2 2024

2024-11-07
Kvartalsrapport Q3 2024

2025-02-19
Kvartalsrapport Q4 2024

2023-11-01
Kvartalsrapport Q3 2023

2023-08-24
Kvartalsrapport Q2 2023

2023-06-08
Årsstämma

2023-05-17
Kvartalsrapport Q1 2023

2023-04-26
Årsredovisning 2022

2023-02-16
Bokslutskommuniké Q4 2022

2022-11-17
Kvartalsraport Q3 2022

2022-08-25
Kvartalsraport Q2 2022

2022-06-08
Årsstämma

2022-05-13
Kvartalsraport Q1 2022

2022-02-18
Bokslutskommuniké Q4 2021

2021-11-18
Delårsrapport Q3 2021

2021-08-26
Delårsrapport Q2 2021

2021-06-08
Årsstämma 2021

2021-05-27
Delårsrapport Q1 2021

2021-04-27
Årsredovisning 2020

2021-02-19
Bokslutskommuniké Q4 2020

2020-11-19
Delårsrapport Q3 2020

2020-08-27
Delårsrapport Q2, 2020

2020-06-09
Årsstämma

2020-05-20
Delårsrapport Q1, 2020

2020-05-19
Årsredovisning 2019

2020-02-21
Bokslutskommuniké

2019-11-07
Kvartalsrapport Q3

2019-08-22
Kvartalsrapport Q2

2019-06-11
Årsstämma

2019-05-22
Kvartalsrapport Q1

2019-02-21
Bokslutskommuniké 2018

2018-11-05
Kvartalsredogörelse Q3 2018

2018-06-27
Årsstämma 2018