Metacon

Kalender

Datum för finansiella rapporter och övriga aktiviteter.

19 februari 2021
Bokslutskommuniké Q4 2020

20 maj 2021
Delårsrapport Q1

8 juni 2021
Årsstämma

26 augusti 2021
Delårsrapport Q2

18 november 2021
Delårsrapport Q3

18 februari 2022
Bokslutskommuniké Q4

2020-02-19
Delårsrapport Q3 2020

2020-08-27
Delårsrapport Q2, 2020

2020-06-09
Årsstämma

2020-05-20
Delårsrapport Q1, 2020

2020-05-19
Årsredovisning 2019

2020-02-21
Bokslutskommuniké

2019-11-07
Kvartalsrapport Q3

2019-08-22
Kvartalsrapport Q2

2019-06-11
Årsstämma

2019-05-22
Kvartalsrapport Q1

2019-02-21
Bokslutskommuniké 2018

2018-11-05
Kvartalsredogörelse Q3 2018

2018-06-27
Årsstämma 2018