Metacon

Kalender

Datum för finansiella rapporter och övriga aktiviteter.

18 november 2021
Delårsrapport Q3

18 februari 2022
Bokslutskommuniké Q4

2021-08-26
Delårsrapport Q2 2021

2021-06-08
Årsstämma 2021

2021-05-27
Delårsrapport Q1 2021

2021-04-27
Årsredovisning 2020

2021-02-19
Bokslutskommuniké Q4 2020

2020-11-19
Delårsrapport Q3 2020

2020-08-27
Delårsrapport Q2, 2020

2020-06-09
Årsstämma

2020-05-20
Delårsrapport Q1, 2020

2020-05-19
Årsredovisning 2019

2020-02-21
Bokslutskommuniké

2019-11-07
Kvartalsrapport Q3

2019-08-22
Kvartalsrapport Q2

2019-06-11
Årsstämma

2019-05-22
Kvartalsrapport Q1

2019-02-21
Bokslutskommuniké 2018

2018-11-05
Kvartalsredogörelse Q3 2018

2018-06-27
Årsstämma 2018