Metacon har från Cartest AB i Arjeplog erhållit beställning på totalåtagande för vätgasförsörjning och komplett tankstation för kunds räkning. Ordern, som erhölls i januari, omfattar tillverkning och idriftsättning av komplett vätgastankstation, upphandling av vätgas av högsta kvalitet och idriftsättning av anläggningen för tankning av bränslecellsbilarna. Tankstationen är nu i full drift, den fungerar som planerat och nyttjas flitigt i testverksamheten. Den kommer efter avslutad testsäsong i Arjeplog att återföras till Karlskoga och färdigställas för att verifieras för kommande projekt, och för vissa uppgraderingar inför nästa säsong. Metacon förutser en betydande marknad för denna typ av ”Mikro-tankstation” för vätgas.

Att Arjeplog är världens centrum för vinterutprovning av fordon är väl känt. Verksamheten är en miljardindustri, som omfattar vinterklimatutprovning av fordon, komponenter, däck mm från mer än hundra olika företag inom fordonsindustrin. När nu i stort sett alla ledande fordonstillverkare har påbörjat övergången till bränslecellsteknik för framtidens fossilfria fordon, så måste självfallet biltestindustrin i Norrlands inland anpassa sig för att i framtiden kunna erbjuda vätgastankning.

Metacon för sedan en tid diskussioner med Arjeplogs Kommun och SPGA, biltestindustrins samarbetsorganisation, om etablering av en permanent, publik vätgastankstation i Arjeplog. Ett intentionsavtal tecknades i juli 2015 med Arjeplogs Kommun. I det planerade projektet ingår, förutom en fullskalig vätgastankstation, även lokal vätgasproduktion från lokalt, organiskt avfall. Den nu erhållna ordern från ett av de ledande biltestföretagen är ett resultat av en gemensam strävan av alla inblandade parter för denna säsong lösa det akuta problemet med vätgastankning för Cartest AB.

”Det har verkligen varit en utmaning att på några veckor konstruera och bygga en vätgastankstation, men tack vare ett otroligt engagemang från många specialister i vårt nätverk har det gått perfekt! Förutom de teknikledande företagen i Japan och Tyskland, som levererat specialutrustningen, har det finska gasbolaget Woikoski bidragit med både gasleveranserna och teknisk support. Lokala entreprenörer i Karlskogaregionen och Arjeplog, och ett mycket kreativt samarbete med Cartest AB, har gjort att Metacon nu kan fortsätta att bidra till bränslecellsbilarnas etablering, för en framtida utsläppsfri fordonsflotta” säger Kurt Dahlberg, affärsutvecklingsansvarig på Metacon AB (publ).

”När diskussionerna om en egen liten vätgastankstation började före jul så trodde jag faktiskt inte att det skulle vara möjligt, men nu är systemet i drift, och jag tycker det är otroligt roligt att vi kan vara tekniskt ledande och erbjuda våra kunder fullständig service” säger Alf Sundström, VD Cartest AB.

För ytterligare information vänligen kontakta Slavica Djuric, VD, per telefon 076-765 47 33 eller Kurt Dahlberg per telefon 070-363 31 10.

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se.