Pressmeddelanden2020-02-06T15:45:55+01:00

Alla
Regulatoriska

2511, 2022

Metacon och vattenreningsverket Abwasserverband Kempten (Allgäu) undertecknar MoU för demonstration av grön vätgas från biogas som möjlighet för Tyskland och världen

november 25th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: , |

Metacon har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med Abwasserverband Kempten (Allgäu) ("AVKE"), baserat i Kempten, Tyskland om samarbete inom lokal, elnätsoberoende grön vätgasproduktion från biogas med avloppsvatten som metankälla. Ett vätgascenter kommer att byggas på platsen för AVKE till vilket Metacon kommer att leverera en medelstor HHG-vätgasgenerator som, efter [...]

2111, 2022

Metacon i samarbete med Hydroholding levererar ytterligare en småskalig tankstation för vätgas (HRS) i Slovakien

november 21st, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon i samarbete med sin distributör och EPC-partner Hydroholding har skrivit kontrakt för leverans av ytterligare en demonstrations-HRS för vätgastankning i Slovakien. Detta är en följd av leveransen av den första demonstrations-HRS som beställdes tidigare under året. Kontraktsvärde är 2,1 MSEK till nuvarande EUR-SEK-växelkurs. Den europeiska marknaden för vätgastankning utvecklas [...]

1811, 2022

Metacon har uppnått godkänd CE-märkning av första generationens reformerbaserade vätgasgenerator HHG 40

november 18th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har via dotterbolaget Helbio erhållit CE-godkännande för den första modellen av bolagets kommande serie större vätgasgeneratorer baserade på företagets egna patenterade katalytiska reformeringsteknologi. HHG-systemen riktar in sig på den enorma potential som finns i Europa och världen att oberoende av elnätet lokalt kunna producera stora mängder grön icke-fossil vätgas [...]

1711, 2022

Metacon publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

november 17th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Fortsatt omvärldsturbulens med unika möjligheter för vätgas. Styrelsen och vd för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (1 juli – 30 september) 2022. Koncernen 1 juli – 30 september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 20 466 (700) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -21 213 (-8 147) TSEK Resultatet efter [...]

2609, 2022

Handeln i Metacon AB (publ) aktier inleds idag på Nasdaq First North Growth Market

september 26th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier inleds idag, 26 september 2022, på Nasdaq First North Growth Market Aktierna handlas på Nasdaq First North Growth Market med oförändrat kortnamn META och ISIN kod SE0003086214. Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier [...]

2209, 2022

Metacon AB (publ) offentliggör tilläggsdokument inför den kommande notering på Nasdaq First North Growth Market

september 22nd, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Med anledning av den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) upprättat ett tilläggsdokument som finns tillgängligt på Metacon hemsida, www.metacon.se. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med företrädesemissionen av aktier till allmänheten [...]

1409, 2022

Metacon AB (publ) godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

september 14th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har fått sin ansökan om notering av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market godkänd. Sista dag för handel med Bolagets aktier på NGM Nordic SME är den 23 september 2022 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market sker [...]

909, 2022

Metacon AB (publ) erhåller beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att listbytet till Nasdaq First North Growth Market slutligt godkänns

september 9th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) (“Metacon” eller ”Bolaget”) har, som offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 september 2022, erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market och därmed beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från NGM Nordic SME. [...]

909, 2022

Metacon AB (publ) erhåller preliminärt godkännande från Nasdaq avseende listbyte till Nasdaq First North Growth Market

september 9th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Styrelsen i Metacon AB (publ) (“Metacon” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Förutsatt att Metacon formellt ansöker om godkännande, vid tidpunkten för ansökan uppfyller sedvanliga villkor och slutligt godkänns [...]

2508, 2022

Metacon publicerar delårsrapport Q2 2022

augusti 25th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Försäljningen börjar ta fart och nytt tillväxtkapital har säkrats. Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2022. KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2022 Nettoomsättningen uppgick till 20 114 (38) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -15 296 (-7 [...]

107, 2022

Metacon offentliggör utfall i företrädesemissionen

juli 1st, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS [...]

2806, 2022

Metacon bjuder in till årets kanske viktigaste Almedalssamtal om hur grön vätgas kan revolutionera energi- och bränsleomställningen

juni 28th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Projekt & Event|

Metacon AB (publ) medverkar i två olika program på årets Almedalsvecka i Visby. Tisdag 5 juli medverkar Metacons vd Christer Wikner på Vätgas Sveriges program ”En balanserad energidebatt”. Onsdagen 6 juli arrangerar Metacon ett seminarium med titeln ”Den gröna vätgasrevolutionen är här” inom ramen för Energiföretagens ”Arena Energi 2022”. Förutom [...]

1606, 2022

Idag inleds teckningsperioden i Metacons företrädesemission

juni 16th, 2022|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Pressmeddelande Örebro, 16 juni 2022 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT [...]

Till toppen