Pressmeddelanden

Hem/Pressmeddelanden
18 09, 2020

Metacon AB (Publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

2020-09-18T16:31:17+02:00september 18th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Styrelsen i Metacon AB (publ) ("Bolaget") har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 80 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 9 september 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett prospekt som idag den 18 september 2020 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospekt För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och idag [...]

9 09, 2020

Metacon AB (Publ) genomför företrädesemission om ca 80 MSEK

2020-09-08T22:37:41+02:00september 9th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Styrelsen för Metacon AB (publ) ("Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2020, beslutat att genomföra en emission aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden löper under perioden 21 september 2020 – 5 oktober 2020, eller den period som kan föranledas av förlängd myndighetsgranskning av prospektet. Teck­ningskursen uppgår till 2,06 SEK per aktie. Genom [...]

26 08, 2020

Delårsrapport Q2 2020 – Väl positionerade på den snabbt växande vätgasmarknaden

2020-08-26T23:56:53+02:00augusti 26th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -2 154 (-8 370) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 214 (-9 923) TSEK KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1 128 (149) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -3 284 (-10 772) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick [...]

10 08, 2020

Helbio har lämnat in tre avdelade patentansökningar

2020-08-10T14:12:25+02:00augusti 10th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Helbio har lämnat in tre ansökningar om patent som baseras på två tidigare patent (se nedan) som är pågående. De delade patentansökningarna är följande: U.S. Divisional Patent Application No.: 16/945,204 Title: CATALYTICALLY HEATED FUEL PROCESSOR WITH REPLACEABLE STRUCTURED SUPPORTS BEARING CATALYSTS FOR FUEL CELL Denna avdelade ansökan är baserad på patentansökan US2215/0118123A1 och PCT/GR2012/000011 Den avser användningen [...]

9 06, 2020

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

2020-06-09T16:22:21+02:00juni 9th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Årsstämma i Metacon AB (publ) har hållits den 9 juni 2020. I samband med den generella smittorisken av COVID-19 genomfördes vissa anpassningar jämfört med tidigare årsstämmor: Årsstämman gjordes så kort och effektiv som möjligt Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden VDs anförande finns tillgänglig sedan 21/5 att ladda ner på hemsidan [...]

20 05, 2020

Delårsrapport Q1 2020 – Stabilt tack vare strategiska beslut

2020-05-20T08:22:11+02:00maj 20th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

MODERBOLAGET 1 JANUARI – 31 MARS 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -1 043 (-2 197) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 121 (-2 252) TSEK KONCERNEN 1 JANUARI – 31 MARS 2020 Nettoomsättningen uppgick till 389 (73) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -5 506 (-6 056) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till [...]

19 05, 2020

Metacon publicerar årsredovisning för 2019

2020-05-19T10:12:02+02:00maj 19th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019. Rapporterna finns från och med idag tillgängliga här på vår webbplats, under Finansiell information. För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se Kort om Metacon AB (publ) Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi [...]

15 05, 2020

Helbio levererar ett 5 kW-system till Catholic University of Rio de Janeiro, Brasilien

2020-05-15T12:54:52+02:00maj 15th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Helbio har tillverkat och levererat det 5 kW kraftvärmesystem till Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, som tillkännagavs via ett pressmeddelande den 29 april 2019. Systemet kommer drivas med naturgas för produktion av elektrisk kraft (5 kW) och värme (7 kW) via mellanproduktion av vätgas, med en låg temperatur PEM-bränslecell. Dr. Xenophon Verykios, VD för Helbio, [...]

12 05, 2020

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

2020-05-11T17:00:00+02:00maj 12th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 klockan 14:00 i Metacons lokaler på Tomtebogatan 2 i Örebro. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Det är därför viktigt [...]

7 04, 2020

Helbio levererar 5 kW kraftvärmesystem till Notes i Japan

2020-04-07T12:34:07+02:00april 7th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Helbio har levererat det 5kW kraftvärmesystem (H2PS-5) för gasol som tillverkats åt Notes Co., Ltd. i Nagano, och som tillkännagavs via ett pressmeddelande den 1 maj 2019. ”Jag är glad att enheten äntligen gått iväg till Japan. Den har stått redo för leverans under några veckor men har försenats på grund av globala logistikstörningar på grund av [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 19 126800
Email: info@metacon.se

Till toppen