PRESSMEDDELANDEN2019-02-08T14:05:54+01:00
2202, 2019

Helbio S.A. har mottagit en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Brasilien

februari 22nd, 2019|Pressmeddelanden|

Metacon AB dotterbolag Helbio S.A. har fått en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, att uppgradera en processor för etanolbränsle som Helbio levererade till dem för några år sedan. Dessutom innefattar ordern konstruktion av ett elkraftsystem och integration med bränsleprocessorn. Totala ordervärdet är € 36 200. För [...]

2102, 2019

Bokslutskommuniké 2018

februari 21st, 2019|Pressmeddelanden|

1 juli – 31 december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 1 868 (3 153) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -11 853 (-3 916) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 152 (-4 050) TSEK 1 januari – 31 december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 3 069 (4 418) TSEK Rörelseresultatet uppgick till [...]

802, 2019

Helbio medverkar i Hannover Messe

februari 8th, 2019|Pressmeddelanden|

Helbio kommer att ställa ut på Hannover Messe, världens ledande mässa för industriell teknik som äger rum i Hannover, Tyskland från 1 april till 5 april. Hannover Messe är Europas största vätgas- och bränslecellutställning med över 6.000 utställare och som förväntas attrahera cirka 200 000 besökare. Några av utställningsämnena är: [...]

502, 2019

Metacon AB förkunnar förändringar i organisationen

februari 5th, 2019|Pressmeddelanden|

Metacons CFO och IR-ansvariga Slavica Djuric har efter samråd med bolagets ledning beslutat lämna Metacon.  Slavica’s arbetsuppgifter kommer tills vidare att övertas av bolagets verkställande direktör Chris Tornblom. “Å Metacons vägnar vill jag tacka Slavica för hennes mångåriga lojalitet och gedigna arbete”, säger Chris Tornblom. Metacon är på god väg att [...]

2201, 2019

Helbio S.A. har fått en ytterligare order från Prudensco Integrated Systems Pvt. Ltd. i Indien

januari 22nd, 2019|Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Helbio S.A. har fått ytterligare orderen från Prudensco Integrated Systems Pvt. Ltd, Indien, för tillverkning av ett APU-system baserat på metanol som bränsle. APU-systemet kommer att utformas för att tillgodose behoven av ren, stabil och tyst kraftproduktion, speciellt för telekommunikationsapplikationer. APU-systemet kommer att testas på plats av ett [...]

901, 2019

Metacon AB dotterbolag Metacon KK tillkännager förändringar i organisationen.

januari 9th, 2019|Pressmeddelanden|

Metacon AB dotterbolag Metacon KK har utsett Ken-ichi Neriukawa och Koji Matsuura som nya styrelseledamöter. I samband med detta lämnar Mr. Neriukawa sin roll som VD för Metacon KK och ersätts av Masanori Miyake. "Vi är glada över att Matsuura-san och Miyake-san har anslutit sig till Metacon," säger Carl Christopher Tornblom, [...]

2012, 2018

Helbio SA, dotterbolag till Metacon AB, har erhållit en order från Prudensco Ltd (Indien)

december 20th, 2018|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Helbio SA, dotterbolag till Metacon AB, har erhållit en order från Prudensco Ltd (Bangalore, Indien) på två kraftvärmeenheter Prometheus-5 (P-5). Den ena enheten kommer att användas som en yttre kraftenhet (APU) med biogas som bränsle. Den andra enheten kommer att nyttjas som en kraftvärmeanläggning med naturgas som bränsle. En av [...]

1712, 2018

Order på vätgastankningssystem till Växjö

december 17th, 2018|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har från Småländska Bränslen AB i Växjö erhållit beställning på utrustning för vätgastankning av bränslecellsfordon. Utrustningen är av enklare utförande för begränsad tankningskapacitet och anpassad för inledande etablering av vätgasdrivna bränslecellsfordon. Den är i första skedet inte avsedd för publikt bruk. Småländska Bränslen AB är en ledande aktör inom [...]

1110, 2018

Metacon AB har anlitat Mangold Fondkommision som likviditetsgarant

oktober 11th, 2018|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Pressmeddelande Karlskoga, 11 oktober 2018   Metacon AB har anlitat Mangold Fondkommision som likviditetsgarant   Metacons aktie noteras som tidigare meddelats  den 11 oktober på Nordic Growth Market Nordic MTF. Bolaget har anlitat Mangold som likviditetsgarant.     För mer information kontakta: VD Carl Christopher Tornblom E-post: cct@metacon.se Mobil: +44 [...]

609, 2018

Metacon AB (publ): Företrädesemissionen fulltecknad

september 6th, 2018|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ): Företrädesemissionen fulltecknad   Metacon AB’s (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är fulltecknad och Metacon tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 16,9 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,5 Mkr. Teckningsperioden avslutades den 31 augusti 2018. Totalt har 14 [...]

2307, 2018

Metacon AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission om högst 16,9 Mkr, inför notering vid NGM Nordic MTF

juli 23rd, 2018|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission om högst 16,9 Mkr, inför notering vid NGM Nordic MTF Pressmeddelande Karlskoga, 23 juli 2018 Med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 27 juni beslutade styrelsen i Metacon AB den 12 juli 2018 att genomföra en företrädesemission av högst 48 486 540 aktier [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 586 740080
Email: info@metacon.se