PRESSMEDDELANDEN

Home/PRESSMEDDELANDEN
PRESSMEDDELANDEN2019-06-17T23:17:39+02:00

Alla
Regulatoriska

2709, 2019

Metacon KK tillkännager en order på 10kW CHP system till Futamura

27 september 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon KK (Japan) är stolt över att tillkännage en order att leverera en reformer och bränslecell till Adsorption Technology, som är ett helägt dotterbolag till Futamura group. Ordern är värderad till 220 000 EUR. ”Denna beställning är ett genombrott och inleder ett ömsesidigt fördelaktigt avtal som ingås av och mellan [...]

2309, 2019

Metacons dotterbolag Helbio slutför flytt till nya lokaler

23 september 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Helbio tillkännagav idag slutförandet av inflyttningen till nya lokaler för att tillgodose tillväxtmöjligheter och framtida expansionsplaner. Helbio är synnerligen tillfreds med att meddela färdigställandet av sin flytt till nya anläggningen. Beläget på 10, Old National Rd Patron-Athinon, nära Patras, medför de nya lokalerna ökad kapacitet för tillverkning, kundsupport, utveckling, teknik, [...]

1109, 2019

Ny styrelseledamot i Metacon KK

11 september 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon meddelade idag att Toyomitsu Hirasawa har utsetts till styrelsen för Metacon KK. Hirasawa ersätter Ken-ichi Neriukawa som oberoende ledamot. "Vi är glada över att välkomna Mr. Hirasawa till styrelsen i Metacon KK", säger Chris Tornblom, VD för Metacon AB. "Med tanke på hans bakgrund kommer Metacon i Japan att [...]

2608, 2019

Metacon investerar 1,5 miljoner euro i Helbio och ökar sitt innehav

26 augusti 2019|Categories: Pressmeddelanden|Tags: |

Helbio Holdings har genomfört en nyemission av 1,5 miljoner euro. Metacon AB tecknade för hela beloppet och beviljades full tilldelning. Som ett resultat emitterades 14 087 nya aktier till en teckningskurs på 106,48 euro. Efter nyemissionen består Helbio Holdings kapital av 154 954 aktier med ett nominellt värde på 1 [...]

2208, 2019

Delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2019

22 augusti 2019|Categories: Pressmeddelanden|Tags: |

Vi inträdde under perioden i en synnerligen intressant och viktigt affärsförbindelse med japanska industrikoncernen Futamura Chemical Co., Ltd. avseende en gemensam utveckling av kraftgenereringssystem. Detta kan ses lite som ett genombrott för oss på japanska marknaden och har bidragit till ökad medvetenhet på japanska marknaden för Metacon med tanke på [...]

2208, 2019

Metacon anställer Bo Carlsson som Chief Operating Officer

22 augusti 2019|Categories: Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB meddelade idag att Bo Carlsson har utsetts till Chief Operating Officer med start 1 september. Bo Carlsson kommer att ta ansvar för affärsutveckling, operativa aspekter och produktion. Bo bidrar med en kombination av affärsutveckling verksamhetseffektivisering och produktionskompetens.  Innan han kom till Metacon var han projektledare på Alfred Nobel [...]

908, 2019

Helbio slutför framgångsrikt sitt deltagande i H2020 SME-instrument fas II

9 augusti 2019|Categories: Pressmeddelanden, Regulatorisk|Tags: |

Helbio har fått den slutliga rapporten från EU-kommissionen med godkännande av projektet Prometheus5 avseende utvecklingen av ett 5kW kraftvärmesystem, en innovativ, miljövänlig och effektiv lösning för kraft- och värmeproduktion med användning av vätgas och bränsleceller. Helbio klarade kraven framgångsrikt och får därmed hela bidragsbeloppet. Projektets totala anslag omfattar 1.212.397,38 euro. [...]

2506, 2019

Omvandling av BTA till aktier i Metacon AB

25 juni 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Den företrädesemission som genomfördes i Metacon AB har nu registrerats hos Bolagsverket, varvid bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 1 943 394,19 kr. Totalt antal utestående aktier i bolaget uppgår till 194 339 419 aktier. BTA-aktierna kommer nu att omvandlas från BTA till ordinarie aktier enligt följande tidsplan: Sista handelsdag [...]

1406, 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse

14 juni 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Då årsredovisning tidigare inte offentliggjorts med ett pressmeddelande publiceras härmed Metacons årsredovisning för 2018 inklusive revisionsberättelse. Årsredovisningen finns bifogad till detta pressmeddelande. Ladda ner årsredovisning och revisionsberättelse 2018 » För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se Denna information är sådan information som Metacon [...]

1106, 2019

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

11 juni 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 11 juni 2019, Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Stämman beslutade således: att fastställa resultat- och balansräkningen. att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. att vinstmedlen disponeras så att i [...]

1006, 2019

Göran Rasberg utsedd till ny CFO för Metacon AB

10 juni 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Pressmeddelande Karlskoga, 10 juni 2019 Metacon har utsett Göran Rasberg till ny Chief Financial Officer. Han tar över den rollen från Metacons VD Chris Tornblom som sedan februari temporärt utfört dessa uppgifter. "Jag är mycket glad att vi kan välkomna Göran till Metacon. Han har en gedigen finansiell erfarenhet och [...]

706, 2019

Metacon skriver MoU med TruckMaint OÜ

7 juni 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har ingått i ett Memorandum of Understanding (MoU) med TruckMaint OÜ baserat i Tallinn, Estland. Det gemensamma målet med detta affärsförhållande är att gemensamt utveckla vätgasrelaterad verksamhet i de baltiska staterna. Det underskrivna avtalet är icke bindande och parterna avser att ingå formella avtal som anger respektive rättigheter och [...]

2205, 2019

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

22 maj 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Första kvartalet Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, att uppgradera en processor för etanolbränsle som Helbio levererade till dem för några år sedan. Metacons dotterbolag Helbio medverkade på Hannover Messe, världens ledande mässa för [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 586 740080
Email: info@metacon.se