Pressmeddelanden2020-02-06T15:45:55+01:00
1605, 2024

Metacon publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024

maj 16th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter, Uncategorized|Tags: , |

Pressmeddelande Uppsala 2024-05-16 Metacon publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024 Vi har framgångsrikt säkrat upp både tillgång till världsledande teknologi och partners för vår satsning på att bli en ledande tillverkare av storskaliga, industriella elektrolysanläggningar, kommenterar Christer Wikner, vd och koncernchef. För hela vd-kommentaren, se delårsrapporten i sin helhet. Kvartalet [...]

705, 2024

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

maj 7th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: , |

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ) Aktieägarna i Metacon AB (publ) org. nr 556724-1616 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 12 juni 2024, klockan 14:00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30. Rätt att delta i stämman Aktieägare som önskar närvara vid [...]

705, 2024

Metacon och Siemens ingår samarbete för tillverkning av system för grön vätgasproduktion

maj 7th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Pressmeddelande Uppsala 2024-05-07 Metacon och Siemens ingår samarbete för tillverkning av system för grön vätgasproduktion Metacon AB (publ) och Siemens AB har signerat en avsiktsförklaring om att ingå partnerskap med syfte att accelerera tillverkningen av produktionsanläggningar för vätgas i Sverige, för den europeiska marknaden. Metacon gick i början av året [...]

2904, 2024

Metacon publicerar årsredovisning för 2023

april 29th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: , |

Pressmeddelande Uppsala 2024-04-29 Metacon publicerar årsredovisning för 2023 Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information. Ladda ned årsredovisningen här För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon + 46 707–647389 [...]

1004, 2024

Mattias Jansson har anställts som Chief Financial Officer för Metacon

april 10th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Mattias Jansson har anställts som Chief Financial Officer för Metacon AB (publ) med tillträde 1 juli 2024 och ersätter Göran Rasberg som planerar att gå i pension. Mattias Jansson kommer närmast från en roll som Finance Director för Olink Proteomics, noterat på Nasdaq-börsen i USA. Han har tidigare haft rollen [...]

2803, 2024

Metacon AB publicerar Bokslutskommuniké för 2023

mars 28th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Pressmeddelande Uppsala, 28 mars 2024 Metacon publicerar bokslutskommuniké för 2023 “Under fjärde kvartalet 2023 stod bolagets strategiska inriktning fortsatt i fokus. Vi är medvetna om att de produkter och mindre system vi tidigare sålt har behövt och kommer behöva stå tillbaka under en period till förmån för att den satsning [...]

403, 2024

Metacons valberedning inför årsstämman 2024

mars 4th, 2024|Categories: Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons valberedning inför årsstämman 2024 I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2023 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2024 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2023 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot [...]

2002, 2024

Metacon offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

februari 20th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION [...]

1902, 2024

Metacon offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

februari 19th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION [...]

3001, 2024

Metacon publicerar prospekt i samband med företrädesemission

januari 30th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") [...]

2501, 2024

Styrelsen i Metacon har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 119 MSEK och offentliggör villkor för företrädesemissionen

januari 25th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION [...]

2501, 2024

Metacon har träffat ett exklusivt licensavtal med PERIC om rättigheter för Metacon att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar

januari 25th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort [...]

2401, 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

januari 24th, 2024|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 ("Bolaget"), har hållit en extra bolagsstämma idag den 24 januari 2024 klockan 09:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Stämman fattade följande beslut. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen. Efter ändring av [...]

Till toppen