Årsstämman 2019 har hållits den 11 juni 2019 kl. 11:00 i Mötesplats Alfred Nobel på Nobelmuseet i Karlskoga.

Kommuniké »