Mattias Jansson har anställts som Chief Financial Officer för Metacon AB (publ) med tillträde 1 juli 2024 och ersätter Göran Rasberg som planerar att gå i pension.

Mattias Jansson kommer närmast från en roll som Finance Director för Olink Proteomics, noterat på Nasdaq-börsen i USA. Han har tidigare haft rollen som ekonomichef för koncernen på samma bolag och byggt upp ekonomifunktioner och ekonomiprocesserna för en global verksamhet i stark tillväxt.

Vi är väldigt glada att Mattias Jansson blir en del av Metacon och kommer att ingå i vårt team. Vi är i början på en tillväxtresa och Mattias kommer med sin erfarenhet och kompetens att kunna bidra på flera plan då han i tidigare roller lett ekonomifunktionen för teknikbolag i liknande situation. Att Mattias är en uppskattad chef och ledare som under flera år och i olika roller utvecklat fungerande ekonomiprocesser för internationella företag är en styrka som Metacon kommer att ha stor nytta av. Gemensamt för alla Mattias roller har varit att leda och utveckla ekonomiavdelningar för att möta bolagens förändringstakt, vilket är värdefullt och relevant sett till den fas som Metacon befinner sig i. Samtidigt vill jag passa på att tacka avgående CFO Göran Rasberg som tjänat Metacon förtjänstfullt under många år. Görans stabila insatser har varit avgörande för att ta bolaget till där vi är idag.” säger Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon + 46 707–647389 eller e-post  info@metacon.com

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för tillverkning av grön vätgas. Vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustri och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Ytterligare information finns på
www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab