FÖRETRÄDESEMISSION 2024

Sammanfattning av Prospektet

VD-brev

Anmälningssedel – Metacon AB (publ) –  Utan företrädesrätt

Anmälningssedel – Metacon AB (publ) –  Med företrädesrätt

Prospekt

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Tilläggsdokument

Registreringsbevis