FÖRETRÄDESEMISSION 2022

Sammanfattning av Prospekt

LADDA NER SOM PDF

Prospekt

LADDA NER SOM PDF

Tilläggsdokument

LADDA NER SOM PDF

VD Brev Metacon AB Företrädesemission

LADDA NER SOM PDF

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

LADDA NER SOM PDF

Registreringsbevis

LADDA NER SOM PDF