Kraftenheter för elproduktion

I hela världen finns ett stort behov av bränslecellsbaserade kraftenheter för att ersätta olika typer av små diesel- och bensindrivna generatoraggregat, som idag används för att få tillgång till el i strömlösa områden och för reservkraft, eller för att ladda batterier. 

Exempel på andra användningsområden är telekom, husvagnar, båtar, byggarbetsplatser och inom försvaret. Sådana aggregat måste vara kompakta, effektiva, tysta och fria från giftiga utsläpp. Lämpligt bränsle är gasol, som har högt energiinnehåll och finns tillgängligt överallt, bl.a. för matlagning. 

Metacons små, kostnadseffektiva kraftenheter med bränsleceller i effektområdet 300 W till 2 kW är luftkylda och kompakta, och förbereds nu för produktion. Vid framtida serieproduktion kommer enheterna att CE-märkas eller certifieras för respektive land.