TEKNOLOGIER FÖR FRAMTIDENS BRÄNSLE OCH ENERGI

Metacons kärnverksamhet är baserad på unika, patenterade teknologier, processer och system för vätgasframställning genom katalytisk reformering av olika kolväten, såsom biogas, naturgas, gasol och etanol. Utvecklingen har skett inom dotterbolaget Helbio S.A. i Grekland, och verifierats i mer än 25 olika system i olika utföranden, levererade under mer än 15 år. För den svenska marknaden är biogas en utmärkt råvara, som ger en koldioxidneutral vätgasproduktion utan andra skadliga utsläpp. Förmågan att integrera den egenutvecklade reformern med bränsleceller och andra systemkomponenter gör att Metacon kan erbjuda kompletta, nyckelfärdiga produkter, system och anläggningar, i olika storlekar och för olika tillämpningar.

REFORMER OCH ENERGISYSTEM I TVÅ GRUNDUTFÖRANDEN

Reformern erbjuds i två olika utföranden, anpassade för olika typer av bränsleceller och marknadssegment, men baserade på samma grundprincip med katalytisk ångreformering:

  • Kompakt plattkonstruktion för massproducerade konsumentprodukter, i första hand för kraftvärmesystem med bränslecell i effektområdet 1–5 kW elektrisk effekt och i andra hand för kraftenheter och batteriladdare. I detta utförande arbetar reformern under lågt tryck och kan byggas ihop med bränsleceller som drivs med det genererade reformatet, dvs vätgas där all CO är borttagen men CO2 tillåts passera såväl reformern som bränslecellen.

Metacon

  • Rörkonstruktion för vätgasproduktion med kapacitet 10 – 500 Nm3/h, där applikationskraven på vätgasens renhet är mycket höga. Reformern arbetar under 8 – 10 bar tryck, vilket möjliggör effektiv rening upp till 99,999 %, i en s.k. PSA (Pressure Swing Adsorption). Med denna kombination av tekniker kan vätgas av erforderlig kvalitet erbjudas både till industriella processer, kraftvärmesystem med bränsleceller och som bränsle till bränslecellsfordon (personbilar, bussar, lastbilar, gaffeltruckar, fartyg, tåg m.fl. fordonstyper) och till vätgasdrivna förbränningsmotorer.

Metacon