Teknologi som omvandlar biogas till vätgas, el och värme2020-03-04T17:22:28+01:00

Metacon AB (publ) 

Metacon

Vätgas är ett helt rent bränsle och medium för energilagring, som uppfyller alla krav för framtidens hållbara samhälle. Den kan ersätta fossila bränslen inom transportsektorn, för kraftvärmeproduktion och för energilagring, för att nå nollutsläppsmålet. Vätgas kan produceras nästan var som helst på jorden, via rena processer.

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat som resultat.

NYHETSRUM

Intervju av Analyst Group

mars 30th, 2020|

Analystgroup.se har idag publicerat en intervju med vår VD Chris Törnblom om Metacon och hur läget på vätgasmarknaden ser ut idag. Gå vidare till artikeln och läs vidare om du vill veta mer [...]

Kraftvärmesystemet hos EDA är installerat och igång

mars 10th, 2020|

Metacons dotterbolag Helbio meddelar idag att det kraftvärmesystem som tidigare pressmeddelats den 11 april 2019 och den 25 november 2019 är nu installerat och i drift. Helbio tillkännager att installationen och idrifttagandet av [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 19 126800
Email: info@metacon.se