Metacon THE FUTURE ENERGY SOURCE Metacon – supplier of energy systems for production of hydrogen, electricity and heating LÄS MER metacon Metacon “Energy is essential in everyone’s life, Metacon Produkter Metacon is committed to provide technology & solutions for the production of hydrogen, by reducing environmental impact.” Metacon CONVERTING METHANE GAS INTO HYDROGEN Metacon – supplier of energy systems for production of hydrogen, electricity and heating Senaste nytt THE FUTURE ENERGY SOURCE
Teknologi som omvandlar biogas till vätgas, el och värme2021-01-25T17:25:49+01:00

Metacon AB (publ) 

Teknologi som omvandlar biogas till vätgas

Vätgas är ett helt rent bränsle och medium för energilagring, som uppfyller alla krav för framtidens hållbara samhälle. Den kan ersätta fossila bränslen inom transportsektorn, för kraftvärmeproduktion och för energilagring, för att nå nollutsläppsmålet. Vätgas kan produceras nästan var som helst på jorden, via rena processer.

Metacon utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2 AB, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

NYHETSRUM

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

juni 8th, 2021|

Årsstämma i Metacon AB (publ) har hållits den 8 juni 2021. I samband med den generella smittorisken av COVID-19 genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade rösträtt genom poströstning: Årsstämman gjordes [...]

Metacon AB förvärvar kvarvarande aktier i Helbio

juni 4th, 2021|

Metacon har idag nått en överenskommelse om att förvärva de återstående 41,13% av aktierna i Helbio Holdings SA (Helbio). Metacon äger 58,87% av Helbio sedan tidigare. Efter förvärvet kommer Helbio att vara ett [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 19 126800
Email: info@metacon.se

Till toppen