Teknologi som omvandlar biogas till vätgas, el och värme2022-11-25T09:04:17+01:00

Metacon AB (publ) 

Teknologi som omvandlar biogas till vätgas

Vätgas är ett helt rent bränsle och medium för energilagring, som uppfyller alla krav för framtidens hållbara samhälle. Den kan ersätta fossila bränslen inom transportsektorn, för kraftvärmeproduktion och för energilagring, för att nå nollutsläppsmålet. Vätgas kan produceras nästan var som helst på jorden, via rena processer.

Metacon utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten som alstrar vätgas eller anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

NYHETSRUM

Metacons valberedning inför årsstämman 2024

mars 4th, 2024|

Metacons valberedning inför årsstämman 2024 I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2023 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2024 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2023 tre röstmässigt största aktieägarna [...]

Till toppen