HEM2019-09-12T15:17:23+02:00

Metacon AB (publ) 

Metacon

Vätgas är ett helt rent bränsle och medium för energilagring, som uppfyller alla krav för framtidens hållbara samhälle. Den kan ersätta fossila bränslen inom transportsektorn, för kraftvärmeproduktion och för energilagring, för att nå nollutsläppsmålet. Vätgaskan produceras nästan var som helst på jorden, via rena processer.

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat som resultat.

NYHETSRUM

Metacons dotterbolag Helbio slutför flytt till nya lokaler

23 september 2019|

Helbio tillkännagav idag slutförandet av inflyttningen till nya lokaler för att tillgodose tillväxtmöjligheter och framtida expansionsplaner. Helbio är synnerligen tillfreds med att meddela färdigställandet av sin flytt till nya anläggningen. Beläget på 10, [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 586 740080
Email: info@metacon.se