Reformer för industriell vätgas

Metacons reformerteknik är skalbar och kan både göras som små system och byggas ut till mycket stora anläggningar. Sådana kan vara av intresse för industrier med stort eget behov av vätgas och där råvaran i form av metan eller annat kolväte finns lokalt tillgänglig till låg kostnad. Exempel på industriell användning av vätgas är:

  • Stålindustri, exempelvis som skyddsgas vid värmebehandling av rostfritt stål
  • Tillverkning av biodiesel och andra bränslen, även metan (Power to gas)
  • Tillverkning av livsmedel, exempelvis margarin (s.k. hydrering)
  • Läkemedelsindustri, för hydrering och olika kemiska processer
  • Gassvetsning av ädelmetaller, som guld och silver, där absolut renhet krävs
  • Samt mängder av andra tillämpningar inom kemisk industri

För många av dessa industriella behov av vätgas är Metacons teknik mycket kostnadseffektiv, jämfört med dagens vanliga metod att vätgas produceras storskaligt från naturgas, och distribueras över stora avstånd, till höga kostnader.

Metacon kommer att erbjuda marknaden nyckelfärdiga lösningar med vätgasgeneratorer, gasrening, kompression och lagring av vätgasen, i skräddarsydda lösningar för varje kunds behov.