METACONAKTIEN2018-10-11T10:26:09+00:00
Current share price

Aktien

Antalet aktier i Metacon AB uppgår till 145 459 618. Aktiens kvotvärde är 0,01 kronor. Alla aktier har betalats fullt ut.
Samtliga aktier är av samma klass och berättigar till en röst vardera.

Metacons aktie handlas på Nordic Growth Market (NGM) MTF under kortnamnet “META”.
För nuvarande aktiepris och mer information om aktien vänligen besök META hos NGM.

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Slavica Djuric, Economics &  IR

Phone: +46 76 765 47 33
Email: slavica.djuric@metacon.se