Current share price

Aktien

Antalet aktier i Metacon AB uppgår till 265 380 102. Aktiens kvotvärde är 0,01 kronor. Alla aktier har betalats fullt ut.
Samtliga aktier är av samma klass och berättigar till en röst vardera.

Metacons aktie handlas på Nordic Growth Market (NGM) SME under kortnamnet “META”. För nuvarande aktiepris och mer information om aktien vänligen besök META hos NGM.

Aktien är även noterad i Tyskland och handlas på på Börse Stuttgart under kortnamnet “M16”.
För nuvarande aktiepris och mer information om aktien vänligen besök på Börse Stuttgart .