Större CHP-system

Kraftvärmesystem inom effektklassen 50 till 300 kW efterfrågas nu allt mer, för nyttjande inom kommersiella och industriella byggnader för produktion av el och varmvatten, för reservkraft och för energiförsörjning inom industrin.

Metacons dotterbolag Helbio deltar i EU projektet AutoRE (Automotive derivative energy systems). Projektet är en del av EUs ramprogram Horizon 2020 och målsättning är att skapa basen för en kommersialisering av bränslecellssystem framtagna av fordonsindustrin för andra applikationer än fordon. Målsättningen med AutoRE – projektet är att ta fram och demonstrera ett kraftvärmesystem inom effektklassen 50 till 100 kWe för nyttjande inom kommersiella och industriella byggnader. Helbio har i konkurrens blivit utvalt att leverera reformersystemet. Ett team av företag under ledning av GE, UK (tidigare Alstom, UK) har bildats för att genomföra projektet. Projektet innehåller ett antal arbetspaket och där ett paket är bränslecellen som kommer från Daimler(Mercedes) och ett andra paket som är Helbios ansvar är systemet för produktion av vätgas med naturgas som råvara. Reformern och bränslecellen har leveransprovats och godkänts var för sig, och det kompletta systemet skall demonstreras under sommaren 2018vid GEs anläggning i Rugby, UK. En av de målsättningar EU har satt upp för projektet är att påvisa att det går att producera elektricitet med reformer och bränsleceller till konkurrenskraftig kostnad.

Bilden nedan visar Helbios reformer under slutprov i Grekland.

Större kraftvärmesystem