Nyhetsrum

/Nyhetsrum
11 09, 2019

Ny styrelseledamot i Metacon KK

2019-09-12T14:43:20+02:0011 september 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon meddelade idag att Toyomitsu Hirasawa har utsetts till styrelsen för Metacon KK. Hirasawa ersätter Ken-ichi Neriukawa som oberoende ledamot. "Vi är glada över att välkomna Mr. Hirasawa till styrelsen i Metacon KK", säger Chris Tornblom, VD för Metacon AB. "Med tanke på hans bakgrund kommer Metacon i Japan att ha stor nytta av de unika perspektiv som han [...]

6 09, 2019

Hållbaraaktier.se intervjuar Christopher Törnblom

2019-09-06T19:59:24+02:006 september 2019|Kategorier: Artiklar/Publikationer, Nyhetsrum|

Hållbaraaktier.se intervjuar VD i bolag med inriktning mot miljöteknik och/eller starkt hållbarhetsarbete. Hållbaraaktier.se skriver så här: "Börsintroduktionen av vätgasbolaget Metacon är en av de mest lyckade under det senaste året. Aktien introducerades på kursen 35 öre i oktober 2018 och har efter toppnoteringen 2,29 kr i våras kommit ner och planat ut runt 1,10 kr. Verksamheten har tagit några [...]

25 06, 2019

Omvandling av BTA till aktier i Metacon AB

2019-06-25T14:42:08+02:0025 juni 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Den företrädesemission som genomfördes i Metacon AB har nu registrerats hos Bolagsverket, varvid bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 1 943 394,19 kr. Totalt antal utestående aktier i bolaget uppgår till 194 339 419 aktier. BTA-aktierna kommer nu att omvandlas från BTA till ordinarie aktier enligt följande tidsplan: Sista handelsdag i BTA 28 juni 2019. Nya aktier på aktieägarnas [...]

14 06, 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse

2019-06-16T01:59:48+02:0014 juni 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Då årsredovisning tidigare inte offentliggjorts med ett pressmeddelande publiceras härmed Metacons årsredovisning för 2018 inklusive revisionsberättelse. Årsredovisningen finns bifogad till detta pressmeddelande. Ladda ner årsredovisning och revisionsberättelse 2018 » För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. [...]

11 06, 2019

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

2019-06-16T02:06:17+02:0011 juni 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 11 juni 2019, Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Stämman beslutade således: att fastställa resultat- och balansräkningen. att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 51 569 770 att bevilja ansvarsfrihet för styrelse [...]

10 06, 2019

Göran Rasberg utsedd till ny CFO för Metacon AB

2019-06-16T02:07:23+02:0010 juni 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Pressmeddelande Karlskoga, 10 juni 2019 Metacon har utsett Göran Rasberg till ny Chief Financial Officer. Han tar över den rollen från Metacons VD Chris Tornblom som sedan februari temporärt utfört dessa uppgifter. "Jag är mycket glad att vi kan välkomna Göran till Metacon. Han har en gedigen finansiell erfarenhet och känner Metacon koncernen väl då Rasberg Ekonomi löpande sköter [...]

7 06, 2019

Metacon skriver MoU med TruckMaint OÜ

2019-06-16T02:07:43+02:007 juni 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har ingått i ett Memorandum of Understanding (MoU) med TruckMaint OÜ baserat i Tallinn, Estland. Det gemensamma målet med detta affärsförhållande är att gemensamt utveckla vätgasrelaterad verksamhet i de baltiska staterna. Det underskrivna avtalet är icke bindande och parterna avser att ingå formella avtal som anger respektive rättigheter och skyldigheter. TruckMaint har verksamhet i Estland, Lettland, Litauen och [...]

22 05, 2019

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

2019-06-16T02:07:57+02:0022 maj 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Första kvartalet Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, att uppgradera en processor för etanolbränsle som Helbio levererade till dem för några år sedan. Metacons dotterbolag Helbio medverkade på Hannover Messe, världens ledande mässa för industriell teknik som ägde rum i Hannover, Tyskland från [...]

15 05, 2019

Metacons företrädesemissionen tecknad till 304%

2019-06-16T02:08:27+02:0015 maj 2019|Kategorier: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är fulltecknad och Metacon tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 35,1 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 4 Mkr, inklusive ersättning till emissionsgaranter.  Teckningsperioden avslutades den 13 maj 2019. Totalt har 41 684 929 aktier, motsvarande cirka 97,4 procent av nyemissionen, tecknats [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 586 740080
Email: info@metacon.se