Nyhetsrum

16 05, 2024

Metacon publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024

2024-05-16T06:51:35+02:00maj 16th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter, Uncategorized|

Pressmeddelande Uppsala 2024-05-16 Metacon publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024 Vi har framgångsrikt säkrat upp både tillgång till världsledande teknologi och partners för vår satsning på att bli en ledande tillverkare av storskaliga, industriella elektrolysanläggningar, kommenterar Christer Wikner, vd och koncernchef. För hela vd-kommentaren, se delårsrapporten i sin helhet. Kvartalet januari–mars Rörelsens intäkter uppgick till 8,3 (16,3) MSEK Resultatet [...]

7 05, 2024

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

2024-05-07T15:59:56+02:00maj 7th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ) Aktieägarna i Metacon AB (publ) org. nr 556724-1616 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 12 juni 2024, klockan 14:00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30. Rätt att delta i stämman Aktieägare som önskar närvara vid årsstämman personligen eller genom ombud måste vara införda i [...]

7 05, 2024

Metacon och Siemens ingår samarbete för tillverkning av system för grön vätgasproduktion

2024-05-07T11:53:01+02:00maj 7th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Pressmeddelande Uppsala 2024-05-07 Metacon och Siemens ingår samarbete för tillverkning av system för grön vätgasproduktion Metacon AB (publ) och Siemens AB har signerat en avsiktsförklaring om att ingå partnerskap med syfte att accelerera tillverkningen av produktionsanläggningar för vätgas i Sverige, för den europeiska marknaden. Metacon gick i början av året ut med nyheten att bolaget har fått exklusiva rättigheter [...]

29 04, 2024

Metacon publicerar årsredovisning för 2023

2024-04-28T22:15:51+02:00april 29th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Pressmeddelande Uppsala 2024-04-29 Metacon publicerar årsredovisning för 2023 Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information. Ladda ned årsredovisningen här För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon + 46 707–647389 eller e-post  info@metacon.com Om Metacon AB (publ) Metacon AB (publ) [...]

10 04, 2024

Mattias Jansson har anställts som Chief Financial Officer för Metacon

2024-04-10T13:33:38+02:00april 10th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Mattias Jansson har anställts som Chief Financial Officer för Metacon AB (publ) med tillträde 1 juli 2024 och ersätter Göran Rasberg som planerar att gå i pension. Mattias Jansson kommer närmast från en roll som Finance Director för Olink Proteomics, noterat på Nasdaq-börsen i USA. Han har tidigare haft rollen som ekonomichef för koncernen på samma bolag och byggt [...]

28 03, 2024

Metacon AB publicerar Bokslutskommuniké för 2023

2024-03-28T08:04:16+01:00mars 28th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Pressmeddelande Uppsala, 28 mars 2024 Metacon publicerar bokslutskommuniké för 2023 “Under fjärde kvartalet 2023 stod bolagets strategiska inriktning fortsatt i fokus. Vi är medvetna om att de produkter och mindre system vi tidigare sålt har behövt och kommer behöva stå tillbaka under en period till förmån för att den satsning vi nu gör mot industrisektorn ska kunna förverkligas. Vi [...]

20 02, 2024

Metacon offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

2024-02-20T17:05:49+01:00februari 20th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pressmeddelande den 20 februari 2024 [...]

19 02, 2024

Metacon offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

2024-02-19T19:22:02+01:00februari 19th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Pressmeddelande den 19 februari [...]

30 01, 2024

Metacon publicerar prospekt i samband med företrädesemission

2024-01-30T12:06:42+01:00januari 30th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") offentliggjorde den 25 januari 2024 att styrelsen, med stöd [...]

25 01, 2024

Styrelsen i Metacon har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 119 MSEK och offentliggör villkor för företrädesemissionen

2024-01-25T14:03:00+01:00januari 25th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Metacon AB (publ) [...]

Till toppen