Nyhetsrum

Hem/Nyhetsrum
24 01, 2023

Metacon tecknar Memorandum of Understanding med statliga skogsförvaltaren RDSF i Polen för nyckelfärdigt vätgasprojekt med total kapacitet om ca 5 MW

2023-01-24T09:40:07+01:00januari 24th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med statsskogsförvaltaren Regional Directorate of State Forests i Katowice (”RDSF”), Polen. MoU avser förberedelser inför en förväntad order och leverans av en nyckelfärdig elektrolysanläggning med en kapacitet om ca 5 MW. Det totala värdet av den förväntade ordern är cirka 5,8 MUSD vid fullt utnyttjande inom [...]

8 12, 2022

Metacon tecknar Master Supply Agreement med Ground Investment Corp SRL som leverantör till ett nyckelfärdigt 10 MW grönt vätgasprojekt värt 16,1 MEUR (ca. 177 MSEK)

2022-12-08T12:30:31+01:00december 8th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) har ingått ett Master Supply Agreement (MSA) med Ground Investment Corp SRL, Rumänien (GIC) avseende en 10 MW containeriserad vätgasanläggning till ett värde av 16 133 000 Euro, cirka 177 MSEK till dagens valutakurs. Avtalet omfattar leverans av ett integrerat vätgassystem bestående av en elektrolysbaserad vätgasproduktionsenhet, en vätgaskomprimerings- och lagringsenhet, en bränslecellsenhet samt en integrerad vätgastankstation. Projektstart och [...]

25 11, 2022

Metacon och vattenreningsverket Abwasserverband Kempten (Allgäu) undertecknar MoU för demonstration av grön vätgas från biogas som möjlighet för Tyskland och världen

2022-11-25T09:01:42+01:00november 25th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med Abwasserverband Kempten (Allgäu) ("AVKE"), baserat i Kempten, Tyskland om samarbete inom lokal, elnätsoberoende grön vätgasproduktion från biogas med avloppsvatten som metankälla. Ett vätgascenter kommer att byggas på platsen för AVKE till vilket Metacon kommer att leverera en medelstor HHG-vätgasgenerator som, efter godkännande, kommer att tas i drift sommaren 2023 för [...]

21 11, 2022

Metacon i samarbete med Hydroholding levererar ytterligare en småskalig tankstation för vätgas (HRS) i Slovakien

2022-11-21T15:01:03+01:00november 21st, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon i samarbete med sin distributör och EPC-partner Hydroholding har skrivit kontrakt för leverans av ytterligare en demonstrations-HRS för vätgastankning i Slovakien. Detta är en följd av leveransen av den första demonstrations-HRS som beställdes tidigare under året. Kontraktsvärde är 2,1 MSEK till nuvarande EUR-SEK-växelkurs. Den europeiska marknaden för vätgastankning utvecklas snabbt, kopplat till ökande marknadsbehov och en mognande bas [...]

18 11, 2022

Metacon har uppnått godkänd CE-märkning av första generationens reformerbaserade vätgasgenerator HHG 40

2022-11-18T15:20:19+01:00november 18th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har via dotterbolaget Helbio erhållit CE-godkännande för den första modellen av bolagets kommande serie större vätgasgeneratorer baserade på företagets egna patenterade katalytiska reformeringsteknologi. HHG-systemen riktar in sig på den enorma potential som finns i Europa och världen att oberoende av elnätet lokalt kunna producera stora mängder grön icke-fossil vätgas från biogas. Beräkningar visar att den teoretiska potentialen bara [...]

17 11, 2022

Metacon publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2022-12-21T17:36:25+01:00november 17th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Fortsatt omvärldsturbulens med unika möjligheter för vätgas. Styrelsen och vd för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för tredje kvartalet (1 juli – 30 september) 2022. Koncernen 1 juli – 30 september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 20 466 (700) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -21 213 (-8 147) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 289 (-8 158) TSEK [...]

26 09, 2022

Handeln i Metacon AB (publ) aktier inleds idag på Nasdaq First North Growth Market

2022-09-25T23:07:14+02:00september 26th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier inleds idag, 26 september 2022, på Nasdaq First North Growth Market Aktierna handlas på Nasdaq First North Growth Market med oförändrat kortnamn META och ISIN kod SE0003086214. Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas för handel [...]

22 09, 2022

Metacon AB (publ) offentliggör tilläggsdokument inför den kommande notering på Nasdaq First North Growth Market

2022-09-21T18:31:29+02:00september 22nd, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Med anledning av den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) upprättat ett tilläggsdokument som finns tillgängligt på Metacon hemsida, www.metacon.se. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med företrädesemissionen av aktier till allmänheten i juni 2022. Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har [...]

14 09, 2022

Metacon AB (publ) godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

2022-09-14T08:27:38+02:00september 14th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har fått sin ansökan om notering av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market godkänd. Sista dag för handel med Bolagets aktier på NGM Nordic SME är den 23 september 2022 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market sker den 26 september 2022 under kortnamnet META. Metacon har, [...]

9 09, 2022

Metacon AB (publ) erhåller beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att listbytet till Nasdaq First North Growth Market slutligt godkänns

2022-09-09T18:53:01+02:00september 9th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) (“Metacon” eller ”Bolaget”) har, som offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 september 2022, erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market och därmed beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från NGM Nordic SME. Nordic Growth Market NGM AB har idag godkänt ansökan [...]

Till toppen