Pressmeddelande

Uppsala 2024-05-07

Metacon och Siemens ingår samarbete för tillverkning av system för grön vätgasproduktion

Metacon AB (publ) och Siemens AB har signerat en avsiktsförklaring om att ingå partnerskap med syfte att accelerera tillverkningen av produktionsanläggningar för vätgas i Sverige, för den europeiska marknaden.

Metacon gick i början av året ut med nyheten att bolaget har fått exklusiva rättigheter för tillverkning av kompletta elektrolysanläggningar baserade på samarbetspartnern PERIC:s världsledande teknologi för trycksatta alkaliska elektrolysmoduler (stackar). En av de viktigaste komponenterna i PERIC:s alkaliska teknologi är effektiva och beprövade 5 MW-moduler med över 10 års driftdata. Metacon har även tillgång till den 10 MW-modul som PERIC nyligen lanserat och som idag, effekt- och produktionsmässigt är en av världens största. Rättigheterna gäller för flertalet europeiska länder och innebär att Metacon kan utgå ifrån en beprövad teknologi som utvecklats och förfinats i över 60 år, och göra de anpassningar som krävs för att matcha kraven på säkerhet och automation som finns i europeiska standarder för vätgasproduktion. I och med den exklusiva rättigheten tar Metacon nu sikte på att bli en av marknadsledarna i Europa för den här typen av storskaliga vätgasanläggningar.

Den gemensamma avsiktsförklaringen innebär att Siemens går in som teknologipartner till Metacon för att bidra med sin gedigna erfarenhet av att leverera produkter, lösningar och tjänster inom automation, kraftdistribution, elektrifiering, instrumentering, byggnadsteknik och drivenheter. Siemens kommer även att kunna bidra med sitt stora utbud av digitala tjänster och mjukvaror för optimering, standardisering och simulering under både tillverknings- och driftskedet av vätgasanläggningarna.

Vätgas är en viktig pusselbit när industri-, energi- och transportsektorn ska bli CO2-neutral, och ligger i fokus för Siemens globala satsning på Power-to-X. Partnerskapet med Metacon markerar en milstolpe i vår strävan efter att skapa en mer hållbar värld genom att bland annat utveckla innovativa lösningar för energisektorn”, säger Mikael Kraft, Head of Factory Automation och Sales på Siemens Digital Industries.

Metacon har stora planer för satsningen på tillverkning och försäljning av storskaliga elektrolysanläggningar till bland andra basindustrin, vindkraftsektorn och transportsektorn i Europa. Jag har svårt att föreställa mig en bättre partner på en sådan resa än Siemens. Med sin världsledande portfölj av teknologi, kompetens och erfarenhet av liknande projekt sedan lång tid tillbaka får vi med detta partnerskap möjlighet att både accelerera och optimera centrala delar av vårt unika Gigafactory-projekt”, säger Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.com

Om Metacon
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.
Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

Om Siemens
Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård.
Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.

För ytterligare information se:
www.metacon.com | X: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab