Pressmeddelanden

20 02, 2024

Metacon offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

2024-02-20T17:05:49+01:00februari 20th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pressmeddelande den 20 februari 2024 [...]

19 02, 2024

Metacon offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

2024-02-19T19:22:02+01:00februari 19th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Pressmeddelande den 19 februari [...]

30 01, 2024

Metacon publicerar prospekt i samband med företrädesemission

2024-01-30T12:06:42+01:00januari 30th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") offentliggjorde den 25 januari 2024 att styrelsen, med stöd [...]

25 01, 2024

Styrelsen i Metacon har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 119 MSEK och offentliggör villkor för företrädesemissionen

2024-01-25T14:03:00+01:00januari 25th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Metacon AB (publ) [...]

25 01, 2024

Metacon har träffat ett exklusivt licensavtal med PERIC om rättigheter för Metacon att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar

2024-01-25T11:43:28+01:00januari 25th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort antal länder i Europa, att under eget varumärke tillverka [...]

24 01, 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2024-01-24T08:23:42+01:00januari 24th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 ("Bolaget"), har hållit en extra bolagsstämma idag den 24 januari 2024 klockan 09:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Stämman fattade följande beslut. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen. Efter ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen ska Bolagets [...]

20 12, 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I METACON AB (PUBL)

2023-12-23T14:55:54+01:00december 20th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 januari 2024 klockan 09.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta på extra bolagsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 [...]

20 12, 2023

Styrelsen i Metacon avser att besluta om en företrädesemission av units om cirka 120 MSEK

2023-12-20T20:57:48+01:00december 20th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Metacon AB (publ) [...]

4 12, 2023

Metacon meddelar namnändring av dotterbolaget Helbio

2023-12-04T14:53:51+01:00december 4th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) (Metacon) meddelar att det grekiska helägda dotterbolaget Helbio S.A (Helbio) byter namn till Metacon S.A. Samtidigt fullföljs integrationen av verksamheten i Metacons IT-, varumärkes- och finansiella plattform. Helbio S.A. har sedan hösten 2021 varit ett helägt dotterbolag till Metacon som verkat under eget namn. Helbio som i dagsläget består av en organisation om ca 25 medarbetare [...]

29 11, 2023

Metacon anställer Hanna Holtz Wärenfeldt som Chief People Officer

2023-11-29T12:31:10+01:00november 29th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) meddelar att Hanna Holtz Wärenfeldt anställts som Chief People Officer med tillträde i april 2024. Hanna Holtz Wärenfeldt kommer närmast från en roll som chef för det verksamhetsnära HR-stödet inom Uppsala Kommun och ingår i HR-direktörens ledningsgrupp. Hon har tidigare haft rollen som Utvecklingsledare och HR-Chef inom samma organisation och som personalchef inom företag i logistiksektorn. [...]

Till toppen