Press-Release2019-02-08T14:04:20+02:00
804, 2019

Metacon KK signs MOU with Futamura Chemical Co., Ltd. regarding development of hydrogen systems

April 8th, 2019|Metacon Newsroom, Pressreleases|

Metacon AB wholly-owned subsidiary Metacon KK has signed a memorandum of understanding with the Japanese industrial group Futamura Chemical Co., Ltd. regarding a joint development of hydrogen based power generating systems for certain projects in Asia and Middle East. The purpose is to integrate Helbio’s reformer into Futamura’s hydrogen based [...]

2202, 2019

Helbio S.A. has received an order from the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Brazil

February 22nd, 2019|Metacon Newsroom, Pressreleases|

Metacon AB subsidiary Helbio S.A. has received an order from the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, to upgrade an ethanol fuel processor, which Helbio delivered to them a few years back. Additionally the order involves the construction of a power system and integration with the fuel processor. The [...]

802, 2019

Helbio’s participation in Hannover Messe

February 8th, 2019|Metacon Newsroom, Pressreleases|

Helbio will be participating in the Hannover Messe, the world's leading trade show for industrial technology that is taking place in Hannover, Germany from the 1st till the 5th of April. Hannover Messe is Europe's largest hydrogen and fuel cells exhibition, with more than 6.000 exhibitors and 200.000 visitors to [...]

2201, 2019

Helbio S.A. has received an additional order from Prudensco Integrated Systems Pvt. Ltd in India

January 22nd, 2019|Metacon Newsroom, Pressreleases|

Metacon AB subsidiary Helbio S.A. has received an additional order from Prudensco Integrated Systems Pvt. Ltd, India, to produce an APU system based on methanol. The APU system will be designed to satisfy the needs for clean, stable and quiet power production, especially for telecommunication applications. The APU system will [...]

901, 2019

Metacon AB subsidiary Metacon KK announces changes in the organization

January 9th, 2019|Metacon Newsroom, Pressreleases|

Metacon AB subsidiary Metacon KK has appointed Mr. Ken-ichi Neriukawa and Mr. Koji Matsuura to its board of directors. Mr. Neriukawa did as a result of this leave his role as CEO of Metacon KK and will be replaced by Mr. Masanori Miyake.  “We are delighted to welcome Matsuura-san and Miyake-san to Metacon,” said Carl [...]

1712, 2018

Order på vätgastankningssystem till Växjö

December 17th, 2018|Metacon Newsroom, Pressreleases|

Metacon har från Småländska Bränslen AB i Växjö erhållit beställning på utrustning för vätgastankning av bränslecellsfordon. Utrustningen är av enklare utförande för begränsad tankningskapacitet och anpassad för inledande etablering av vätgasdrivna bränslecellsfordon. Den är i första skedet inte avsedd för publikt bruk. Småländska Bränslen AB är en ledande aktör inom [...]

1110, 2018

Metacon AB har anlitat Mangold Fondkommision som likviditetsgarant

October 11th, 2018|Metacon Newsroom, Pressreleases|

Pressmeddelande Karlskoga, 11 oktober 2018   Metacon AB har anlitat Mangold Fondkommision som likviditetsgarant   Metacons aktie noteras som tidigare meddelats den 11 oktober på Nordic Growth Market Nordic MTF. Bolaget har anlitat Mangold som likviditetsgarant.     För mer information kontakta: VD Carl Christopher Tornblom E-post: cct@metacon.se Mobil: +44 [...]

609, 2018

Metacon AB (publ): Företrädesemissionen fulltecknad

September 6th, 2018|Metacon Newsroom, Pressreleases|

Metacon AB (publ): Företrädesemissionen fulltecknad   Metacon AB’s (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är fulltecknad och Metacon tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 16,9 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,5 Mkr. Teckningsperioden avslutades den 31 augusti 2018. Totalt har 14 [...]

2307, 2018

Metacon AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission om högst 16,9 Mkr, inför notering vid NGM Nordic MTF

July 23rd, 2018|Metacon Newsroom, Pressreleases|

Metacon AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission om högst 16,9 Mkr, inför notering vid NGM Nordic MTF Pressmeddelande Karlskoga, 23 juli 2018 Med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 27 juni beslutade styrelsen i Metacon AB den 12 juli 2018 att genomföra en företrädesemission av högst 48 486 540 aktier [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 586 740080
Email: info@metacon.se