Metacons dotterbolag Helbio S.A. i Grekland har tecknat avtal med Daimler och Alstom Power för utveckling och kommersialisering av stationära energisystem för produktion av kraftvärme från naturgas, med utnyttjande av Helbios reformerteknik och Daimlers bränsleceller. Energisystemen är avsedda att användas i tätbebyggda områden, och skall ha en maxeffekt på 100 kW el och c:a 150 kW värme. Helbio kommer att tillverka vätgasprocessorn, inklusive reningsenheten, medan Daimler levererar bränslecellstackarna, som är identiska med de som används i Mercedes bränslecellsbilar. Alstom Power ansvarar för integration av hela energisystemet och för den planerade storskaliga, internationella kommersialiseringen av systemet.

Den första demonstrationsanläggningen kommer att tillverkas helt av Helbio och installeras i Ragby, England om c:a 12 månader. Detta projekt är delfinansierat av EU-kommissionens program ”Horizon 2020, Joint Technology Initiative for Hydrogen and Fuel Cells, (H2020-JTI-FCH), under namnet ”Automotive Derivative Energy System” (Auto RE). Projektet pågår från 1/8 2015 till 1/8 2018.

Projektkostnaden är 4 464 447.25 EUR, varav EU bidrar med 3 496 947 EUR, fördelas enligt nedan:

Alstom Power LTD (Storbritannien), koordinator:  EUR 1 250 000

Deltagare
Alstom AG (Schweiz): Inget EU- bidrag
Daimler AG (Tyskland): EUR 883 122
Helbio S.A. (Grekland): EUR 859 437
University of Split (Kroatien): EUR 83 750
Tuscia Universitet (Italien): EUR 121 250
Stiftelsen Sintef (Norge): EUR 299 388

Det nu överenskomna samarbetet med Daimler och Alstom Power, och beviljandet av EU-finansieringen genom projektet AutoRE, innebär ett viktigt erkännande av Helbios patenterade katalytiska teknik, system och processer för kostnadseffektiv produktion av ren vätgas från bl.a. naturgas, biogas, gasol och etanol. Helbios del av projektet är EU- finansierad till 100 %.

Projektet AutoRE innebär att Metacons parallella satsning på vätgastankstationer också stärks avsevärt, eftersom exakt samma reformer och vätgasrening med PSA kommer att användas för vätgastankstationerna. De mycket höga kraven på vätgasens renhet är givetvis identiska i de båda tillämpningarna, eftersom samma bränslecellsstackar kommer att användas i de stationära energi-anläggningarna som i Mercedes bränslecellsbilar. Samarbetsprojektet är banbrytande, genom att serietillverkade bränsleceller för personbilar nu kommer att kommersialiseras för användning i stationära energisystem, vilket bedöms komma att ge betydande kostnadsbesparingar.

”Vi är utomordentligt glada över att EU, Alstom Power och Daimler valt vår reformerteknik för detta banbrytande projekt, inte minst för att det samtidigt har stor betydelse för våra internationella satsninger på lokal produktion av vätgas, även för de 1000- tals vätgastankstationer som ska byggas under de närmaste 15 åren i Europa, USA och Japan.”, säger Slavica Djuric, VD Metacon AB (publ).

För ytterligare information vänligen kontakta VD Slavica Djuric, per telefon 076-765 47 33.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. www.metacon.se