Thomas Chalkidis har utsetts till ny VD för Metacons dotterföretag Helbio S.A. i Patras, Grekland. Samtidigt tillträder han rollen som affärsområdeschef för Reforming Technologies inom Metacon Group.

Thomas Chalkidis tar över ledarskapet i Helbio efter professor Xenophon Verykios som går i pension efter en lång, framgångsrik karriär som forskare och entreprenör inom katalytisk ångreformering och relaterade processkemiska områden. Prof. Verykios är grundare av Helbio och uppfinnaren bakom flera patenterade teknologier som idag utgör en viktig del av Metacon Groups immateriella rättigheter.

Efter att ha tjänstgjort i mer än arton år inom Helbio under prof. Verykios ledarskap kommer Thomas Chalkidis närmast från en roll som Chief Operating Officer.

”Jag är otroligt glad över att Thomas Chalkidis tar över ledningen av Helbio efter prof. Verykios långa och framgångsrika karriär och ovärderliga bidrag. Vi kommer nu att kunna starta 2022 med ett nytt ledarskap utrustat för att driva ett växande antal avancerade FoU-projekt mot kommersialisering”, kommenterar Christer Wikner, VD och Koncernchef för Metacon.

Jag är väldigt glad och inspirerad av den här nya rollen. Jag kan både företaget och vår teknik utan och innan och jag ser fram emot att bidra till att både få ut nya produkter på marknaden inom vätgasområdet och möjligheten att lösa viktiga utmaningar för vår planet”, säger Thomas Chalkidis, ny VD, Helbio S.A.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustri och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande (PDF) »