Regulatoriska

Hem/Tagg: Regulatoriska
15 01, 2021

Handel av Metacon ABs aktier påbörjas på Boerse Stuttgart

2021-01-15T08:08:59+01:00januari 15th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon ABs aktier kommer inom kort att kunna handlas i Tyskland på Boerse Stuttgart. Boerse Stuttgart GmbH är moderbolag till Nordic Growth Market, den marknadsplats som står bakom noteringsinitiativet. Noteringen på Boerse Stuttgart innebär en möjlighet att, i samarbete med Nordic Growth Market, öka bolagets synlighet på den europeiska kapitalmarknaden.  För att underlätta en kvalitativ prisbild i handeln på [...]

14 01, 2021

Metacon går in i ny fas och förbereder VD-byte

2021-01-14T21:50:31+01:00januari 14th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons styrelse har beslutat att erbjuda en förlängning av det kontrakt som gått ut vid årsskiftet 2020 för VD Carl Christopher Tornblom. Avtalet förlängs tillsvidare, parallellt med att man påbörjat arbetet med att finna en efterträdare. Bolaget har anlitat Mercuri Urval för att bistå med rekryteringsprocessen. “För mig är det en självklarhet att fortsätta som VD för Metacon tills [...]

13 01, 2021

Metacon investerar i Water2H2 AB

2021-01-13T13:34:57+01:00januari 13th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon breddar verksamheten genom investering i bolag för försäljning av elektrolysörer och förstärker samtidigt försäljningsorganisationen. Metacon breddar sitt erbjudande mot marknaden för vätgasframställning, och genomför en investering i bolaget Water2H2 AB, med inriktning mot projektering, försäljning och leverans av elektrolysanläggningar. Metacon har beslutat att investera 6 mkr genom en kontant riktad nyemission i bolaget Water2H2 AB. Metacon kommer inledningsvis [...]

26 11, 2020

Helbio tecknar avtal med Pherousa

2020-11-26T09:32:33+01:00november 26th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Helbio tillkännagav idag att de tecknat ett avtal med Pherousa som omfattar konstruktion och leverans av en ammoniakkrackningsenhet för vätgasproduktion. Enheten är en pilotanläggning med kapacitet på 10 kW och Helbio erhåller 10% av aktierna i Pherousa Green Technologies AS som betalning för enheten. Ägandet i Pherousa kommer att registreras i Helbio Holdings SA. Det totala värdet [...]

19 11, 2020

Delårsrapport Q3 2020

2020-11-26T10:18:04+01:00november 19th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

MODERBOLAGET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020 Nettoomsättningen uppgick till 260 (85) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -2 357 (-838) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 417 (-896) TSEK KONCERNEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020 Nettoomsättningen uppgick till 491 (2) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -6 983 (-4 007) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 056 [...]

17 11, 2020

Metacon investerar 1,5 miljoner euro i Helbio och ökar sitt innehav

2020-11-17T15:19:58+01:00november 17th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Helbio Holdings har genomfört en nyemission på 1,5 miljoner euro. Metacon AB tecknade för hela beloppet och beviljades full tilldelning. Som ett resultat emitterades 8 452 nya aktier till en teckningskurs på 177,47 euro. Efter nyemissionen består Helbio Holdings kapital av 163 406 aktier med ett nominellt värde på 1 euro vardera, vilket motsvarar ett totalt aktiekapital på 163 [...]

8 10, 2020

Metacon AB (Publ) offentliggör utfall i företrädesemission – tecknades till ca 160%

2020-10-08T12:54:38+02:00oktober 8th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Styrelsen i Metacon AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 80 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 9 september samt för vilken teckningsperioden avslutades den 5 oktober (”Företrädesemissionen”), blev fulltecknad. I Företrädesemissionen teck­nades 36 292 351 aktier, motsvarande ca 93,4 % av Företrädesemissionen, med stöd av tecknings­rätter. Därtill tecknades 25 884 140 aktier, motsvarande ca 66,6 [...]

18 09, 2020

Metacon AB (Publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

2020-09-18T16:31:17+02:00september 18th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Styrelsen i Metacon AB (publ) ("Bolaget") har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 80 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 9 september 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett prospekt som idag den 18 september 2020 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospekt För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och idag [...]

26 08, 2020

Delårsrapport Q2 2020 – Väl positionerade på den snabbt växande vätgasmarknaden

2020-08-26T23:56:53+02:00augusti 26th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -2 154 (-8 370) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 214 (-9 923) TSEK KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1 128 (149) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -3 284 (-10 772) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick [...]

9 06, 2020

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

2020-06-09T16:22:21+02:00juni 9th, 2020|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Årsstämma i Metacon AB (publ) har hållits den 9 juni 2020. I samband med den generella smittorisken av COVID-19 genomfördes vissa anpassningar jämfört med tidigare årsstämmor: Årsstämman gjordes så kort och effektiv som möjligt Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden VDs anförande finns tillgänglig sedan 21/5 att ladda ner på hemsidan [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 19 126800
Email: info@metacon.se

Till toppen