Regulatoriska

20 02, 2024

Metacon offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

2024-02-20T17:05:49+01:00februari 20th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pressmeddelande den 20 februari 2024 [...]

19 02, 2024

Metacon offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

2024-02-19T19:22:02+01:00februari 19th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Pressmeddelande den 19 februari [...]

30 01, 2024

Metacon publicerar prospekt i samband med företrädesemission

2024-01-30T12:06:42+01:00januari 30th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") offentliggjorde den 25 januari 2024 att styrelsen, med stöd [...]

25 01, 2024

Styrelsen i Metacon har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 119 MSEK och offentliggör villkor för företrädesemissionen

2024-01-25T14:03:00+01:00januari 25th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Metacon AB (publ) [...]

25 01, 2024

Metacon har träffat ett exklusivt licensavtal med PERIC om rättigheter för Metacon att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar

2024-01-25T11:43:28+01:00januari 25th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort antal länder i Europa, att under eget varumärke tillverka [...]

24 01, 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2024-01-24T08:23:42+01:00januari 24th, 2024|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 ("Bolaget"), har hållit en extra bolagsstämma idag den 24 januari 2024 klockan 09:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Stämman fattade följande beslut. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen. Efter ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen ska Bolagets [...]

20 12, 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I METACON AB (PUBL)

2023-12-23T14:55:54+01:00december 20th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 januari 2024 klockan 09.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta på extra bolagsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 [...]

20 12, 2023

Styrelsen i Metacon avser att besluta om en företrädesemission av units om cirka 120 MSEK

2023-12-20T20:57:48+01:00december 20th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Metacon AB (publ) [...]

23 11, 2023

Metacon har ingått ett Memorandum of Understanding med PERIC om strategiskt partnerskap för tillverkning och försäljning av Metacons vätgasgeneratorer på den kinesiska marknaden

2023-11-23T11:47:13+01:00november 23rd, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) tillkännager en viktig milstolpe i sin globala expansionsstrategi genom att ingå ett Memorandum of Understanding (MoU) syftande till ett strategiskt partnerskap med det kinesiska bolaget PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd, en världsledande tillverkare av bland annat storskaliga elektrolysbaserade vätgasgeneratorer (elektrolysörer). MoU:t innebär att Metacon och PERIC har fastställt principerna för ett tillverknings- och försäljningsavtal som ger [...]

13 11, 2023

Metacon meddelar godkänd CE-märkning av HHG 50 för produktion av grön vätgas från biogas

2023-11-13T09:46:16+01:00november 13th, 2023|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio fått godkänd CE märkning av sin vätgasgenerator HHG 50 för framställning av drygt 50 Nm3 vätgas per timme. CE-märkningen är ett viktigt led i utvecklingen av vår kärnteknologi för våra kompakta reformers. Denna typ av enhet är avsedd för Metacons demonstrationsanläggning i Kempten i södra Tyskland där förberedelser för kommande installation pågår. CE-märkningen [...]

Till toppen