Regulatoriska

Hem/Tagg: Regulatoriska
11 10, 2021

Metacon beslutar om apportemission för förvärvet av Water2H2 AB

2021-10-11T21:28:09+02:00oktober 11th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2021, beslutat om apportemission av 8 650 000 aktier i Bolaget. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 80 procent av aktierna i Water2H2 AB ("Water2H2") som Bolaget ingått, vilket tidigare informerats om den 3 oktober 2021. [...]

3 10, 2021

Metacon förvärvar 100% av elektrolysföretaget Water2H2 AB

2021-10-03T19:18:24+02:00oktober 3rd, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har slutfört förvärvet av intressebolaget Water2H2 AB. Sedan tidigare har Metacon varit innehavare av 20% av aktierna i Water2H2 och har haft en köpoption på resterande 80% för beslut om nyttjande under januari månad 2022. Då utvecklingen inom både elektrolysmarknaden och Water2H2 överträffat förväntningarna har Metacon i samförstånd med Water2H2:s ägare förhandlat och beslutat om ett tidigareläggande av [...]

24 09, 2021

Metacons intressebolag Water2H2 har tecknat avtal om försäljning av elektrolysanläggning

2021-09-24T08:13:10+02:00september 24th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons intressebolag Water2H2 AB har ingått bindande avtal om försäljning av en elektrolysanlägg­ning till Uppvidinge Vätgas AB för produktion av grön vätgas från befintlig vindkraft. Totalt kontrakts­värde är ca 21.5 Mkr och affären inkluderar även utrustning för lagring, transport och en tankstation för både personbilar och lastbilar. Affären görs i samarbete med underleverantörerna Peric Technologies Ltd som tillverkar elektrolysan­läggningen [...]

20 09, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2021-09-20T10:30:38+02:00september 20th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) höll idag, den 20 september 2021, extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier mot apportegendom. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.metacon.se. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med [...]

8 09, 2021

Metacon startar demoprogram för H2PS-5. Första kund inom programmet blir Xoma AB

2021-09-08T17:05:46+02:00september 8th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB meddelar idag att man startar ett demo-program för introduktion av företagets produkt H2PS-5. Den första kunden inom ramen för programmet kommer att vara Xoma AB. Programmet innebär att ett antal utvalda kunder får möjlighet att köpa produkten till reducerat pris mot aktivt deltagande i Metacons fortsatta marknadsförings- och teknikuppföljningsarbete. Det Göteborgsbaserade företa­get Xoma AB har ingått avtal [...]

26 08, 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

2021-08-26T20:57:51+02:00augusti 26th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Aktieägarna i Metacon AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 september 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta [...]

26 08, 2021

Metacon beslutar om apportemission för förvärvet av Helbio Holdings SA

2021-08-26T20:55:56+02:00augusti 26th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om apportemission av 23 522 800 aktier i Bolaget. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 41,13 procent av aktierna i Helbio Holdings SA ("Helbio") som Bolaget ingått, vilket tidigare informerats om den 4 juni 2021. Rätt att teckna aktierna [...]

26 08, 2021

Metacon publicerar delårsrapport Q2 2021

2021-08-26T12:28:08+02:00augusti 26th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2021. MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -3 136 (-2 154) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 188 (-2 214) TSEK KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI [...]

20 08, 2021

Metacon tecknar distributionsavtal för Japan

2021-08-20T15:09:18+02:00augusti 20th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB meddelade idag att man ingått ett icke-exklusivt distributionsavtal i Japan med företaget Notes Co. Ltd., Nagano för sin kombinerade kraftvärmeprodukt H2PS-5. Avtalet tecknas genom Metacons dotterbolag Metacon KK i Japan och Helbio S.A. i Grekland. Notes är ett företag som är verksamt inom elektronik- och energisektorn i Japan. Notes kommer att tillföra värdefull erfarenhet från relevanta högteknologiska [...]

8 06, 2021

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

2021-06-08T17:26:41+02:00juni 8th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Årsstämma i Metacon AB (publ) har hållits den 8 juni 2021. I samband med den generella smittorisken av COVID-19 genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade rösträtt genom poströstning: Årsstämman gjordes så kort och effektiv som möjligt Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden VDs anförande finns tillgänglig sedan 3/6 [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Christer Wikner

Phone: +46 19 126800
Email: investors@metacon.se

Till toppen