En stark allians i den snabbt växande vätgasmarknaden skapades idag när Metacon AB i Sverige och Hynion AS i Norge undertecknade en MoU för samarbete. De två företagen har kompletterande teknik som passar bra ihop; Metacon med reformatorer för vätgasproduktion från biogas eller naturgas, och Hynion med teknik för att bearbeta väte och leverera det som fordonsbränsle vid sina vätgastankstationer.

Två mycket erfarna företag går nu samman och inriktar sig till att börja med på den skandinaviska marknaden. ”Jag är väldigt entusiastisk över det här samarbetet” säger Ulf Hafseld, VD för Hynion. Under de senaste femton åren har han varit upptagen med utvecklingen av vätgastankstationer och tagit del av många viktiga demonstrationsprojekt i Europa. ”Det finns många källor för biogas som ännu inte har utnyttjats som vätgaskälla, och med kombinationen av Hynions tankstationslösningar och Metacons produktionsenheter kommer vi att kunna erbjuda en oslagbar kombination för att leverera vätgasbränsle utan växthusgasutsläpp” fortsätter Ulf Hafseld.

Detta samarbete gör det möjligt för oss att dela vår expertis och vår kunskap, i syfte att utforska framtida möjligheter inom vätgasområdet. Vi avser att lansera världens första HRS-applikation baserad på integrerad produktion av vätgas på plats från lokalt producerad biobränsle, samt etablera en vätgasproduktion och HRS-nätverk framöver ”, säger Christopher Törnblom, VD på Metacon.

Parterna kommer att börja med den skandinaviska marknaden, och diskuterar nu den första stationen som kommer att vara förebild för det nya samarbetet. ”Vi är mycket nöjda med att få en ny källa för grön vätgas genom samarbetet med Metacon” avslutar Ulf Hafseld.

 

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 12:10 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner PM »