Regulatoriska pressmeddelanden2020-02-06T15:48:01+01:00

Alla
Regulatoriska

804, 2021

Ny VD och koncernchef för Metacon

april 8th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons styrelse har utsett Christer Wikner till ny VD och koncernchef för Metacon AB med tillträde 9 juni, 2021. Christer Wikner efterträder Christopher Törnblom, som enligt tidigare kommunikation lämnar sin befattning. Christer Wikner har verkat i olika befattningar inom Amersham och General Electric med utveckling och internationell lansering av komplexa [...]

2203, 2021

Helbio har fått en order värd 70 000 EUR från University of Groningen

mars 22nd, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Helbio har fått en order från University of Groningen i Nederländerna gällande en vätgasreaktor för studier inom katalytisk vätgasproduktion. Beställningen är i storleksordningen EUR 70 000. För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se Denna information är sådan information som Metacon AB [...]

1003, 2021

Metacon förstärker inom affärsutveckling

mars 10th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB meddelade idag att Christian Hofmann har anställts som Business Development Director med omedelbar verkan. Christian Hofmann har varit professionellt involverad inom bioenergi i över 20 år och har forskat på ämnet vätgasproduktion från biomassa som en del av sin doktorsexamen. Innan han började på Metacon arbetade Christian Hofmann [...]

503, 2021

Helbio har fått en order värd 85 000 EUR

mars 5th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Helbio har fått en order från universitetet i västra Makedonien gällande en vätgasreaktor för studier inom katalytisk vätgasproduktion. Beställningen är i storleksordningen EUR 85.000. ”Helbio, som initialt är avknoppningsföretag från ett universitetslaboratorium, är mycket glad över att stödja forskningsaktiviteter inom katalytisk vätgasproduktion, genom att tillhandahålla lämpliga reaktorer och [...]

403, 2021

Helbio har fått två patentansökningar godkända

mars 4th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Helbio är stolta över att två pågående patentansökningar med amerikanska Patent- och registreringsverket har godkänts. Patenten har titeln ”Katalytiskt uppvärmd bränsleprocessor med utbytbara strukturerade bärare och katalysator för bränsleceller” och ”Värmeintegrerad reformer med katalytisk förbränning för vätgasproduktion”. En fortsättning i patentansökan ansöktes också med amerikanska Patent- och registreringsverket [...]

2602, 2021

Helbio har fått order på ett kraftvärmesystem till Brunel University i London

februari 26th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Helbio har fått en beställning från Brunel University i London på ett avancerat H2PS-5 CHP-system som kommer att kunna drivas på tre olika bränslen, nämligen naturgas, LPG och ren vätgas utan att behöva göra några ändringar i hårdvaran. Ordervärdet är strax under 70 000 EUR. ”Så vitt vi vet [...]

1902, 2021

Rekordomsättning under ett år med många utmaningar

februari 19th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) presenterar idag Bokslutskommuniké för 2020. “Den globala pandemin ställde oss inför utmaningar under 2020 som saknar motsvarighet i modern tid. Trots detta visade vi upp en rekordomsättning och förbättrat resultat i jämförelse med 2019. Under fjärde kvartalet uppgick koncernens totala intäkter till ca 6,7 mkr, en förbättring [...]

1602, 2021

Metacon avslutar likviditetsgaranti

februari 16th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB sagt upp avtalet med Mangold Fondkommission AB om uppdrag som likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin har varit att säkerställa likviditeten i aktien samt minska volatiliteten. Likviditeten i aktien har under en längre tid visats sig vara mycket god, varför behovet av en likviditetsgarant inte längre bedöms finnas. Mangold Fondkommission [...]

3101, 2021

Metacons valberedning inför årsstämman 2021

januari 31st, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

I enlighet med beslut på Metacons årsstämma 2020 skall bolagets valberedning inför årsstämman 2021 bestå av representanter utsedda av de per 31 december 2020 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten [...]

2501, 2021

Helbio får bidrag på €60 000 av grekiska staten

januari 25th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Helbio meddelade idag att man beviljats ett bidrag från den grekiska regeringen till ett belopp på 60.000 euro. Bidraget kommer att användas för att köpa programvaru- och programvarorättigheter för applikationer som processimuleringar, 3D-och 2-D-design och Enterprise Resource Planning (ERP). Bidraget täcker också kostnader för att erhålla ISO 9001 [...]

1501, 2021

Handel av Metacon ABs aktier påbörjas på Boerse Stuttgart

januari 15th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon ABs aktier kommer inom kort att kunna handlas i Tyskland på Boerse Stuttgart. Boerse Stuttgart GmbH är moderbolag till Nordic Growth Market, den marknadsplats som står bakom noteringsinitiativet. Noteringen på Boerse Stuttgart innebär en möjlighet att, i samarbete med Nordic Growth Market, öka bolagets synlighet på den europeiska kapitalmarknaden.  [...]

1401, 2021

Metacon går in i ny fas och förbereder VD-byte

januari 14th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons styrelse har beslutat att erbjuda en förlängning av det kontrakt som gått ut vid årsskiftet 2020 för VD Carl Christopher Tornblom. Avtalet förlängs tillsvidare, parallellt med att man påbörjat arbetet med att finna en efterträdare. Bolaget har anlitat Mercuri Urval för att bistå med rekryteringsprocessen. “För mig är det [...]

1301, 2021

Metacon investerar i Water2H2 AB

januari 13th, 2021|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon breddar verksamheten genom investering i bolag för försäljning av elektrolysörer och förstärker samtidigt försäljningsorganisationen. Metacon breddar sitt erbjudande mot marknaden för vätgasframställning, och genomför en investering i bolaget Water2H2 AB, med inriktning mot projektering, försäljning och leverans av elektrolysanläggningar. Metacon har beslutat att investera 6 mkr genom en kontant [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Christer Wikner

Phone: +46 19 126800
Email: investors@metacon.se

Till toppen