Regulatoriska pressmeddelanden

Hem/Regulatoriska pressmeddelanden
Regulatoriska pressmeddelanden2020-02-06T15:48:01+01:00

Alla
Regulatoriska

2608, 2020

Delårsrapport Q2 2020 – Väl positionerade på den snabbt växande vätgasmarknaden

augusti 26th, 2020|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: , |

MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -2 154 (-8 370) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 214 (-9 923) TSEK KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1 128 (149) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -3 [...]

906, 2020

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

juni 9th, 2020|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Årsstämma i Metacon AB (publ) har hållits den 9 juni 2020. I samband med den generella smittorisken av COVID-19 genomfördes vissa anpassningar jämfört med tidigare årsstämmor: Årsstämman gjordes så kort och effektiv som möjligt Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden VDs anförande [...]

2005, 2020

Delårsrapport Q1 2020 – Stabilt tack vare strategiska beslut

maj 20th, 2020|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

MODERBOLAGET 1 JANUARI – 31 MARS 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -1 043 (-2 197) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 121 (-2 252) TSEK KONCERNEN 1 JANUARI – 31 MARS 2020 Nettoomsättningen uppgick till 389 (73) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -5 506 [...]

1205, 2020

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

maj 12th, 2020|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 klockan 14:00 i Metacons lokaler på Tomtebogatan 2 i Örebro. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga [...]

903, 2020

Metacon AB tecknar avtal med Hynion AS om uthyrning av en 40 Nm3 vätgasreformer

mars 9th, 2020|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: , |

Metacon AB meddelade idag att företaget har ingått ett avtal med Hynion AS, där Hynion kommer att hyra en vätgasreformer från Metacon. Reformern, även tidigare kallad AutoRe-enheten, kommer att ha kapacitet att producera cirka 40 Nm3 vätgas per timme. Uppgraderad biogas kommer att användas som råvara för vätgasproduktionen. Hynion betalar [...]

2102, 2020

Metacon AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

februari 21st, 2020|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

2019 var ett bra år för Metacon då flera viktiga milstolpar uppnåtts. Två EU-projekt inom ramprogrammet Horizon 2020, Prometheus 5 och AutoRe, slutfördes med goda resultat och de har varit viktiga i utvecklingen och testningen av våra produkter H2PS-5 och H2HG. Under året inledde Metacons dotterbolag i Japan, Metacon KK, [...]

1501, 2020

Helbio säkerställer en order med Chemical Process & Energy Resources Institute (CPERI)

januari 15th, 2020|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Chemical Process & Energy Resources Institute (CPERI, www.cperi.certh.gr) som har sitt säte i Thermi, Thessaloniki i Grekland, valde Metacons dotterbolag Helbio S.A. som leverantör av ett lågtemperaturs PEM bränslecellsystem som drivs av vätgas med hög renhet och ett justerbart DC/AC-effektkonditioneringssystem med en effekt på 5 kW. Det totala ordervärdet är [...]

1812, 2019

Helbio får bidrag av grekiska regeringen

december 18th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Helbio meddelade idag att de beviljats ​​totalt 140 000 euro från den grekiska regeringen för att i samarbete med universitet och forskningscentrum utveckla ett system som kommer att producera antingen rent vätgas eller elektricitet från rå biogas. Projektet omfattar design, utveckling och demonstration i pilotskala av en innovativ, [...]

711, 2019

Metacon AB (publ) delårsrapport Q3 2019

november 7th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Metacon lägger ytterligare ett intensivt kvartal bakom sig. Vi fortsätter att leverera på vår strategi och aktivitetsnivån är hög genom hela verksamheten. Vi närmar oss successivt målet avseende vår viktigaste milstolpe; att ha certifierade och kommersiella produkter för den globala marknaden. Några viktiga delmål som vi nått under kvartalet är: [...]

2510, 2019

Samarbete etablerat mellan Metacon AB och Hynion AS

oktober 25th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

En stark allians i den snabbt växande vätgasmarknaden skapades idag när Metacon AB i Sverige och Hynion AS i Norge undertecknade en MoU för samarbete. De två företagen har kompletterande teknik som passar bra ihop; Metacon med reformatorer för vätgasproduktion från biogas eller naturgas, och Hynion med teknik för att [...]

2709, 2019

Metacon KK tillkännager en order på 10kW CHP system till Futamura

september 27th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon KK (Japan) är stolt över att tillkännage en order att leverera en reformer och bränslecell till Adsorption Technology, som är ett helägt dotterbolag till Futamura group. Ordern är värderad till 220 000 EUR. ”Denna beställning är ett genombrott och inleder ett ömsesidigt fördelaktigt avtal som ingås av och mellan [...]

1109, 2019

Ny styrelseledamot i Metacon KK

september 11th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon meddelade idag att Toyomitsu Hirasawa har utsetts till styrelsen för Metacon KK. Hirasawa ersätter Ken-ichi Neriukawa som oberoende ledamot. "Vi är glada över att välkomna Mr. Hirasawa till styrelsen i Metacon KK", säger Chris Tornblom, VD för Metacon AB. "Med tanke på hans bakgrund kommer Metacon i Japan att [...]

2608, 2019

Metacon investerar 1,5 miljoner euro i Helbio och ökar sitt innehav

augusti 26th, 2019|Categories: Pressmeddelanden|Tags: |

Helbio Holdings har genomfört en nyemission av 1,5 miljoner euro. Metacon AB tecknade för hela beloppet och beviljades full tilldelning. Som ett resultat emitterades 14 087 nya aktier till en teckningskurs på 106,48 euro. Efter nyemissionen består Helbio Holdings kapital av 154 954 aktier med ett nominellt värde på 1 [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 19 126800
Email: info@metacon.se

Till toppen