Rapporter

Hem/Rapporter
26 08, 2021

Metacon publicerar delårsrapport Q2 2021

2021-08-26T12:28:08+02:00augusti 26th, 2021|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Styrelsen och verkställande direktören för Metacon AB (publ) avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet (1 april – 30 juni) år 2021. MODERBOLAGET 1 APRIL – 30 JUNI 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -3 136 (-2 154) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 188 (-2 214) TSEK KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI [...]

7 11, 2019

Metacon AB (publ) delårsrapport Q3 2019

2019-11-07T08:10:24+01:00november 7th, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Metacon lägger ytterligare ett intensivt kvartal bakom sig. Vi fortsätter att leverera på vår strategi och aktivitetsnivån är hög genom hela verksamheten. Vi närmar oss successivt målet avseende vår viktigaste milstolpe; att ha certifierade och kommersiella produkter för den globala marknaden. Några viktiga delmål som vi nått under kvartalet är: Helbio erhöll den slutliga rapporten från EU-kommissionen med godkännande [...]

14 06, 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse

2019-06-16T01:59:48+02:00juni 14th, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Då årsredovisning tidigare inte offentliggjorts med ett pressmeddelande publiceras härmed Metacons årsredovisning för 2018 inklusive revisionsberättelse. Årsredovisningen finns bifogad till detta pressmeddelande. Ladda ner årsredovisning och revisionsberättelse 2018 » För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. [...]

22 05, 2019

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

2019-06-16T02:07:57+02:00maj 22nd, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Första kvartalet Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, att uppgradera en processor för etanolbränsle som Helbio levererade till dem för några år sedan. Metacons dotterbolag Helbio medverkade på Hannover Messe, världens ledande mässa för industriell teknik som ägde rum i Hannover, Tyskland från [...]

18 04, 2019

Metacons bokslutskommuniké reviderad

2019-06-16T02:11:20+02:00april 18th, 2019|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Inför den beslutade företrädesemissionen har Metacon låtit revidera bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018. Revisionsrapporten följer standardformuleringarna, och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.metacon.se/sv/finansiell-information. För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se Kort om Metacon AB (publ) Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas [...]

21 02, 2019

Bokslutskommuniké 2018

2019-06-16T02:12:36+02:00februari 21st, 2019|Pressmeddelanden, Rapporter|

1 juli – 31 december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 1 868 (3 153) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -11 853 (-3 916) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 152 (-4 050) TSEK 1 januari – 31 december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 3 069 (4 418) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -20 259 (-14 758) TSEK Resultatet efter finansiella poster [...]

30 08, 2018

Halvårsrapport för Metacon AB (publ)

2019-06-16T02:16:07+02:00augusti 30th, 2018|Rapporter|

Halvårsrapport för Metacon AB (publ), 556724-1616 1 januari –30 juni 2018   Nettoomsättningen för perioden uppgick till: Moderbolaget   620 tkr (744) Koncernen                             1 200 tkr (1 264) Resultat efter finansiella poster uppgick till: Moderbolaget   -1 917 tkr (-3 895) Koncernen                             - 8 590 tkr (-11 033) Soliditeten uppgick till: Moderbolaget   74 % (87 %) Koncernen                             41 % (70 %)   ___________________________________________________________________________ Viktiga [...]

HEAD OFFICE

METACON AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 126800

INVESTMENT CONTACT

Christer Wikner

Phone: +46 19 126800
Email: investors@metacon.se

Till toppen