PRESSMEDDELANDEN

/PRESSMEDDELANDEN
PRESSMEDDELANDEN2019-06-17T23:17:39+02:00

Filter:
Alla
Regulatoriska

2304, 2019

Metacon förstärker den globala organisationen

april 23rd, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon tillkännagav idag att Marc Poppe ansluter som Senior Advisor från 22 april 2019. Marc kommer huvudsakligen att vara baserad i Tokyo och kommer att fokusera på den japanska marknaden, men kommer också stötta Metacon med andra globala aktiviteter. Född och uppvuxen i Tyskland, talar Marc också flytande japanska och [...]

1804, 2019

Metacons bokslutskommuniké reviderad

april 18th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Inför den beslutade företrädesemissionen har Metacon låtit revidera bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018. Revisionsrapporten följer standardformuleringarna, och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.metacon.se/sv/finansiell-information. För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se Kort om Metacon AB (publ) Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en [...]

1104, 2019

Metacons dotterbolag Helbio har tecknat leveransavtal med EDA

april 11th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Helbio kommer att, till sin kund EDA, leverera och installera en 2,5 kW CHP (kraftvärmeenhet). Kraftvärmeenheten bygger på Helbios teknik att utifrån naturgas som bränsle reformera detta till en väterik reformatgas som i sin tur driver en lågtemperaturs PEM bränslecell. Systemet kommer att installeras utomhus och producera 2,5 kW elektricitet [...]

804, 2019

Metacon KK inleder samarbete med Futamura Chemical Co., Ltd. rörande kraftgenereringssystem

april 8th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) dotterbolag i Japan Metacon KK, har tecknat ett memorandum of understanding med den Japanska industrikoncernen Futamura Chemical Co., Ltd. avseende en gemensam utveckling av kraftgenereringssystem för vissa projekt i Asien och Mellanöstern. Målet är att integrera Helbio's reformer i Futamuras vätgasbaserade system med PSA (Pressure Swing Adsorption) [...]

504, 2019

Metacon genomför företrädesemission om ca 35,1 Mkr, och erhåller föremissionslån om 10 Mkr

april 5th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Styrelsen för Metacon AB (publ) (”Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2018, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att Aktieägare i Bolaget erhåller fem (5) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det [...]

2202, 2019

Helbio S.A. har mottagit en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Brasilien

februari 22nd, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB dotterbolag Helbio S.A. har fått en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, att uppgradera en processor för etanolbränsle som Helbio levererade till dem för några år sedan. Dessutom innefattar ordern konstruktion av ett elkraftsystem och integration med bränsleprocessorn. Totala ordervärdet är € 36 200. För [...]

2102, 2019

Bokslutskommuniké 2018

februari 21st, 2019|Categories: Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

1 juli – 31 december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 1 868 (3 153) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -11 853 (-3 916) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 152 (-4 050) TSEK 1 januari – 31 december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 3 069 (4 418) TSEK Rörelseresultatet uppgick till [...]

802, 2019

Helbio medverkar i Hannover Messe

februari 8th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Helbio kommer att ställa ut på Hannover Messe, världens ledande mässa för industriell teknik som äger rum i Hannover, Tyskland från 1 april till 5 april. Hannover Messe är Europas största vätgas- och bränslecellutställning med över 6.000 utställare och som förväntas attrahera cirka 200 000 besökare. Några av utställningsämnena är: [...]

502, 2019

Metacon AB förkunnar förändringar i organisationen

februari 5th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons CFO och IR-ansvariga Slavica Djuric har efter samråd med bolagets ledning beslutat lämna Metacon.  Slavica’s arbetsuppgifter kommer tills vidare att övertas av bolagets verkställande direktör Chris Tornblom. “Å Metacons vägnar vill jag tacka Slavica för hennes mångåriga lojalitet och gedigna arbete”, säger Chris Tornblom. Metacon är på god väg att [...]

502, 2019

Metacon KK ställer ut på världens största mässa för vätgas

februari 5th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacons dotterbolag Metacon KK, kommer medverka i FC Expo 2019 i Tokyo, vilket går av stapeln 27 februari till 1 mars, 2019. Mässan är ansedd som den största inom vätgasmarknaden. “Vi är glada över att närvara och ställa ut på världens största mässa för vätgasindustrin, vilket kommer ge oss möjligheten [...]

2201, 2019

Helbio S.A. har fått en ytterligare order från Prudensco Integrated Systems Pvt. Ltd. i Indien

januari 22nd, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Helbio S.A. har fått ytterligare orderen från Prudensco Integrated Systems Pvt. Ltd, Indien, för tillverkning av ett APU-system baserat på metanol som bränsle. APU-systemet kommer att utformas för att tillgodose behoven av ren, stabil och tyst kraftproduktion, speciellt för telekommunikationsapplikationer. APU-systemet kommer att testas på plats av ett [...]

901, 2019

Metacon AB dotterbolag Metacon KK tillkännager förändringar i organisationen.

januari 9th, 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB dotterbolag Metacon KK har utsett Ken-ichi Neriukawa och Koji Matsuura som nya styrelseledamöter. I samband med detta lämnar Mr. Neriukawa sin roll som VD för Metacon KK och ersätts av Masanori Miyake. "Vi är glada över att Matsuura-san och Miyake-san har anslutit sig till Metacon," säger Carl Christopher Tornblom, [...]

2012, 2018

Helbio SA, dotterbolag till Metacon AB, har erhållit en order från Prudensco Ltd (Indien)

december 20th, 2018|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Helbio SA, dotterbolag till Metacon AB, har erhållit en order från Prudensco Ltd (Bangalore, Indien) på två kraftvärmeenheter Prometheus-5 (P-5). Den ena enheten kommer att användas som en yttre kraftenhet (APU) med biogas som bränsle. Den andra enheten kommer att nyttjas som en kraftvärmeanläggning med naturgas som bränsle. En av [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 586 740080
Email: info@metacon.se