PRESSMEDDELANDEN

Hem/PRESSMEDDELANDEN
PRESSMEDDELANDEN2019-06-17T23:17:39+02:00

Alla
Regulatoriska

2506, 2019

Omvandling av BTA till aktier i Metacon AB

25 juni 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Den företrädesemission som genomfördes i Metacon AB har nu registrerats hos Bolagsverket, varvid bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 1 943 394,19 kr. Totalt antal utestående aktier i bolaget uppgår till 194 339 419 aktier. BTA-aktierna kommer nu att omvandlas från BTA till ordinarie aktier enligt följande tidsplan: Sista handelsdag [...]

1406, 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse

14 juni 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Då årsredovisning tidigare inte offentliggjorts med ett pressmeddelande publiceras härmed Metacons årsredovisning för 2018 inklusive revisionsberättelse. Årsredovisningen finns bifogad till detta pressmeddelande. Ladda ner årsredovisning och revisionsberättelse 2018 » För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se Denna information är sådan information som Metacon [...]

1106, 2019

Kommuniké från årsstämma i Metacon AB (publ)

11 juni 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 11 juni 2019, Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen. Stämman beslutade således: att fastställa resultat- och balansräkningen. att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. att vinstmedlen disponeras så att i [...]

1006, 2019

Göran Rasberg utsedd till ny CFO för Metacon AB

10 juni 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Pressmeddelande Karlskoga, 10 juni 2019 Metacon har utsett Göran Rasberg till ny Chief Financial Officer. Han tar över den rollen från Metacons VD Chris Tornblom som sedan februari temporärt utfört dessa uppgifter. "Jag är mycket glad att vi kan välkomna Göran till Metacon. Han har en gedigen finansiell erfarenhet och [...]

706, 2019

Metacon skriver MoU med TruckMaint OÜ

7 juni 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon har ingått i ett Memorandum of Understanding (MoU) med TruckMaint OÜ baserat i Tallinn, Estland. Det gemensamma målet med detta affärsförhållande är att gemensamt utveckla vätgasrelaterad verksamhet i de baltiska staterna. Det underskrivna avtalet är icke bindande och parterna avser att ingå formella avtal som anger respektive rättigheter och [...]

2205, 2019

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

22 maj 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|Tags: |

Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Första kvartalet Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, att uppgradera en processor för etanolbränsle som Helbio levererade till dem för några år sedan. Metacons dotterbolag Helbio medverkade på Hannover Messe, världens ledande mässa för [...]

1505, 2019

Metacons företrädesemissionen tecknad till 304%

15 maj 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är fulltecknad och Metacon tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 35,1 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 4 Mkr, inklusive ersättning till emissionsgaranter.  Teckningsperioden avslutades den 13 maj 2019. Totalt har 41 684 [...]

1405, 2019

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

14 maj 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019, klockan 11:00, Mötesplats Alfred Nobel, Nobelmuseet i Karlskoga. Rätt att delta i stämman Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den [...]

805, 2019

Metacon nominerat till bästa IPO 2018

8 maj 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ) har blivit nominerat till bästa IPO-bolag 2018 som anordnas av Svenska Dagbladet. IPO-guiden är en tjänst från SvD Börsplus som granskar alla noteringar. Den 22 maj 2019 presenteras vinnaren av 2018 års bästa noteringar. ”Det är synnerligen inspirerande att Metacons notering på NGM Nordic MTF har erhållit [...]

205, 2019

Insynspersoner överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till långsiktiga investerare

2 maj 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Metacon AB (publ) (”Bolaget”) så har styrelseledamot Lennart Larsson (genom bolag) och storägare Xenophon Verykios på förfrågan från professionella investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Eminova överlåtit sammanlagt 165 000 000 teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare. Detta [...]

105, 2019

Metacon KK erhåller en order att leverera ett 5kW CHP-system till Notes Co., Ltd. i Japan

1 maj 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Metacon KK har mottagit en order från Notes Co., Ltd. i Nagano, Japan. Ordern omfattar ett 5 kW CHP system (H2PS-5) och huvudsakligen är för teständamål. Ordervärdet överstiger inte € 50,000 "Vi är mycket nöjda med ordern eftersom den är vår första i Japan för ett 5 kW [...]

2904, 2019

Helbio har mottagit en order att leverera ett 5kW CHP system till Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

29 april 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Metacons dotterbolag Helbio S.A har fått ytterligare en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro i Brasilien. Ordern omfattar ett 5 kW CHP-system för produktion av vätgas från naturgas, med en låg temperatur PEM bränslecell för utomhusbruk. Ordervärdet understiger €50,000 "Vi har ett värdefullt partnerskap med Pontifical Catholic [...]

2304, 2019

Metacon: Offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 35 Mkr

23 april 2019|Categories: Nyhetsrum, Pressmeddelanden|Tags: |

Styrelsen i Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") beslutade den 5 april 2019, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 27 juni 2018, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 Mkr ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Metacon har med anledning därav upprättat ett prospekt som idag [...]

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Carl Christopher Tornblom

Phone: +46 586 740080
Email: info@metacon.se