Metacon har från Småländska Bränslen AB i Växjö erhållit beställning på utrustning för vätgastankning av bränslecellsfordon. Utrustningen är av enklare utförande för begränsad tankningskapacitet och anpassad för inledande etablering av vätgasdrivna bränslecellsfordon. Den är i första skedet inte avsedd för publikt bruk.

Småländska Bränslen AB är en ledande aktör inom såväl biogasdistribution som ägande och drift av biogastankstationer i Växjöregionen och expanderar nu verksamheten med vätgastankningssystem.

”Vi ser vätgas som ett högvärdigt bränsle som definitivt kommer att ha stor betydelse för framtidens fossilfria fordon med nollutsläpp. Vätgas passar väl in i vår nuvarande verksamhet och vi är mycket glada över att redan nu kunna påbörja vår expansion in i vätgassamhället” säger Stefan Hermansson, VD för Småländska Bränslen AB.

”Vi välkomnar detta projekt varmt. Det ligger helt i linje med det hållbarhetsarbete som vi bedriver i Europas Grönaste stad och är oerhört intressant utifrån aspekten att lösa frågan med minskade utsläpp och framtidens drivmedel för transporter”, säger Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Växjö.

Den beställda utrustningen skall ingå i en tankningsutrustning för mobilt bruk och levereras under hösten 2019. Ordervärdet för den aktuella beställningen överstiger inte två miljoner kronor, men bolaget bedömer att denna order blir inledningen till mer betydande affärsprojekt efterhand som försäljningen av vätgasdrivna fordon tar fart.

”För Metacon är denna beställning från en väletablerad biogasaktör av stort intresse. Den utgör en lovande fingervisning om intresset för vätgas och om den kommande marknaden för vår teknik för omvandling av biogas till vätgas,” säger Christopher Tornblom, VD i Metacon AB.

För ytterligare information vänligen kontakta Christopher Tornblom, VD i Metacon AB per telefon
+44 7827 509544 eller  info@metacon.se

 

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se.

Ladda ner PM som PDF »