Pressmeddelande
Karlskoga 21 mars 2018

 

Metacons dotterbolag Helbio har erhållit order på ett första 5 kW kraftvärmesystem av typen Prometheus 5 från ett företag i Sydkorea. Samtidigt har ett distributionsavtal undertecknats, för det Sydkoreanska företagets försäljning och installation av 50 enheter under 2019, och därefter ökande antal. Systemen skall användas för produktion av el och värme för bostäder, inom ramen för statliga lagar och program för förnybar energi inom bostadssektorn i Sydkorea.

Prometheus 5 är även namnet på det EU-projekt där Helbio 2016 erhöll ett EU-bidrag på 12 Mkr inom ramen för EU-programmet Horizon 2020. Projektet avser kommersialisering och serie-förberedelser för kraftvärmesystem med elektrisk uteffekt på 5 kW. Systemet innehåller en bränslecell på 5 kW som matas med vätgas från bolagets unika, katalytiska s.k. ”Multi-fuel reformer”, som i sin tur kan matas med biogas, naturgas eller gasol.

Ordern är ett resultat av det mångåriga utvecklingsarbetet som pågått inom Helbio, alltsedan bolaget grundades 2001 genom avknoppning från universitetet i Patra. Aktiemajoriteten i Helbio förvärvades av Metacon 2013, och bolaget har genom åren utvecklat katalysatorer, processer och produkter, och tillverkat mer än 20 olika typer av reformer och energisystem, som levererats världen över. Både produkterna, bolaget och marknaden är nu redo för seriemässig tillverkning och distribution till olika marknader.
Prometheus 5 har flera användningsområden, inte bara för el och värme till bostäder, utan även som reservkraft till lantbruk, som kraftenhet till mobilmaster och allmänt i områden som saknar stabila elnät eller där el är avsevärt dyrare än gas.

”Vi är mycket stolta över att Helbio kunnat visa sin ledande teknologi och förmåga till systemintegration och kvalificera sig för det nu pågående EU-projektet, och att detta redan har lett till order och distributionsavtal. Sydkorea och Japan hör till världens ledande nationer inom vätgas och bränsleceller, och detta är en mycket bra början på kommersialiseringen av detta produktområde. Vi har redan både order på prototyper och förhandlingar om distribution och lokala licenser i flera andra länder bl.a. för elförsörjning till mobilmaster i Indien,” säger Lennart Larsson, VD på Metacon AB.

För ytterligare information vänligen kontakta Slavica Djuric, IR-ansvarig tel 076-765 47 33 eller Lennart Larsson, VD, tel 070-546 53 29.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se.

Ladda hem PM som pdf »