Metacons styrelse har utsett Christer Wikner till ny VD och koncernchef för Metacon AB med tillträde 9 juni, 2021. Christer Wikner efterträder Christopher Törnblom, som enligt tidigare kommunikation lämnar sin befattning.

Christer Wikner har verkat i olika befattningar inom Amersham och General Electric med utveckling och internationell lansering av komplexa systemprodukter och som affärsutvecklingschef och chef för strategisk tillväxt. Han har även mångårig erfarenhet som entreprenör inom bl.a. cleantech, digitalisering/SaaS och hållbarhet. Han kommer närmast från företag som han medgrundat och lett till kommersiell framgång. Christer Wikner är i grunden utbildad kemist med en medicine doktorsexamen inom medicinsk biokemi och biofysik från Karolinska Institutet och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

”Vi är väldigt glada att Christer Wikner tar sig an jobbet som VD och koncernchef för Metacon. Christer är en uppskattad ledare och har en solid erfarenhet av att utveckla organisationer och affärer inom nya teknikområden. Christer har den ledarprofil och de egenskaper som behövs för att ta Metacon från ett utvecklingsbolag till att bli en ledande internationell koncern med fokus på vätgas och dess applikationer”, säger Ingemar Andersson Metacons styrelseordförande.

”Jag ser fram emot utmaningen att få leda Metacon till en framstående position på den expansiva vätgasmarknaden och fortsätta utvecklingen av viktiga och banbrytande produkter och system. Jag brinner för att bidra till en lösning av globala hållbarhetsutmaningar och ta steg mot att uppnå viktiga mål. Jag är övertygad om att vätgas kommer spela en nyckelroll i omställningen till ett grönare samhälle”, säger Christer Wikner.

Under en övergångsperiod kommer Christopher Tornblom agera rådgivare och huvudsakligen bistå Christer Wikner med frågor rörande kapitalmarknaden och IR.

För ytterligare information, kontakta Ingemar Andersson på telefon +46 70 624 48 30 eller e-post ingemar1.andersson@telia.com

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 10:50 CET.

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

Ytterligare information finns på
www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande »