Christer Wikner som är vd på Metacon intervjuas i och med bolagets företrädesemission som löper mellan den 16 till 30 juni 2022. Bolaget tecknar nya aktier till kursen om 1,8 kronor och tillförs vid full teckning ungefär 159 miljoner kronor.