”Jag tror att den här tekniken inom en snar framtid kommer att få sitt stora genombrott”
www.metacon.

I somras, under några av de varmaste veckorna I mannaminne, genomförde Metacon AB en lyckad företrädesemission på knappt 17 miljoner och bolaget fick vid sidan om tidigare aktieägare dessutom cirka 500 nya aktieägare. Den 11 oktober började Metacons aktie att handlas på NGM MTF under kortnamnet ”META”. – Det visar att marknaden tror på vår affärsidé och det ger oss utmärkta möjligheter att utveckla vår verksamhet vidare och skapa förutsättningar för ett långsiktigt och ledande företag inom förnybar energi, säger Carl Christopher Tornblom som är VD och koncernchef för Metacon.

– Vi har en teknik som vi vet fungerar och som är intressant för många. Det gör att vi ser med tillförsikt på det fortsatta arbetet med att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Intresset för nya energilösningar är stort, inte minst i Japan, Korea och många andra länder i Asien med höga energipriser och en stor efterfrågan på smarta, miljöneutrala energilösningar.

– Biogas är en utmärkt råvara för Metacons reaktor som spjälkar metan katalytiskt, vid en relativt låg arbetstemperatur, vilket ger en koldioxidneutral vätgasproduktion utan andra skadliga utsläpp, förklarar Carl Christopher Tornblom.
– Processen ger också konkurrenskraftiga tillverkningskostnader, vilket är viktigt eftersom befintlig teknik har svårt att kostnadsmässigt konkurrera med fossila bränslen. Själva anläggningen för att tillverka vätgas kan dessutom göras kompakt och placeras i direkt anslutning intill exempelvis en bensinmack.

– Det är också vår bedömning att det i framtiden kommer att finnas ett visst överskott av biogas som med vår metod kan tas tillvara. Fram tills nu har Metacon testat sin teknik i ett flertal projekt, bland i Rugby, England, som via sitt dotterbolag Helbio har ett project med General Electric och Daimler, där en testanläggning för att leverera framförallt el satts i drift. Denna testanläggning skall operera till kvartal 1 2019 och sedan utvärderas. Och tillsammans med ledande asiatiska tillverkare har vi genomfört ett test i Arjeplog med bilar som tankas med vätgas för att se om det fungerar vid extremt låga temperaturer, fortsätter Carl Christopher Tornblom.

– Vi har också ett samarbete med en tysk tillverkare av motorer speciellt för tunga fordon som drivs med vätgas. Nu går Metacon in i nästa fas där det handlar om att skala upp testverksamheten och utveckla produkter som är marknadsmässigt konkurrenskraftiga. I bland annat Japan har man tagit ett politiskt beslut om att man skall bli en vätgasnation. Och redan om 10 år ska 1 av 12 bilar i Japan, Korea, Tyskland och Kalifornien gå på vätgas, är det tänkt. I Sverige finns också planer på att bygga 8 vätgastankstationer med syfte att knyta samman Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

– Ett annat område som vi arbetar intensivt med är mikrokraftverk för uppvärmning av villor. Här finns det också ett stort intresse, exempelvis i Tyskland som har en utbyggd infrastruktur med naturgas på samma sätt som vi har fjärrvärme i Sverige, berättar Carl Christopher Tornblom. Sammanfattningsvis menar Carl Christopher Tornblom att potentialen för den teknik Metacon utvecklat är stor. Allt fler ser också fördelarna med att använda tekniken i en rad olika sammanhang.

– Det gör att jag är optimistiskt för framtiden. Jag tror att den här tekniken inom en snar framtid kommer att få sitt stora genombrott, säger han. Metacon har sitt huvudkontor i Karlskoga. I koncernen ingår även bolag i Grekland och Japan.

Läs gärna mer Metacon och den teknik vi utvecklat på
www.metacon.se
Metacon AB,
Dammbrovägen 1,
691 50 Karlskoga.
Telefon: 0586-74 00 80
E-post: info@metacon.se

Ladda Ner Pdf