Metacons intressebolag Water2H2 AB har ingått bindande avtal om försäljning av en elektrolysanlägg­ning till Uppvidinge Vätgas AB för produktion av grön vätgas från befintlig vindkraft. Totalt kontrakts­värde är ca 21.5 Mkr och affären inkluderar även utrustning för lagring, transport och en tankstation för både personbilar och lastbilar.

Affären görs i samarbete med underleverantörerna Peric Technologies Ltd som tillverkar elektrolysan­läggningen samt svenska GISAB som utför installation och driftsättning. Peric är världens största och mest beprövade tillverkare av olika typer av elektrolysanläggningar med en dominerande ställning på marknaden i Kina och med installationer gjorda över hela världen. GISAB (Gällivare Industriservice AB) som ingår i Axel Johnson International är verksamma på flera kontinenter och har bl.a. varit ansvariga för installation av elektrolysanläggningen vid HYBRIT pilotanläggning i Luleå.

Metacon är en av grundarna till Water2H2 AB tillsammans med ledningen och äger idag 20% av aktierna i företaget. Metacon har en option på att förvärva resterande 80% av företaget från övriga ägare.

”Kontraktet med Uppvidinge Vätgas markerar ett genombrott för Water2H2 och Metacon inom elektro­lysområdet samt är en bekräftelse på att denna satsning är rätt och med konkret potential att utvecklas till ett stort framtida affärsområde vid sidan av reformering”, kommenterade Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

Johan Berggren, VD för Water2H2 tillade: ”Vi är otroligt glada över förtroendet att få leverera den här anläggningen för grön vätgas till Uppvidinge. Det är ett mycket fint exempel på vind-till-vätgas som vi ser växa på bred front nu”.

Jan Blad, VD för Uppvidinge Vätgas AB sade i en kommentar: ”Vi är nöjda och imponerade av den respons och stöd vi fått i processen hittills från Water2H2. Vi ser fram emot att kunna tillverka grön vätgas redan till sommaren nästa år för satsningar på lätta och tunga vätgasfordon.


För ytterligare information,
kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2021 kl. 08:30 CET.


Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produk­terna är baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysato­rer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. Vätgas kan användas inom transport­sektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Via intressebolaget Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas.

.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »