Helbio har nu tillverkat och levererat den kraftvärmeenhet på 2,5 kW som annonserades via ett pressmeddelande den 11 april 2019.

Systemet skall utifrån naturgas som bränsle reformera detta till en väterik reformatgas, som i sin tur driver en lågtemperaturs PEM bränslecell. Systemet kommer att installeras utomhus hos EDA, Natural Gas Distribution Company i Attica. De viktigaste specifikationerna för systemet är en elproduktion på 2,5 kW och värmeproduktion på 3 kW. Under de kommande dagarna kommer Helbio-teamet att installera och driftsätta enheten.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »