Helbio kommer att, till sin kund EDA, leverera och installera en 2,5 kW CHP (kraftvärmeenhet). Kraftvärmeenheten bygger på Helbios teknik att utifrån naturgas som bränsle reformera detta till en väterik reformatgas som i sin tur driver en lågtemperaturs PEM bränslecell. Systemet kommer att installeras utomhus och producera 2,5 kW elektricitet och 3 kW värme. Ordervärdet är på EUR 35,000.

”Jag är mycket glad över denna order från EDA, som är en betydande distributör av naturgas i Grekland. Det bevisar potentialen i vårt mindre kraftvärmesystem H2PS-5 för elproduktion,” säger Professor Xenophon Verykios VD för Helbio S.A.

EDA, ¨the Natural Gas Distribution Company S.A.¨ verkar från 2 januari 2017 som administratör av distributionsnätverket för naturgas i Attika, Grekland. EDA:s huvudaktivitet är att driva, underhålla och utveckla distributionsnätet i Attika, med cirka 4 miljoner invånare, såväl som att säkerställa säker och effektiv anslutning av användare. Genom sin verksamhet förser bolaget sina kunder med obruten och säker leverans av naturgas, olika typer av gaslösningar och en hållbar utveckling av gasmarknaden.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 08:30 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat. 

Ytterligare information finns på https://metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »