Metacons dotterbolag Helbio har erhållit ISO-certifiering av kvalitetsledningssystem enligt standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Samtliga certifieringar avser området ”Design and production of power production systems with fuel cells via hydrogen for domestic and industrial use”.

Certifieringarna, som föregåtts av ett omfattande och målmedvetet arbete i syfte att kvalitetssäkra företagets verksamhet inom affärsområdet Reformering, har genomförts av TÜV AUSTRIA.

Christer Wikner, President & CEO för Metacon kommenterar: ”Det är tillfredsställande att vi uppnått denna milstolpe i vårt övergripande kvalitetsarbete inom Reformering. Genom kvalitetssäkrade arbetssätt och processer säkerställer vi att verksamheten framåt kan präglas av hög precision, tillförlitlighet och affärsmässighet”.

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2023 kl. 22:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon +46 (0)707 647389 eller e-post info@metacon.com

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta integrerade tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

Hämta pressmeddelande (PDF) »