Metacon AB (publ) har ingått ett Master Supply Agreement (MSA) med Ground Investment Corp SRL, Rumänien (GIC) avseende en 10 MW containeriserad vätgasanläggning till ett värde av 16 133 000 Euro, cirka 177 MSEK till dagens valutakurs. Avtalet omfattar leverans av ett integrerat vätgassystem bestående av en elektrolysbaserad vätgasproduktionsenhet, en vätgaskomprimerings- och lagringsenhet, en bränslecellsenhet samt en integrerad vätgastankstation. Projektstart och beställning är avhängigt ett EU-bidragsbeslut för GIC.

Med denna produktionsanläggning för grön vätgas med en total kapacitet på 10 MW (produktionskapacitet motsvarande 4,3 ton per dag) siktar GIC på att initialt producera cirka 1,3 ton/dag förnybar grön vätgas med förnybar energi från ett vindkraftverk på 30 MW för olika ändamål. Sådana ändamål och syften är att kunna balansera vindkraftsystemets totala energiproduktion, tanka bränslecellsdrivna vätgasfordon och leverera komprimerad grön vätgas till tredje part.

GIC påbörjar utveckling av komplexa projekt för att integrera gröna vätgassystem i sina befintliga anläggningar för förnybar energi och valde Metacon som leverantör till detta projekt. Kontraktet kommer att genomföras i två faser, fas I och fas II.  Fas I består av förberedande arbeten såsom projektering, tekniska ritningar, grundläggningar etc. och påbörjas omedelbart efter startbesked från GIC. Fas II består av leverans- och installationsarbeten enligt det överenskomna kontraktet och inkluderar en 10 MW elektrolysör, en 1 656 Nm3/h medel-högtrycks vätgaskompressor för cirka 4,6 ton komprimerad vätgaslagring, en 1 MW bränslecell och en 350 bar vätgastankstation om minst 300 kg/dag i kapacitet.

Parterna har kommit överens om att en förutsättning för att fas I ska kunna inledas är att GIC har fått den EU-finansiering som sökts för projektet. Bedömningen är att ett sådant beslut kommer att fattas under första halvåret 2023. Offerten för kontraktet är en del av ansökan till EU:s finansieringsprogram. Om EU-finansiering inte beviljas ska parterna i god anda diskutera möjligheten att ändå gå vidare med projektet enligt de nuvarande kontraktsvillkoren och/eller vid behov komma överens om relevanta ändringar av kontraktet.

Kontraktspriset för de arbeten som tillhandahålls under fas I och II uppgår till 16 133 000 euro, cirka 177 MSEK exkl. moms till dagens valutakurs. Vid inledandet av fas I ska köparen göra en första betalning på 150 000 EUR exkl. moms.

”Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal med Ground Investment Corp SRL på den rumänska marknaden. Kontraktet visar på förtroende för Metacons förmåga att tillhandahålla integrerade vätgaslösningar för sina internationella kunder. Detta kommer att bli ett banbrytande multifunktionellt grönt vätgasprojekt”, säger Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon.

Vi ser en mycket stark potential för grön vätgas och vätgasapplikationer i Rumänien. Vi är glada över att kunna samarbeta med Metacon i detta banbrytande vindkraftskopplade gröna vätgasprojekt”, kommenterar Dan Oproescu, VD för GIC.

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2022 kl. 12:30 CET.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon +46 (0)707-647389 eller via e-post på info@metacon.se


Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Kärnprodukterna bygger på en patenterad teknik som genom så kallad katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter sker inom det helägda dotterbolaget Helbio, som är en avknoppning från University of Patra, Grekland och grundades av professor Xenophon Verykios 2001. Från början har verksamheten fokuserat på katalysatorer och avancerad reformering för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar för produktion av vätgas genom elektrolys, ett stort och globalt växande område för både liten och storskalig produktion av grön vätgas. Elektrolys är en process för att starta och driva en kemisk reaktion för att dela vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elen som används är icke-fossil och grön blir vätgasen också helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom exempelvis transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som följd. https://metacon.se/

Om Ground Investment Corp SRL

Ground Investment Corp SRL är ett företag verksamt inom infrastrukturmarknaden inom elenergi, telekommunikation och ITS och som fungerar som EPC-partner (teknik, upphandling och konstruktion) för olika generalentreprenörer samt utvecklar sina egna energiprojekt inom sektorn för förnybar energi i Rumänien.

För ytterligare information se

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »