Metacon AB meddelade idag att man ingått ett icke-exklusivt distributionsavtal i Japan med företaget Notes Co. Ltd., Nagano för sin kombinerade kraftvärmeprodukt H2PS-5. Avtalet tecknas genom Metacons dotterbolag Metacon KK i Japan och Helbio S.A. i Grekland.

Notes är ett företag som är verksamt inom elektronik- och energisektorn i Japan. Notes kommer att tillföra värdefull erfarenhet från relevanta högteknologiska områden som elektronikutrustning och tillverkning av småskaliga solenergisystem i Japan. Notes kommer att spela en nyckelroll för Metacon när det gäller både att sälja och serva H2PS-5-produkterna efter försäljning i Japan. Avtalet är ett resultat av en längre utvärderings- och samarbetsfas mellan företagen. En uppdaterad H2PS-5-enhet har färdigställts på Metacons dotterbolag Helbio i Grekland och kommer att skickas till Japan under september för lokala kunddemonstrationer.

Mr. Ogihara, styrelseordförande för Notes, sa i ett uttalande: ”Notes vill komma in på den snabbt växande vätgasmarknaden i Japan och ser en stor potential för H2PS-5-produkten. Det här passar utmärkt ihop med det växande marknadsbehovet samt vår plan att bygga modellfall för hållbara energilösningar, inriktade mot vätgasbaserad regional utveckling”.

Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon kommenterade: ”Vi är glada över att kunna sluta avtal om partnerskap med Notes. Japan är en av de globalt ledande marknaderna inom vätgassektorn och en viktig marknad för Metacon framåt. Med Notes har vi nu en mycket kompetent lokal partner både för försäljning och för att säkerställa support och kundnöjdhet under marknadsintroduktionen och därefter ”.

För ytterligare information, kontakta VD Christer Wikner, på telefon +46 707 647389 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 15:00 CET.

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. Vätgas kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via intressebolaget Water2H2, erbjuds även marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys.

Om Notes
Notes Co. Ltd är ett japanskt bolag baserat i Nagano. Notes är verksamt inom olika högteknologiska sektorer som tillverkning av halvledarkontrollutrustning och småskaliga solenergisystem.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab