Metacon har ingått i ett Memorandum of Understanding (MoU) med TruckMaint OÜ baserat i Tallinn, Estland.

Det gemensamma målet med detta affärsförhållande är att gemensamt utveckla vätgasrelaterad verksamhet i de baltiska staterna. Det underskrivna avtalet är icke bindande och parterna avser att ingå formella avtal som anger respektive rättigheter och skyldigheter.

TruckMaint har verksamhet i Estland, Lettland, Litauen och är återförsäljare för bland annat Kalmar, Meclift och andra varumärken. De utför också olika former av underhålls- och reparationstjänster.

“Jag är synnerligen glad över att ingå ett partnerskap med TruchMaint OÜ. De har en solid bas i Baltikum och arbetar med kända internationella varumärken, samt innehar djup teknisk kunskap för underhåll och reparationer”, säger Chris Tornblom, VD Metacon.


För ytterligare information
, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2019 kl. 17:25 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelandet »