Parterna formaliserar tidigare kommunicerat samarbete och ska arbeta exklusivt med varandra inom Norden.

Sedan hösten 2021 har Metacon en egen verksamhet inom försäljning av nyckelfärdiga elektrolysanläggningar till den växande gröna vätgasmarknaden i samarbete med erfarna partners och underleverantörer. Som tidigare kommunicerats, i samband med försäljningen av en elektrolysanläggning till Uppvidinge Vätgas, är svenska GISAB (Gällivare Industriservice AB, del av Jernbro) Metacons partner inom installation, driftsättning och service (s.k. EPC). GISAB och Jernbro är idag det ledande företaget i Sverige inom industriellt underhåll och projekt.

Metacon och GISAB/Jernbro har efter en tid av ömsesidig utvärdering och analys av elektrolysmarknaden för grön vätgas beslutat sig för att formalisera samarbetet och arbeta exklusivt med varandra inom Norden. Parterna kommer även att samarbeta från fall till fall på övriga marknader utanför Norden där det är möjligt.

”Vi är mycket nöjda över att ha ingått partnerskap inom elektrolysområdet med en av de mest erfarna aktörerna på marknaden som nu också växt sig starkare genom att bli en del av Jernbro-familjen. Genom det här avtalet faller en viktig pusselbit på plats då vi får en långsiktig samarbetspartner för att mer kraftfullt kunna driva försäljning av elektrolysanläggningar”, säger Christer Wikner, VD och koncernchef på Metacon.

Boris Lindberg, VD på GISAB kommenterade: ”Vi är mycket glada för de partnerskap som vi ingått med Metacon och ser fram emot ett fruktbart samarbete i den gröna industriella omväxlingen som sker i Sverige och Europa; Metacon, GISAB och Jernbro kommer tillsammans ett vara en ledande aktör i att utveckla elektrolysområdet”.


För ytterligare information,
kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.com


Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Om GISAB och Jernbro

Gällivare Industriservice (GISAB) är en ledande aktör inom industriellt underhåll och projekt i Norrbotten med en omsättning på ca 400 MSEK och 100-talet anställda. GISAB erbjuder allt från service- och underhållstjänster och komplexa projekt till långsiktiga partnerskap för industrikunder, huvudsakligen inom stål- och gruvor. Läs mer på: www.gisab.net

 

Jernbro lndustrial Services är Sveriges ledande aktör inom industriellt underhåll och projekt och omsätter 1,4 miljarder. Varje dag, året om, hjälper vi svensk industri och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Med djup ingenjörs- och utförarkompetens inom underhåll och övriga teknikdiscipliner som mekanik, el, automation och energi bidrar vi till utveckling och effektivisering av kundernas verksamhet och därmed också till ökad konkurrenskraft. Vi finns lokalt och nära våra kunder på ett 30-tal platser, där våra 900 anställda har specifika kunskaper om deras olika processer och utmaningar. Bland våra många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom verkstad, fordon, gruvor, stål, livsmedel, energi, trä, papper och massa samt vatten och avlopp. 

 

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »